School level
Theatre

Theatre by Scoilnet

Explore the world of theatre and drama.


Engaging Students
Play Scripts
More About Theatre

Drama can be empowering for many children and can be a great way to develop self-expression. Finding a creative idea that works in class can be life changing.

Ideas for a Mime Workshop

http://longzijun.wordpress.com/2010/06/05/mime-workshop/ Added: 17 Sep 2014 Contributor: Scoilnet Resource type: Plean Ceachta

Detailed set of suggestions with videos for how to go about teaching mime. Written by a teacher with no experience of drama but who thought English through Drama in a module at a Hong Kong school. Ends with a comprehensive section on reflecting and sharing.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Drámaíocht

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

Suggestions for use: Lots of detail here and you are guaranteed to get some ideas from it. Some of the embedded videos would be useful for the students.

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

Suggestions for use: Lots of detail here and you are guaranteed to get some ideas from it. Aimed at the teacher and not the student.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Creative Drama Lessons

http://www.childdrama.com/lessons.html Added: 17 Sep 2014 Contributor: Scoilnet Resource type: Plean Ceachta

Long list of class activities sorted by age level covering the equivilant to infants all way up to sixth class or even Secondary. Specific instructions included for each activity. Among activities with instructions are: Emotions Walk; Seasons & Weather; Social Roles.

View full description

How it maps to the curriculum

in
1-2
3-4
5-6
Drámaíocht

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • feasacht a fhorbairt ar an gcaoi a gcuidíonn sé/sí, mar bhall de ghrúpa, chun an tsuim a choinneáil beo agus marthanach i ngníomhaíocht dhrámata
 • cumas a fhorbairt feidhmiú i ról mar chuid dhílis den ghníomhaíocht
 • féith an tsúgartha trí chur i gcéill a fhorbairt chun go ndéanfaí drámaíocht di
 • taithí a fháil ar conas is féidir spás agus rudaí éagsúla a úsáid chun saol samhailteach a chruthú faoi mar dá mbeadh sé ann i ndáiríre

Suggestions for use: Practical ideas here - up to te teacher to choose specific activity that might be suitable to class.

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • cumas a fhorbairt fócas na gníomhaíochta drámata a choinneáil beo
 • taithí a fháil ar an dóigh a gceaptar comhthéacs agus a gcruthaítear réaltacht dhrámata le cabhair spáis agus rudaí
 • feasacht atá ag teacht chun cinn ar na difríochtaí idir daoine a úsáid chun tosú ar thuiscint a fhorbairt ar an ngaol idir ról agus carachtar
 • an cumas chun spraoi bunaithe ar chur i gcéill a úsáid chun rannpháirtíocht iomlán a ghlacadh i ndráma

Suggestions for use: Practical ideas here - up to te teacher to choose specific activity that might be suitable to class.

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • éirí feasach ar na rialacha a chabhraíonn chun fócas a choinneáil beo sa ghníomhaíocht dhrámata
 • tús a chur leis an bpróiseas um script a úsáid mar réamhthéacs
 • mar bhall grúpa, tosú ar theannas a thabhairt isteach i ngníomhaíocht dhrámata
 • conas a chuidíonn sé úsáid a bhaint as spás agus as rudaí chun comhthéacs a chruthú agus chun téamaí drámata a chur in iúl a aimsiú
 • glacadh leis an gcomhthéacs ficseanach drámata chomh spontáineach saoráideach agus a thug sé/sí faoin gcur i gcéill súgarthach
 • an ghaolmhaireacht idir ról agus carachtar a thuiscint agus an cumas a fhorbairt an ról nó an carachtar a choinneáil fad a bhíonn sé riachtanach don ghníomhaíocht dhrámata

Suggestions for use: Practical ideas here - up to te teacher to choose specific activity that might be suitable to class.

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • inniúlacht a fhorbairt ar chur i bhfeidhm na `rialacha imeartha’ a choinníonn fócas i ngníomhaíocht dhrámata
 • bheith ar a shocracht/socracht le scripteanna agus na próisis bhunaidh trína n-iompaítear script ina ghníomhaíocht a thuiscint
 • conas a chuidíonn úsáid spáis agus rudaí chun comhthéacs a thógáil agus chun téama an dráma a chur in iúl a aimsiú
 • scóip an léirithe i ról agus carachtair a leathnú chun go gcuimseofaí an cumas glacadh le mionteagasc a chinnfeadh an múinteoir, an grúpa nó an páiste féin agus é a choimeád ar siúl
 • cuidiú i bpleanáil gníomhaíochta drámata a chuimseodh teannas a d'oirfeadh don téama a bheadh á iniúchadh

Suggestions for use: Practical ideas here - up to te teacher to choose specific activity that might be suitable to class.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

How to Mime

http://www.wikihow.com/Mime Added: 17 Sep 2014 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí

Series of nine steps to help teach the performance of mime. Includes large images and though it is aimed at an older audience it could still be useful in planning class activities.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Drámaíocht

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Useful guide for a novice teacher or even a theatre professional to help with the art of mime. Students too might get something from it in terms of their approach to drama.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: There is quite a lot of material here but there are some nuggets that could really be useful to your class.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

How to put on a Musical

http://www.musicals101.com/puton.htm Added: 28 Jul 2005 Contributor: Scoilnet Resource type: Tionscadal

The steps from picking the right musical to casting and rehearsing are explored. Useful links to features such as 'Broadway Theatres', 'How Musicals are Made', Who's Who in Musicals'.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
Drámaíocht

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Guide to putting on a Musical.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Play Scripts – Reader’s Theatre Editions

http://www.aaronshep.com/rt/RTE.html Added: 28 Jul 2005 Contributor: Scoilnet Resource type: Eile

35 free play scripts adapted from folk tales, fables, tall tales, humorous stories and world tales (eg ‘The Legend of Lightning Larry’ by Aaron Shepard)

View full description
1-2 3-4 5-6 Drámaíocht
1-2 3-4 5-6 Béarla

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Drámaíocht

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

Suggestions for use: Variety of play scripts from around the world.

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

1-2
3-4
5-6
Béarla

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Emotional & Imaginative Dev through Language

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Emotional & Imaginative Dev through Language

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Emotional & Imaginative Dev through Language

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Greek Theatre

http://www.bbc.co.uk/schools/primar...ry/ancient_greeks/arts_and_theatre/ Added: 17 Jun 2009 Contributor: Scoilnet Resource type:

Some basic information on theatre in Ancient Greece. refers to the two types of plays performed - comedies and tragedies. There is a further link to activities.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
History

Strand: 3. The History of Europe & The Wider World

Strand unit: 1. Ancient/Medieval Civilisations

Suggestions for use: Write a diary extract describing your visit to the theatre giving as much factual information as possible.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

World Book Web

Theatre

The word theatre has two meanings. First, it refers to the physical place where people go to see plays and other performances. Second, it covers everything involved in putting on staged performances.

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login