School level

The Boy in the Striped Pyjamas

The Boy in the Striped Pyjamas by Scoilnet

Read John Boyne's novel, watch the video, complete the activities and learn about the historical context of World War II and the Holocaust.


Information
Worksheets
Quiz
Projects
History
Teachers

Some basic facts about the storyline and the characters in the novel.

How it maps to the curriculum

Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Lots of Presentations on Boy in Striped Pyjamas

https://www.tes.com/teaching-resour...iped-pyjamas-full-scheme-p1-6371318 Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Cur I Láthair / Tagairt

This is a full scheme of work for John Boyne's 'The Boy in the Striped Pyjamas&'. Teacher created. This is part one, which includes PowerPoints for each chapter focusing on characters and themes and language analysis, activities, extracts to analyse and homework for chapters 1 to 13. Feel free to adapt or use as it is. Free Resources but must register to access. (free registration)

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun leabhar i suímh ghrúpa nó ranga uile
 • dul i mbun léitheoireachta chun freastal ar réimsí spéise pearsanta
 • léamh go fairsing mar léitheoir neamhspleách ó raon níos dúshlánaí ábhair léitheoireachta, lena n‑áirítear scéalta, dánta, miotais, finscéalta, úrscéalta agus téacsanna neamhfhicsin atá iomchuí dá (h)aois agus dá c(h)umas léitheoireachta
Asset type: Cur i láthair
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

12 Lesson PowerPoint Presentations on "Boy in the Striped Pyjamas"

https://www.tes.com/teaching-resour...e-striped-pyjamas-resources-6048499 Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí / Plean Ceachta / Cur I Láthair

Fabulous resource for teachers to guide you throughout the "Boy in the Striped Pyjamas" novel. Each PowerPoint. Includes lesson activities, display and ideas to guide your pupils throughout the novel. Each PowerPoint is very structured with starter, tasks and plenary linking to the novel and offering reading time also.
FREE resource but must register. Free to register.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • leanúint de thaifead a choinneáil ar léitheoireacht phearsanta i bhfoirmeacha éagsúla
 • scileanna staidéir, amhail sruthléamh, sracléamh, tabhairt nótaí agus achoimriú
 • téacsanna oiriúnacha neamhfhicsin a iniúchadh chun críocha éagsúla
 • faisnéis atá curtha i láthair ar bhealaí éagsúla a aisghabháil agus a léirmhíniú
 • tacú le hargóintí agus le tuairimí trí fhianaise ón téacs

Suggestions for use: Use PowerPoints throughout 12 lessons. Prepare yourself to connect to the activities included within each PowerPoint before the class. May need to produce a tailored worksheets to match your classes ability in line with the PowerPoints.

Asset type: Cur i láthair
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Prezi Presentation on Relationships in the "Boy in the Striped Pyjamas"

https://prezi.com/hc7k789kb_tj/copy...ips-the-boy-in-the-striped-pyjamas/ Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí / Fuaim/físeán / Cur I Láthair

Excellent animation presentation on the relationships between father and son. Includes thought provoking questions and video clips to aid discussion on questions along with sample answers. Be cautious on how you approach the personal aspect of how the relationship compares to your relationship with your father.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Scríbhneoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun píosa amháin a scríobh thar thréimhse ar leith
 • cabhrú le daoine eile eagarthóireacht a dhéanamh ar a scríbhinní
 • cloí le gnásanna na gramadaí, na poncaíochta agus an litrithe ina chuid/ina cuid scríbhneoireachta féin
 • scríobh go rialta ar ábhair roghnaithe
 • scríobh, gan athdhréachtú, ar ábhar áirithe nó roghnaithe laistigh de shrianta ama áirithe

Suggestions for use: Use Prezi Presentation to aid a classroom discussion on particular aspects to the book "Boy in a Striped Pyjamas" Monitor discussions may be necessary as the topic is on father-son relationships.
Use video-clips within the presentation to encourage pupils responses to the questions in line with the book/ movie.

