[Translate to Gaeilge:] Meagher and the Irish Tricolour in Dublin, April 1848 1848 | Origins of the Flag

Bhronn Meagher ar 13 Aibreán 1848, ag 25 bliana d’aois, an trídhathach síoda a thug sé ar ais ón bhFrainc do shaoránaigh Bhaile Átha Cliath ag cruinniú. Rinne sé an tagairt seo a leanas don bhratach nua ina óráid, mhínigh sé cad dó a seasann na dathanna.

"Eascraíonn an bhratach seo as Páras, cathair an trídhathaigh agus na barracáide. Bronnaim í ar mo thír dúchais, agus glacaim leis nach ndiúltóidh mo thír an comhartha saoil seo ó dhuine dá páistí is óige. Ní gá dom an chiall atá léi a mhíniú. Glacfaidh intleacht thapa agus phaiseanta na glúine atá anois ag dul chun troda leis an mbratach ar í a fheiceáil.

"Ciallaíonn an dath bán sa lár sos cogaidh buan idir an “oráiste” agus an “glas” – agus glacaim leis gur féidir le lámha an Phrotastúnaigh Éireannaigh agus an Chaitlicigh Éireannaigh a bheith fáiscthe le chéile mar chomhartha ar chomhaltas gaisce agus flaithiúil.

"Dá mba rud é go mbeadh sé ina chinniúint go spreagfadh an bhratach seo cogadh, go bhfeice Sasana uair amháin eile, ar an lár bán sin, an Lámh Dhearg sin ó chnoic Uladh a bhuail í – agus guím go mbeannóidh na Flaithis an díoltas a mhúsclófar dá barr!"

T. F. Meagher, Óráidí ar neamhspleáchas reachtaíocht na hÉireann. Nótaí tosaigh le Thomas Francis Meagher san áireamh. (Nua-Eabhrac: Redfield, 1853, lch263)


  1. Cén fáth a ndéanann Meagher cur síos ar Pháras mar “chathair an trídhathaigh agus na baracáide”?
  2. Cad a dúirt Meagher maidir le ciall an trídhathaigh nua?
  3. Duine a bhí i gcoinne riail na Breataine in Éirinn a bhí in Meagher. An bhfuil fianaise san óráid seo le léiriú go raibh sé réidh le foréigean a úsáid i gcoinne na rialtóirí Briotanacha?
  4. Ní bheadh an trídhathach ina bratach móréilimh go dtí i ndiaidh Éirí Amach 1916.

 


Supporting Material

T. F. Meagher, Óráidí ar neamhspleáchas reachtaíocht na hÉireann. Nótaí tosaigh le Thomas Francis Meagher san áireamh. (Nua-Eabhrac: Redfield, 1853, lch263)


At a meeting in Dublin on 13 April 1848, Meagher, aged 25 years, presented the silk tricolour that he had brought back from France to the citizens of Dublin. In his speech he made the following reference to the new flag, he explained what the colours in the flag stand for.

"From Paris, the city of the tricolour and the barricade, this flag has been proudly borne. I present it to my native land, and I trust that the old country will not refuse this symbol of a new life from one of her youngest children. I need not explain its meaning. The quick and passionate intellect of the generation now springing into arms will catch it at a glance.

 

"The white in the centre signifies a lasting truce between the 'orange' and the 'green' — and I trust that beneath its folds, the hands of the Irish Protestant and the Irish Catholic may be clasped in generous and heroic brotherhood.

 

"Should this flag be destined to fan the flames of war, let England behold once more, upon that white centre, the Red Hand that struck her down from the hills of Ulster—and I pray that Heaven may bless the vengeance it is sure to kindle!"

Related Stories