An Chéad Íomhá Dhaite den Trídhathach, 1853 1853 | Origins of the Flag

Tagaimid ar an gcéad taifead amhairc de Thrídhathach Meagher ar thaipéis an-speisialta atá anois ar taispeáint in Ard-Mhúsaem na hÉireann i nDúnta Collins. 

Liostáil Stephen Stokes in Arm na Breataine, d’aistrigh sé go Póilíneacht Cathrach Bhaile Átha Cliath in 1836, d’éirigh sé as in 1855. Sceitseáil sé 250 fíor ar 31 phainéal thar thréimhse 20 bliain ag léiriú go leor radharc ó shaol na míleata agus na póilíneanta in Éirinn.

Léiríonn an léaráid ar an éirí amach mírathúil in 1848, ag bun na taipéise, an comhrac idir na póilíní agus na reibiliúnaigh ag “ceapach cabáistí de chuid na baintrí McCormack”. Feictear seachtar póilíní armtha faoi stiúir ag marcoifigeach ag tabhairt aghaidh ar cheathrar reibiliúnach.


I do thuairim

 1. Scrúdaigh na héadaí ó gach grúpa. Cad a d’fhéadfá a rá faoi conas a eagraítear gach grúpa?
 2. Cad í an difríocht maidir leis na hairm atá á n-iompar ag an dá ghrúpa?
 3. Conas atá an bheirt cheannairí difriúil maidir le conas a léirítear iad? Cé aige a bhfuil an buntáiste níos mó ar láthair chatha?
 4. Tá cuma ar an scéal go bhfuil na reibiliúnaigh níos mó i gcomparáid leis na póilíní níos lú. An bhféadfá teacht suas le cúis cén fáth ar léirigh Stokes na fíoracha i méideanna difriúla?
 5. Tá suíomh na bratach i lár an phainéil an-dramatúil. An bhféadfá a rá cén fáth ar lonnaigh Stokes i lár an phainéil í?

  Supporting Material

  To mark the ‘Soldiers and Chiefs’ exhibition in the National Museum of Ireland at Collins Barracks, curators Lar Joye (Military History) and Alex Ward (Textiles) wrote an article about the Stokes Tapestry. 

  Read it on the History Ireland website.


  Scéalta gaolmhara