Iarbhunscoile'
NUACHTLITIR
9 Feabhra 2012
Feidhmniú céimneach 100MB i Meánscoileanna
 

D’fhógraigh an tAire Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha, Pat Rabbitte TD agus an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn TD an tseachtain seo go bhfuiltear chun leathanbhanda ardluais (100Mbps) a thabhairt do gach meánscoil.
Cuirfear an feidhmniú céimneach náisiúnta i gcrích i dtrí chéim: Beidh an nasc ag 200 scoil faoi Mheán Fómhair 2012, ag 200 eile faoin mbliain seo chugainn agus nascfar an 250 scoil atá fágtha i 2014.
Tuilleadh eolais


English Version
     

Na hacmhainní is mó ar féachadh orthu le seacht lá anuas:

 1. St Brigid Quiz
  History
  ----------
 2. Farming in Ireland
  Geography
  ----------
 3. Crossing the Water
  General
  ----------
 4. Titanic Interactive Quiz
  History
  ----------
 5. Virtual Tour Titanic
  History
  ----------
 6. Chinese New Year
  Math
  ----------
 7. St Brigid's Cross
  History
  ----------
 8. Space Racer
  Maths
  ----------
 9. Poetry Zone
  English

Ealaío Texaco
Seacht gcatagóir éagsúla ina n-áirítear ceann le haghaidh daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu. Duaiseanna airgid. Dáta dúnta 24 Feabhra 2012.
Tuilleadh Eolais >>

 

 news@scoilnet.ie
Acmhainní nua: meascán eicléictiúil
  Déantar acmhainní nua a uaslódáil ar Scoilnet gach aon tseachtain. Tá éagsúlacht nach beag ag baint leis na hacmhainní is deireanaí atá athbhreithnithe ag múinteoirí. Féadann tú féachaint ar na hacmhainní a uaslódáladh le fíordhéanaí i gcónaí ó Leathanach na múinteoiri.
A Symphonic Revolution:  Beethoven, 'Eroica' Ceol
Africa's Economic Geography Tíreolas
Cricket Video Demonstrations Corpoideachas
Tráthanna na Ceist faoi Eolaíocht mar thástáil do na saoithe is fearr
 

Cuireadh roinnt tráthanna na gceist atá dírithe ar Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh le leathanach na dTráthanna na gCeist le déanaí. Seo agaibh trí cinn ó réimsí éagsúla den gcuraclam:
Food
Metals
The Respiratory System

Spotsoilse Ciclipéid Britannica

 

Tá grinneolais ar thopaicí a bhaineann leis an oideachas ar fáil i mír na múinteoirí i gCiclipéid Britannica. Áirítear iad seo a leanas ar na topaicí a phléitear: Guide to Shakespeare; Guide to the Nobel Prize; 300 Women Who Changed the World; Reflections on the Holocaust and Thunderstorms and Tornadoes.
Is trí Leathanbhanda na Scoileanna nó trí logáil isteach na Múinteoirí ón bhaile amháin atá Ciclipéid Britannica ar fáil.
Logáil isteach na Múinteoirí ón bhaile ar Chiclipéid Britannica

Lean Scoilnet ar Twitter
  Cuirtear an t-eolas is deireanaí faoi acmhainní, leathanaigh théamacha agus tráthanna na gceist ar fáil go rialta ar leathanach Twitter Iarbhunscoile de chuid Scoilnet.
Scoilnet ar Twitter
Unsubscribe - If you don't want to receive further newsletters from Scoilnet