Tionchar Arthur Griffith agus Meagher ar náisiúnaigh Éireannacha 1916 -1922 | Adoption of Tricolour

huir Griffith, bunaitheoir Shinn Féin, eagrán nua óráidí Meagher in eagar; d’fhoilsigh Gill of Dublin é in 1916, roimh Éirí Amach na Cásca. Is díol spéise é, agus an tábhacht a bhain le Meagher do náisiúnaigh ag tús an fichiú haois á meas, ní luann sé áit ar bith sa réamhrá an úsáid a bhain Meagher as an trídhathach..

Mhúscail Meagher samhlaíocht choiteann na hÉireann níos mó ná aon tírghráthóir Éireannach eile an naoú haois déag ach amháin Robert Emmet. Ridiriúil, solabhartha, flaithiúil, gorthach agus dathúil, spreag sé muinín agus cion i measc an phobail.

Níl aon bhreith ag comhaoisigh Éireannacha eile air mar Óráidí Náisiúnta. Mairfidh sé go deo mar gheall ar na hóráidí a rinne sé. Guth solabhartha agus údarach an Náisiúnachais Éireannaigh atá sna hóráidí seo. Seachas óráid Emmet The Speech from the Dock, níl aon óráid eile a bhfuil lom na fírinne inti do Náisiúin na hÉireann mar atá in óráidíocht Meagher.

Ba eiseamláir ridiriúil é Thomas Francis Meagher d’fhir Éireannacha óga, duine nach ndearna dearmad ar chúis a thíre dúchais ná nár thréig í, duine nach raibh amhras ar bith air go mbeadh an bua aici sa deireadh. “Go dtuga Dia saoirse agus cumhacht d’Éirinn”, b’shin an phaidir dheireanach a scríobh “Meagher of the Sword”.

(Arthur Griffith (eag.) Meagher of the Sword: speeches of Thomas Francis Meagher in Ireland 1846-1848 (Baile Átha Cliath, 1916) p xvii, p xviii)


Ag fógairt leabhar Griffith ar Meagher

Thacaigh an fógra d’eagrán Griffith dá bhailiúchán óráidí Meagher ón 1916.

The Freeman’s Journal le Páirtí Parlaiminteach na hÉireann, faoi stiúir ag John Redmond in 1916.

(Freeman’s Journal, 27.3.1916, p2)


I do thuairim

Athléigh an dá cháipéis dheireanacha. An bhféadfá a rá cén fáth nach luaitear ainm Griffith san fhógra do leabhar Meagher?

(FJ, céile comhraic Shinn Féin, beidh tarraingt ag pobal níos leithne mura luaitear Griffith, aird an phobail i dtábhacht Young Ireland mar gheall ar a bhaint le Éirí Amach 1848)


ábhar tacaíochta

(Arthur Griffith (ed.) Meagher of the Sword: speeches of Thomas Francis Meagher in Ireland 1846-1848 (Dublin, 1916) p xvii, p xviii)


leathanaigh ghréasáin