Asset type: Cur i láthair
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Prezi Presentation of the Synopsis of the Boy in the Striped Pyjamas.

https://prezi.com/uyy5qw7yef41/the-boy-in-the-striped-pajamas/ Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Cur I Láthair

Excellent guide for parents to quickly get a feel about the story their children are reading in lessons.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun leabhar i suímh ghrúpa nó ranga uile
 • dul i mbun léitheoireachta chun freastal ar réimsí spéise pearsanta
Asset type: Cur i láthair
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Worksheets for "Boy in the Striped Pyjamas": Guiding Essay/ Character Profile

http://bitsp.weebly.com/character-profile.html Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí / Tagairt

At the end of this website, there is a character profile worksheet to develop pupils ability to write about the characters within the book "Boy in Striped Pyjamas".
Also, there is a rubic cube assessment (where pupils can get a 1-5 score; 5 being well above expected level and 1 being below expected level) Pupils are given guidelines in how to get there mark 5 in the poster/essay/ presentation.

View full description

How it maps to the curriculum

Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

PDST Student Workbook on the "Boy in the Striped Pyjamas"

http://www.pdst.ie/sites/default/fi...ped%20Pyjamas%20Workbook%202012.pdf Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí / Plean Ceachta / Tagairt

Included in this Booklet is sample questions on each chapter along with sample activities. Towards the end of the booklet, you have word-search activity, character worksheet, reflections on the novel, exam preparation questions, film studies worksheet and a character sketch worksheet.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun leabhar i suímh ghrúpa nó ranga uile
 • dul i mbun léitheoireachta chun freastal ar réimsí spéise pearsanta

Suggestions for use: Use workbook throughout the reading of each chapter so as pupils are reflecting on the journey of the story as they progress through the experience.

Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Character Profile Worksheets for Boy in Striped Pyjamas

http://www.storyboardthat.com/teach...n-the-striped-pajamas-by-john-boyne Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí

Worksheets in this link include cartoon character profile cards with example to start pupils off (Physical traits, character traits and significant moments), a cartoon plot diagram, theme cartoon cards (innocence, boundaries, friendship and obedience), cartoon worksheet comparing similarities and differences between Bruno & Shmuel and a worksheet comparing the book to the film.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun leabhar i suímh ghrúpa nó ranga uile
 • dul i mbun léitheoireachta chun freastal ar réimsí spéise pearsanta

Suggestions for use: Use worksheets to assess students understand of the novel themes, characters or relationships.
Alternatively, use worksheets to promote peer/ group discussions on topics which may have had an impact on your pupils. Using cartoons will lighten the story into a pupil friendly appearance.

Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Lovely Workbook Linking a Story to History (Boy in the Striped Pyjamas)

https://mrs-barker.wikispaces.com/f...iew/The+Boy+in+Striped+Pyjamas.docx Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type:

A detailed class worksheet with assessment guidelines and clear expectations on language & text response. Towards the end of the booklet, there are articles for students to read about the Holocaust. (Read through so as to check suitability for the class - emotionally) Lots of students who read this book, begin to want to learn more about how it is connected to history and what happened in our real world.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun leabhar i suímh ghrúpa nó ranga uile
 • dul i mbun léitheoireachta chun freastal ar réimsí spéise pearsanta
Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

How it maps to the curriculum

Asset type: Cur i láthair
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Who Am I? Boy in the Striped Pyjama's Quiz

https://www.tes.com/teaching-resour...he-striped-pjs-starter-game-6360267 Added: 31 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Cur I Láthair

"Who Am I" is a PPt Quiz about the Boy in the Striped Pyjamas. It includes 6 questions which can be clicked on individually. If your glide through the slides from start to finish, please note that the answers will appear. This is a free resource but requires registration which is also free.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun leabhar i suímh ghrúpa nó ranga uile
 • dul i mbun léitheoireachta chun freastal ar réimsí spéise pearsanta

Suggestions for use: As a class, engage in quiz "Who Am I". Note that the answer will appear directly after the question. Excellent for getting pupils to become familiar with characters throughout the novel.

