An Súilleavánach ag Ard-Oifig an Phoist sa bhliain 1929 1929 | Adoption of the Tricolour

Ag athoscailt Ard-Oifig na Phoist sa bhliain 1929 tar éis di bheith 13 bliana déag ina fothrach, deimhníodh stádas an tSúilleavánaigh mar an fear a d’ardaigh an bhratach le linn 1916 i láthar mhóramh na dT.D.í agus na Seanadóirí.

D’ardaigh an Súilleavánach an bhratach trí dhath, agus bualadh bos dó, tar éis aithisc ag Uachtarán na hArd-Chomhairle, W.T. Cosgrave. 

Ní raibh macalla na gcíréibeoirí ná na n-urchar ann an iarraidh seo, ach ceol an bhuabhallaí ag séideadh na cúirtéise ginearálta agus an bhratach á hardú leis an gcrann brataí.

Is díol suntais gurb é pictiúr scáthchrutha den Súilleavánach san Irish Independent an rud is gaire don eachtra bhunaidh i bhfad siar atá againn.


I do thuairim

Cén fhianaise atá sa tuairisc go bhfacthas ardú na brataí ag an Súilleavánach mar ghníomh fíorthábhachtach?


ábhar tacaíochta

An Irish Indepentent, 12 Iúil 1929, l.7 san Irish Newspaper Archive.


leathanaigh ghréasáin