School level

 

I Lár an Aonaigh


World Book Logo

Access a world of information

at your fingertips

Enter World Book Online More info

 

Dátaí agus Féilte

Cad atá ag teacht i bhféilire na scoile.

 

Uirlisí do Mhúinteoirí

Cruthaigh ceachtanna níos spreagthaí le huirlisí idirghníomhacha agus mealltacha.

 

EdTV

21 - 26 June  - Cláir theilifíse ina bhfuil an bhéim ar an bhfoghlaim.
Cuardaigh nó Comhroinn. Cabhraíonn Scoilnet tú a ullmhú!


An Nuacht is Déanaí
education.ie

Dea-chleachtas

Gearrfhíseáin ina léirítear na bealaí ina bhféadfaí ICT a cheangal leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim.

Tuilleadh eolais


Ríomhfhoghlaim a Phleanáil

Tugtar breac-chuntas i Lámhleabhar Ríomhfhoghlama an SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas ar threoir chéim ar chéim chun an Ríomhfhoghlaim a phleanáil i do scoil.

Tuilleadh eolais


TeacherCPD.ie

Cúrsaí ar líne saor in aisce do mhúinteoirí agus aird ar cheangal ICT leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim.

Tuilleadh eolais

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login