Asset type: Cur i láthair
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Guess the Scene From the "Boy in the Striped Pyjamas"

http://giphy.com/gifs/the-boy-in-striped-pajamas-z1m5DPMFIOE7u Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Ionsamhlú

5 silent animations from the "Boy in the Striped Pyjamas". Use as a quiz towards the end. Alternatively, use the animations as a way of introducing the film portrayal of the noval and it's characters. Discuss with pupils the differences between their imaginative image of the characters to that of the movie clip.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun leabhar i suímh ghrúpa nó ranga uile
 • dul i mbun léitheoireachta chun freastal ar réimsí spéise pearsanta
Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Kahoot Quiz on "Boy in the Striped Pyjamas"

https://play.kahoot.it/#/?quizId=948cabac-d2a3-4eba-9b52-f53ee0a3a093 Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Measúnú / Cluiche

Kahoot is a fun learning game for students to use within quiz classes. It consists of multiple choice questions based on the book "Boy in Striped Pyjamas"

View full description

How it maps to the curriculum

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Quizzes on Boy in the Striped Pyjamas: Quizlet

https://quizlet.com/subject/boy-in-the-striped-pajamas/ Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Cluiche / Fuaim/físeán / Ionsamhlú

Interactive Quizzes on Quizlet : If you register to Quizlet, your personal score will be recorder and perhaps you might even be able to top the scoreboard. Lots of options to chose from for; for example mix and match, speller, flashcards and scatter.

View full description

How it maps to the curriculum

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Class Project Example on the Boy in the Striped Pyjamas

http://www.londonfields.hackney.sch...ents/download.asp?file=105&type=pdf Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí / Cur I Láthair / Tagairt

A dedicated compilation of work from a class showing their utter compassion and heartfelt empathy towards victims of WW2. Read a good example of work from a pupil who writes a letter for Bruno to explain to his friends that he has moved homes. Look at how pupils took on the persona of their chosen character describing their profile. Check out the transcript pupils wrote between Bruno and his father. See pictures of their performance. Witness the top secret diary entries from Pavels' perspective. Witness Bruno's mothers horror as she see's the concentration camps. Look at persuasive writing to Shmuel. If your pupils enjoyed reading "Boy in the Striped Pyjamas", why not recommend "Rose Blanche" as a summer reading.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Cumais chognaíocha a fhorbairt trí theanga

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • eolas atá ábhartha leis/léi a aimsiú i dtéacsanna neamhfhicsin, graif agus sonraí pictiúrtha agus léaráideacha, agus trí theicneolaíocht an eolais a úsáid
 • cineálacha éagsúla téacsanna feidhmiúla a léamh agus a léirmhíniú
 • faisnéis atá curtha i láthair ar bhealaí éagsúla a aisghabháil agus a léirmhíniú

Suggestions for use: Use link as a means of displaying standards and expectations to pupils. Use link so that pupils can read other pupils work and reaction to the book "Boy in a Striped Pyjamas". Class could complete similar tasks throughout the novel recording work as a class to create a digital portfolio book on the class reaction to the Boy in the Striped Pyjamas.

Alternatively, after reading the novel. Set pupils up into varying groups. Give each group a different aspect of the project to look at. From looking at the project, pupils must then as a group write a similar piece of the project but from their own perspective.

Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Video Synopsis of "Boy in a Striped Pyjamas" Produced By a Student.

https://www.youtube.com/watch?v=8TslkbrmSTg Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí / Fuaim/físeán

A really nice video produced by a student about the "Boy in the Striped Pyjamas". The student approach to drawings, illustrations and voice over will connect with your pupils mind-set in explaining this heart-warning story. The student cleverly depicts the themes, plot, quotes, characters, and symbolism using the way in which it appears to him.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Teanga bhéil

Suggestions for use: Can your students create a movie-clip like this one?
The challenge is on....First, allow your pupils to watch this video produced by a pupil to set your expectations.
Divide the class into mini groups, each with specific roles (recorder, timer, voice over, picture organiser, drawer...)
Time will be needed to produce these illustrations.
Allow time for your pupils to video their clips and voice overs.
Plenary: Movie time: watch your pupils clips together whereby pupils provide feedback on "what went well" and "even better if" (WWW / EBI)

