Traolach Mac Suibhne, Ardmhéara Chorcaí, 1920 1920 | Origins of the Flag

I mí Lúnasa 1920, ghabh údaráis na Breataine Traolach Mac Suibhne, TD de chuid Shinn Féin agus Ardmhéara Chorcaí. 

 

D’imigh sé ar stailc ocrais i bPríosún Brixton, Londain, agus fuair sé bás ar lá seachtó a ceathair den stailc ocrais. Leagadh an bhratach trí dhath amach thar a chónra.

Scríobh sé faoi thábhacht na brataí trí dhath.

An dtabharfaimid onóir don bhratach a iompraímid, trí sheasamh suarach agus leithscéalach a ghlacadh? Ní thabharfaimid! Áit ar bith a bhfuil sí thíos, ardaigh í; áit ar bith a gcuirtear ina haghaidh croith í; áit ar bith a bhfuil sí in airde, tabhair cúirtéis di; áit ar bith a mbíonn an bua aici, tabhair gradam di agus bíodh lúcháir ort. Bíodh i gcónaí agus de shíor bródúil aisti, diongbháilte, tiomanta, agus seas an fód di; cuimhní faoi cheilt á múscailt, seantinte á lasadh athuair, buanna uaisle na bhfear á ndúiseacht spreagadh.

Traolach Mac Suibhne, Principles of Freedom (Baile Átha Cliath, 1921) lch243


I do thuairim

1) Cad é an dearcadh simplí atá Mac Suibhne ag iarraidh a chur ina luí ag daoine i dtreo na brataí?

2) Cad é, dar leat, an chomhairle is tábhachtaí a thugann Mac Suibhne do dhaoine?


ábhar tacaíochta

Traolach Mac Suibhne, Principles of Freedom (Baile Átha Cliath, 1921) lch243

leathanaigh ghréasáin