TURASÓIREACHT NA HÉIREANN AGUS TÓGÁIL CÉANNACHT NÁISIÚNTA 1930's | Adoption of the Tricolour

(copy 1)

Mhol scríbhneoir taistil Sasanach in 1934 go phoibleodh sé Éire trí na difríochtaí idir í agus Sasana a léiriú: “Léireoinn piléir-litreacha glasa, brat Trídhathach na hÉireann, rud ar bith a bhí difriúil … Léireodh mo chuid póstaeir Éire atá ina thír eachtrach”

 

D’aontaigh John Gibbons, ag scríobh sa Spectator in Aibreán 1934, agus comhairle margaíochta á ofráil aige chomh maith:

"In Éirinn comhaimseartha tugtar Cobh ar Queenstown anois agus tá Kingstown ag athrú go Dun Laoghaire leis an leagan Sasanach mar chineál fonóta ar leas an turasóra Sacsanach sean-fhaiseanta. Tá áiteanna ar nós Bré agus Bun Dobhráin agus Trá Mhór, trá bhailte le hatmaisféar sóisialta atá go huile is go hiomlán difriúil ó a mhacsamhlacha Sasanacha. Don Sasanach, tá an áit-uiscithe Éireannach chomh eachtrannach le Dinard nó Knocke.

"Má rinne mé fógraí Éireannacha do mhórchláir fógraíochta Sasanacha, d’fhágfainn sléibhte, lochanna agus mainistreacha millte ar leataobh … Léireoinn ardán damhsa ag crosaire nó traein Éireannach le litreoireacht Ghaelach dá bhord ceannphointe. Léireoinn piléir-litreacha glasa, brat Trídhathach na hÉireann, rud ar bith a bhí difriúil … Léireoinn mo chuid postaeir Éire atá ina thír eachrach”

 

 

 

In 1934, thuairiscigh an I.T.A. gur d’aineoinn an bholscaireacht áibhirseach dírithe ar Éireann ag cuid den Phreas Briotanach, lean móréileamh na tíre ar aghaidh ag fás i measc lucht saoire na Breataine, agus tharraing sé dá chladaigh líon atá ag méadú de thiománaithe, lucht spóirt, rothaithe, siúlóirí agus turasóirí.

(Irish Travel, iml ix ui 10 (Baile Átha Cliath, 1934) lth. 181)ábhar tacaíochta

(Irish Travel, vol ix no 10 (Dublin, 1934) p. 181.)

Furlong, Irene THROUGH A MIRROR, DARKLY -- IRISH TOURISM AND THE CONSTRUCTION OF NATIONAL IDENTITY 1922-1960.International Journal of Regional Local Studies. 2009, Issue 2, p48-67

Spectator Archive April 1934


scéalta gaolmhara