Gearóid Ó Súilleaváin, agus an tábhacht a bhaineann le ráitis ag finnéithe 1924 | Adoption of the Tricolour

Rinne sé iarratas ar phinseas ón mBord Pinsean Seirbhíse Míleata sa bhliain 1924.  

 

Iarratas an tSúilleavánaigh, 1925.


I do thuairim

  1. Cathain a d’éirigh an Súilleavánach as na fórsaí cosanta?
  2. Cén chéim a bhí aige ag deireadh a chaithréime?

An TÓglách, 26/03/1923

Picture: Gearoid O’Sullivan, Adjutant –General, An tÓglách, 26/03/1923, p1

There is a profile inside the magazine, and all issues of An tÓglach are available online.


Ráiteas an tSúilleavánaigh faoina dhlúthbhaint le Seachtain na Cásca

[Translate to Gaeilge:] He gave only a brief indication of his record of service from 1916 to 1921.

Níor thug sé ach tuairisc ghairid dá thaifead fiannais idir na blianta 1916 agus 1921. Agus trácht á dhéanamh aige ar an tréimhse idir 1 Aibreán 1916 agus 31 Márta 1917, rinne sé ceithre ráiteas shimplí:

  • D’fhreagair sé gur thug sé “fiannas gníomhach an tseachtain dar tús 23 Aibreán 1916”, nuair a fiafraíodh an méid sin de.
  • Shloinn sé gurbh é Seán Mac Diarmada a oifigeach ceannais, gur “fheidhmigh sé mar Aidiúnach, Aide de Camp agus garda cosanta do bhaill Fhoireann
  • Cheanncheathrú Ó[glaigh na h]É[ireann]”, agus gur “throid sé in Ard-Oifig an Phoist, Baile Átha Cliath”.

Gluais

Aidiúnach: oifigeach airm a fheidhmíonn mar chúntóir d’oifigeach sinsearach.

Aide de camp: oifigeach airm a fheidhmíonn mar chúntóir rúnda d’oifigeach sinsearach

 

 


I do thuairim

  1. Cé mhéad tagairtí (nó finnéithe) a thug sé?
  2. Tugtar an seoladh i leith gach ceann acu mar Theach Laighean, Baile Átha Cliath. Cén ról faoi leith a fheidhmíonn sé i bpolaitíocht na hÉireann?
  3. Ní thugann an Súilleavánach ach achoimre gairid dá fhiannas in Ard-Oifig an Phoist; an féidir leat cúis leis sin a mholadh?
  4. Ní dhéanann an Súilleavánach aon tagairt d’ardú na brataí. Cad chuige, i do thuairimse, nach luaitear é sin?

leathanaigh ghréasáin