School level
Reading

Reading by Scoilnet

Plenty of illustrated and animated stories to choose from. Try some of the writing activities and then write your own story in section!


Online Stories
Teachers

Storyline Online

http://www.storylineonline.net Added: 28 Jul 2005 Contributor: Scoilnet Resource type: Plean Ceachta

Video clips of stories read aloud online by actors from SAG (Screen Actors Guild Foundation). 'Private I. Guana' by Nina Laden is read by Esai Morales.

View full description

How it maps to the curriculum

in
1-2
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • prionta a shamhlú le taitneamh trí éisteacht le scéalta agus le dánta a léitear os ard
 • an léitheoireacht a bhrath mar thaithí thaitneamhach chomhroinnte
 • réimsí spéise sainiúla a shaothrú agus a fhorbairt trí rannpháirteachas le leabhair

Suggestions for use: On the IWB allow children to choose a story based on a picture walk. Pause when making predictions of connections.

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • leanúint d’éisteacht le scéalta agus dánta atá á léamh os ard agus de thaitneamh a bhaint astu
 • dul go minic i mbun plé neamhfhoirmiúil ar leabhair leis an múinteoir agus le daoine eile
 • dul i mbun léitheoireachta agus brabhsála ina (h)am saor trí rochtain éasca a bheith aige/aici ar ábhar léitheoireachta
 • dul i mbun raon leathan cineálacha téacs
 • éisteacht le scéalta iomlána agus iad á léamh os ard píosa ar phíosa

Suggestions for use: On the IWB allow children to choose a story based on a picture walk. Pause when making predictions of connections.

Asset type: Físeán
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

PBS Kids - Three Online Interactive Stories

http://pbskids.org/clifford/stories/index.html Added: 28 Jul 2005 Contributor: Scoilnet Resource type: Cluiche

Three stories about Clifford the Big Red Dog with sound. Each story takes a minute to download but is well worth the wait. Corresponding printables available.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Receptiveness to Language

Suggestions for use: Read about Clifford the Big Red Dog and his friends.

in
Na hAmharcealaíona

Strand: Líníocht

Strand unit: Líníochtaí a dhéanamh

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Brementown Musicians Online Story

http://www.brementownmusicians.com/en/story Added: 28 Jul 2005 Contributor: Scoilnet Resource type: Fuaim/físeán / Eile

Kidoons - Interactive Grimm fairytale with audio.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Suggestions for use: Animated classic tale.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Spaghetti Book Club Project

http://www.spaghettibookclub.org/ Added: 11 Dec 2005 Contributor: Scoilnet Resource type: Tionscadal

A web based project for schools where children read and then review a variety of books.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Scríbhneoireacht

Suggestions for use: An online book project for children.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Clifford Letter Sound Match

http://teacher.scholastic.com/clifford1/flash/phonics/index.htm Added: 28 Jul 2005 Contributor: Scoilnet Resource type: Cluiche

Interactive game that allows children to find words that begin with the same sounds.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Béarla

Strand: Teanga bhéil

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Children's Books Forever

http://www.childrensbooksforever.com/index.html Added: 28 Apr 2014 Contributor: Scoilnet Resource type: Eile

A collection of six stories about a dinosaur.

View full description

How it maps to the curriculum

in
1-2
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • carachtair, cásanna, imeachtaí agus seichimh a léirítear i bpictiúir a anailísiú agus a léirmhíniú
 • idirdhealú a dhéanamh idir téacs agus pictiúir
 • cuimhneamh ar imeachtaí móra agus mionsonraí i scéalta agus labhairt fúthu
 • scéalta, dánta nó codanna de scéalta coitianta a athléamh, a athinsint agus aisteoireacht a dhéanamh orthu

Suggestions for use: Compose a poem about the dinosaur using some CVC words identified in the book.

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • straitéisí léamhthuisceana a fhorbairt
 • freagra níos foirmiúla a chur in iúl trí thuairim bhreithnithe phearsanta ar leabhar a thabhairt i bhfoirm bhéil nó scríofa
 • imeachtaí agus torthaí sa todhchaí a thuar i leabhar atá á léamh os ard
 • réimsí spéise sainiúla a shaothrú trí shaothair ficsin agus neamhfhicsin a léamh go neamhspleách
 • teicneolaíocht faisnéise a úsáid d’fhonn spreagadh chun léitheoireachta a mhéadú agus d’fhonn forbairt na léitheoireachta a fheabhsú

Suggestions for use: Compose a poem about the dinosaur using some CVC words identified in the book.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Trek's Travels - World Book Online Books

http://www.worldbookonline.com/ewol/home#treksTravels Added: 17 Jan 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí / Fuaim/físeán

This is a set of 12 book that young readers can read along with. The text is read in an American accent and if you prefer you can mute your device before beginning the book. The books are based on basic concepts such as numbers and the senses. The 12 book follow a scarecrow (Trek) and his friends as he travels around the world.

View full description

How it maps to the curriculum

in
1-2
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Strand: Léitheoireacht

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Welcome to Reading - Online Books - World Book Online

http://www.worldbookonline.com/ewol/home#welcometoreading Added: 17 Jan 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí / Fuaim/físeán

Here is a set of 48 level readers, there are 12 available for each level (A,B, C and D). There is audio associated with text in an American accent, you can however mute your device to avoid this read-along feature if you wish. This resource can be used for individual or group reading tasks and lessons.

View full description

How it maps to the curriculum

in
1-2
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Strand: Léitheoireacht

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Oxford Owl - Fun ideas

http://www.oxfordowl.co.uk/welcome/for-home/reading-owl/fun-ideas Added: 28 Apr 2014 Contributor: Scoilnet Resource type: Eile

Series of suggestions for activities and games based around the concept of reading and literacy. Activities are included for their 'fun' element.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun léitheoireacht phearsanta
 • tascanna aisghabhála faisnéise simplí a dhéanamh

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • scileanna bunúsacha aisghabháil faisnéise a fhorbairt
 • dul i mbun raon leathan cineálacha filíochta agus véarsaíochta ar bhonn rialta
 • taithí a fháil ar chineálacha difriúla téacs

Strand: Léitheoireacht

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Reading Comprehension Worksheets

http://www.k5learning.com/reading-comprehension-worksheets Added: 28 Apr 2014 Contributor: Scoilnet Resource type: Measúnú

Free printable Reading Comprehension worksheets that are designed to help children practice their comprehension skills. Comes from a commercial initiative.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun léitheoireacht phearsanta
 • tascanna aisghabhála faisnéise simplí a dhéanamh
 • léamh ó raon litríochta do pháistí, ábhar a roghnú lena léamh i dtréimhsí léitheoireachta ciúine

Suggestions for use: Print out and hand to students.

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • scileanna bunúsacha aisghabháil faisnéise a fhorbairt
Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

World Book Web

Graded Books for Young Readers

Here you can choose from Treks Travels or Welcome to Reading. Within Welcome to reading there are 48 graded books for young readers to choose from. 


Children's Reading

Within the search facility in WorldBook Online you can search any topic and refine the results based on the child's reading ability using the Lexile Measure Search Facility. When an article is open click on the contents book on the top right of the screen and this will display the Lexile Measure. This is a useful tool especially when the class are undergoing project work. 

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login