1915, Cuireann poblachtánaigh óga trídhathach ar taispeáint i mBaile Átha Cliath 1915| Origins of the Flag

Ní raibh an trídhathach le feiceáil rómhinic i sochaí na hÉireann idir 1848 agus 1916. Bhí roinnt poblachtánach ann nach ndearnadh dearmad ar an mbaint a bhí aige le Meagher. D’iompair grúpa as Port Láirge an trídhathach tríd na sráideanna i mBaile Átha Cliath. Is cuimhin le beirt fhinnéithe an léamh a bhí acu ar an eachtra.

 

 


… thug grúpa óige ón gcumann Thomas Francis Meagher de chuid na bhFianna i bPort Láirge trídhathach mór síoda chuig teach na Cuntaoise Merkievicz ag Teach Surrey, Bóthar Laighean in 1915. Theastaigh ó na “buachaillí as Baile Átha Cliath í a choimeád”, ach mheas na buachaillí as Port Láirge gur bratach Meagher a bhí inti agus mar sin choimeád siadsan í.

 (James Nolan, Biúró na Staire Míleata, ráiteas ó fhinné 1369, lch7)


Creidim gurbh é seo an chéad uair gur iompraíodh an trídhathach mar ghnáthnós imeachta ag ceannairí aon aonaid ar shráideanna Bhaile Átha Cliath. Is amhlaidh gur cuimhin liom gur éiligh an Chuntaois í féin (bhí sí ag Kingsbridge leis an mbanna píobairí) go n-iompródh sí í ar feadh cuid den mhairseáil.

(Patrick Hearne, Biúró na Staire Míleata, ráiteas ó fhinné 1742, lch6)


I do thuairim

  1. Cén fhianaise atá ann go raibh ardmheas ag cumann Phort Láirge ar Thomas Francis Meagher?
  2. Cén fáth a n-iompródh said trídhathach déanta as síoda?
  3. Cén fáth a n-iarrfadh na “buachaillí as Baile Átha Cliath” an bhratach a choimeád?
  4. D’iompar an Chuntaois Markievicz an bhratach ar feadh cuid den mhairseáil. An bhféadfá a rá cén fáth a ndéanfadh sí é seo?

leathanaigh ghréasáin