1946 Ar cheart an t-aintiún a sheinm i bpictiúrlann? 1946 | Post 1922

Léirigh Díospóid i mBaile Locha Riach in 1946 ar conas a bhí difríochtaí ann idir tuairimí ar cathain ba cheart an Bhratach a léiriú, agus cathain ba cheart an t-aintiún náisiúnta a sheinm. D’fhág daoine a théann chuig an bpictiúrlann pictiúlann halla an bhaile nuair a bhí an t-aintiún náisiúnta á sheinm agus a bhí an bhratach náisiúnta á léiriú ar an scáileán.

Thuairiscigh Roddy an Ruagaire Reatha, ainm cleite an cholúnaí, ar an saincheist áitiúil, agus ansin thug sé a thuairim féin ar an ábhar.

Tá cainteoir tar éis a rá go mbeadh an baile náirithe má bhí cuairteoiri i láthair, agus chonaic siad a bheag a dhéanamh de na siombailí náisiúnta sa dóigh seo. Dúirt duine éigin eile: “Dún na doirse go dtí go bhfuil an tAintiún críochnaithe”

“Níl sé seo i gceart. Tá sé in éadan an dlí … lucht féachana a choimeád faoi ghlas, fiú ar chúis mhaith – ní féidir leat na daoine a chur faoi ghlas, fiú má shuigh siad trí roinnt seónna. Ba cheart feidhm a bhaint as tuairimí an phobail, agus sriantacht ar bith.

An t-aon uair a bhí mé ag an bpictiúrlann le blianta beaga anuas, níor seinneadh an tAintiún náisiúnta, ach dréacht ceoil aerach … agus caithfidh mé a rá go raibh áthas orm. … Thug an ceol ardú croí dúinn. Níorbh fhéidir liom cúis ar bitha fheiceáil don Aintiún Náisiúnta ansin. Go cinnte, ba cheart don Aintiún náisiúnta a sheinm nuair ba mhaith linn ceiliúradh le chéile mar gheall ar rud as a bhfuilimid bródúil; ní toisc go bhfuil dhá uair de ráiméis críochnaithe.

Nach mbeadh sé níos fearr an tAintiún a choinneáil d’ócáidí thromchúiseacha? Tógfaidh sriantacht den chineál sin muid ar aon dul le cleachtas Mór-roinne agus Meiriceánach, agus slánódh sé an tAintiún agus an Bhratach ó shaoirsiú.


The Irish Press, 20 Meitheamh 1946, lth 4


  1. Thug beirt chomhairleoir a gcuid tuairimí ar an saincheist. Conas a bhí difríochtaí ann eatarthu?
  2. Cén tuairim a bhí Roddy an Ruagaire Reatha, an colúnaí, in easaontas leis? Cad é an fáth a bhí thíos lena thuairim?
  3. Cathain a shíl Roddy an Ruagaire Reatha go gcaithfear an t-aintiún a sheinm?
  4. Conas a bhí sé ag súil leis an mbratach a shlánú ó bheith dímheasta, nó saoirsithe?

ábhar tacaíochta

The Irish Press, 20 June 1946, p 4

Related Stories