Restoring Order 1916-1922 | Adoption of the Tricolour

“Faoin gceannteideal, “an tOrd a chur ar bun arís”, luaigh eagarfhocal in An tÓglach go bhfuil de dhualgas ar gach saighdiúir agus saoránach… dea-cháil na hÉireann a chur ar bun arís a raibh aici i gcónaí mar thír nach raibh coiriúlacht ar bith le brath inti agus na coinníollacha a chur ar bun a mbeadh an t-ord agus an tslándáil mar thoradh orthu ar mhaithe le gach saoránach.”

(An tÓglach, 24 Meitheamh 1922, lch1)

 

 

 

Ghlac rialtas sealadach an tSaorstáit Éireannaigh i mí na hÉireann 1922. Tógtar an léiriú seo ón gcéad eagrán den Óglach (iris de chuid Óglaigh na hÉireann) agus cuireadh ar fail don phobal ginearálta é i mí an Mheithimh 1922, díreach roimh thús an chogaidh chathartha. 

Dhear an tOllamh Eoin MacNeill an suaitheantas, Cathaoirleach ar Fheidhmeannas Náisiúnta Óglaigh na hÉireann (a bunaíodh in 1913). Scríobh an Maorghinearál Jim Sreenan, Ceannfort Óglaigh na hÉireann in 2012, gur chuir na hÓglaigh tús le traidisiún seirbhíse agus dílseachta atá mar théama le linn ár staire agus a leantar de go dtí an lá atá inniu ann in Óglaigh na hÉireann ár linne.I do thuairim

  1. Tá an saighdiúir ag cosaint trídhathaigh. Cad a d’fhéadfá a rá faoi seo maidir leis an ról a bhí aige i Saorstát Éireann?
  2. Tá an saighdiúir ina sheasamh ar dhá bhosca leis na focail “discipline” agus “training” scríofa orthu. Cén chiall a bheadh leis na focail seo do shaol saighdiúra in arm nua Shaorstáit Éireann?
  3. Cad í an chiall bhunúsach a bhaineann tú as an íomhá seo, i do thuairim féin?
  4. Taispeánadh an cartún in aice leis an nóta tráchta ar a ndearnadh trácht air i gcáipéis a dó. I do thuairim féin, conas a chabhraíonn an nóta tráchta gearr seo le do thuiscint ar an gcartúin?

scéalta gaolmhara