Archive (Gaeilge)

The following is an archive of sites associated with Gaeilge projects, organisations and language skills.

 

Aonaid Foghlama Gaeilge
Sna hAonaid Foghlama Gaeilge seo tá quizanna, crosfhocail, tascanna idirghníomhacha agus alán eile.
Vifax 2011-2012
Cleachtaí Gaeilge bunaithe ar mhíreanna as Nuacht TG4 ón tráthnóna roimh ré.
Gaeilge na hArdteistiméireachta -  Siollabas Nua - Podchraolaí
Clár 1-20 dirithe ar an tsiollabas nua go h-airithe an Cluastuiscint, Léamhthuiscint agus an Ceapadóireacht
A Rá
Tá tús á chur le sraith nua Dé Luain 27 Feabhra a thabharfaidh cúnamh do dhaltaí Ardteiste ullmhú do bhéaltriail na Gaeilge.
An Chéad Chéim
BunGhaeilge do dhaoine ag obair le páistí. (Pdf)
Pod Chraoladh
Éist leis an file ag léamh cuid de na dánta.
Toporopa
Oiliúint inchinne le tíreolaíocht.

ilearn
Áiseanna: Uimhreacha, Sonraí a Láimhseáil, Cruth agus Spás, Comhaireamh agus mór

Lingua Swap
Practise your chosen language with a native speaker of your own age. (Free for a limited period)
Is Féidir Liom
Interactives from Beginners Irish for Adults but suitable for class too.
Seachtain na Gaeilge
5-17 Márta 2011. Cláraigh do imeacht!
Gaelport
Is í Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge lár-chomhairle phobal na Gaeilge.
Seomra Ranga - Gaeilge
Acmhainní le haghaidh múineadh na Gaeilge do mhúinteorí bunscoile.
Filí na Gaeilge TV
Suíomh gréasáin filíochta Éireannach le físeanna de léitheoireacht agus tuilleadh.
NCCA: Áis Phleanála ar líne
Cuireann an áis phleanála churaclaim seo ar chumas múinteoirí cuspóirí ábhair a roghnú ó Churaclam na Bunscoile.
Conradh na Gaeilge
Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son na teanga ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne.

Barr An Ranga
Preas Ráiteas - TG4 Gach Domhnach ag 9:30i.n. ó 21ú Márta 2010.

Rainn agus Amhráin
Tabhair cuairt ar Rainn & Amhráin agus aimisigh acmhainní ar Mé Féin, Bia, Ocáidí Speisialta, An Aimsir, Paidreacha agus Cluíchí teanga.

Abair Leat
Cheap Abair Leat rannáin do mhúinteoirí, dhaltaí agus thuismitheoirí.

Fón
Foghlaim Ón Nua theicneolaíocht - fón póca agus ríomhairi i múineadh agus foghlaim.

Leaving Cert Gaeilge Resources
Garry Bannister's (teacher) collection of free Gaeilge resources covering poetry, prose, oral Irish, grammar and more.

Stair Na Gaeilge: Líne Ama
Breathnaigh ar chroineolaíocht Stair na Gaeilge sa líne ama seo

Seachtain na Gaeilge
Glac páirt san fhéile inniu! 2 - 17 Márta 2009.

Caitheamh Aimsire
Cártaí taispeántais, Luaschártaí, Cártaí imeartha, Crosfhocal agus Ceistiúchán do rang a 5 & 6.

An Roinn Gnóthaí Eachtracha
Clár Gradam Ár nDomhan Chúnamh Éireann.

Éadaí
Rang 4,5 & 6. Crosfhocal, cártaí taispeántais, cártaí imeartha agus ceistiúchán idirgníomhach.

Mé Féin
Rang 4,5 & 6. Crosfhocal, cártaí taispeántais, cártaí imeartha agus ceistiúchán idirgníomhach.

Radió na Life: Breithlá Leitreach
labhair Caoimhe Ní Laighin le bainisteoir an stáisiúin

Cláraigh, Logáil Isteach, Rogha an Diúltaithe
Ag cosaint do phríobháideacht agus ag smachtú do shonraí.

An chibirbhulaíocht: tá gá le gníomh
Alt agus ceisteanna dírithe ar dháltaí Ardteiste (ghnáthleibhéal agus ardleibhéal)

An Coimisinéir Teange
Ag cosaint cearta teanga ó 2004 - Protecting language rights since 2004.

Des Bishop's Cursa Gaeilge
Abair Leat - online language course to improve your Irish. Microphone needed.

Oscar bronnta ar Hansard agus Irglova
Alt agus ceisteanna dírithe ar dháltaí Ardteiste (ghnáthleibhéal agus ardleibhéal)

Freagra
Gealltar freagra tapa ar cheisteanna faoi gach gné den Ghaeilge. Téacs nó ríomhphoist.

Learn Irish
Liam ó Maonlaí and Irish Independent. Learn or revise Irish - mp3 and PDF files.

Focal.ie
Bunachar náisiúnta téarmaíochta don Ghaeilge, ó Fiontar, DCU agus Foras na Gaeilge.

BBC as Gaeilge
Eolas faoi chláir i nGaeilge a bheidh ar raidió agus teilifís Thuaisceart Éireann go luath.

TG4
Sceideal na seachtaine agus cláir spórt, dráma agus eile ar an web

As Go Brách Linn
Clár fáisnéise faoi páistí a théann chuig an Fhionlainn agus an tSicil chun radharc a fháil ar saol páistí cosúil leo.

Foras na Gaeilge
Is é Foras na Gaeilge an comhlacht nua atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann.

Gaelport-Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge
Tá sé mar aidhm ag foireann Gaelport.com go mbeadh nasc ann chuig gach áis ar líne a bhfuil baint aici leis an nGaeilge. Is féidir úsáid a bhaint freisin as an inneall cuardaigh dúchasach.

Raidió na Gaeltachta
 Nuacht, plé, eolas faoi chláir/Raidió na Gaeltachta.

Beo
Le nuacht, gnó, cúrsaí spóirt, cultúr agus altanna do foghlaimeoirí.

 

Previous

Cogg
Foinse
Tobar
BBC Blas
Seachtain Na Gaeilge
Nascanna Gaeilge ar an idirlíon
Turas Teanga 
TG4