Asset type: Físeán
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Holocaust Websites

http://www.jr.co.il/hotsites/j-holoc.htm Added: 29 Apr 2008 Contributor: Scoilnet Resource type: Foinse Thánaisteach

A wide variety of links form this private site that includes general histories, personal narratives and teacher resources.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Stair

Strand: An Eoraip sa Nua-aois Dhéanach

Strand unit: 3. Deachtóireacht, 1920-1945

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Holocaust - World Book Advanced

http://www.worldbookonline.com/adva...=ar259685&st=holocaust#tab=homepage Added: 16 Jan 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

This article from the World Book Advanced Encyclopedia describes before, during and after the Holocaust. There are also images associated with this time along with maps of Warsaw and the location of Nazi concentration camps.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Stair

Strand: An Eoraip sa Nua-aois Dhéanach

Strand unit: 3. Deachtóireacht, 1920-1945

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Holocaust World Book Timeline

http://www.worldbookonline.com/wbti...timelineId=52fc5f637fa57cac1bf1b758 Added: 16 Jan 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Here is a timeline from 1933 to 1947 with details, articles and images from the Holocaust. It is a useful resource for students to get an overview of the Holocaust.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Stair

Strand: An Eoraip sa Nua-aois Dhéanach

Strand unit: 3. Deachtóireacht, 1920-1945

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

The Boy in Stripe Pyjama's Resource Pack with Script

http://www.theboyinthestripedpyjama...om/downloads/BISP-Resource-Pack.pdf Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí / Tagairt / Rólghlacadh

Drama: Act out the characters in the Boy in the Striped Pyjamas with these lines. Complimented with extra resources and teacher notes.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun leabhar i suímh ghrúpa nó ranga uile
 • dul i mbun léitheoireachta chun freastal ar réimsí spéise pearsanta

Suggestions for use: Use resource booklet to get activities to use when reading the novel "Boy in Striped Pyjamas" How about acting out a scene from the book?

Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Teacher Resource"Boy in Striped Pyjamas" with Worksheet on each Chapter.

http://primary.folensonline.ie/prog..._notes_bitstripedpyjamas_draft7.pdf Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí / Tagairt

Included are activity sheets for each chapter of the book "Boy in Striped Pyjamas" along with extra teacher notes on lesson activities.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun leabhar i suímh ghrúpa nó ranga uile
 • dul i mbun léitheoireachta chun freastal ar réimsí spéise pearsanta

Suggestions for use: Use worksheets at the end of each chapter. Ensure students keep the worksheets together/ glued into books. Review worksheets before beginning new chapter and after the next chapter or before continuing to read so as all pupils have a recap of what happened before moving on.

Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

8 Lessons on "Boy in the Stripped Pyjamas" with Workbook

http://yal.weebly.com/uploads/5/1/2...hn_boyne_pauline_michelle_lizzy.pdf Added: 27 May 2016 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí / Plean Ceachta / Tagairt

Provided in the lesson idea section is youtube clips (watch to time frame given). Ideas discussed in the lesson section include reference to worksheets. These worksheets are provided in the booklet. There is picture discussion cards also available in the booklet to print and laminate for the lesson activity mentioned. Towards the end of the booklet, there is a student workbook which can be used throughout the 8 lessons on the "Boy in Striped Pyjamas"

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • dul i mbun leabhar i suímh ghrúpa nó ranga uile
 • dul i mbun léitheoireachta chun freastal ar réimsí spéise pearsanta

Suggestions for use: Use lesson activities and resources provided to carry out the 8 lessons. Print out the student booklet for students to follow throughout the 8 lessons included.

Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

The Boy in the Striped Pyjamas Discussion Guide/PDF

http://www.socialstudies.com/pdf/BVH119DVG.pdf Added: 31 Mar 2010 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí / Plean Ceachta

Discussion guide on the book centering on SPHE. It explores themes such as humanity, innocence, prejudice and discrimination. Pupils are then encouraged to design a project that focuses on helping those marginalised in their own communities.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Béarla

Strand: Teanga bhéil

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

World Book Web

Concentration Camp

WorldBook explains in an easy-to-understand way.

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login