School level

Ireland Long Ago

Ireland Long Ago

Ireland Long Ago by Scoilnet

Focusing on Irish Myths and Legends and how people lived long ago check out the facts, projects and activities on this theme.


Basics
Activities & Quizzes
Teachers

Clothes in Ireland

http://www.askaboutireland.ie/learn...ass/geography/looking-at-clothes-2/ Added: 08 Dec 2008 Contributor: Scoilnet Resource type: Cluiche / Treoir/nótaí

Take a look at 9 different units related to the topic of clothes in Ireland. Each unit is packed full of facts, interactive activities and images.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
OSIE: Tíreolaíocht

Strand: Imshaolta daonna

Strand unit: Tailte eile

Suggestions for use: none

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Salmon of Knowledge

http://resources.teachnet.ie/pcoleman/mark2/pages/readsalmon.htm Added: 07 May 2014 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí

Recounts the story from Irish mythology. The early adventures of Fionn MacCumhaill and the salmon that had all the world's knowledge and how the person who ate this salmon would in turn have all the knowledge of the world.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
OSIE: Stair

Strand: Scéalaíocht

Strand unit: Scéalta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

  • cróineolaíocht imeachtaí i scéal a phlé (an tús, an lár, an deireadh)
  • gníomhartha agus mothúcháin na bpearsan a phlé
  • éisteacht le raon miotas agus finscéalta as cúlraí éagsúla cultúrtha, eitneacha agus reiligiúnacha in Éirinn agus i dtíortha eile, iad a phlé, a athinsint agus a thaifeadadh

Strand: Scéalaíocht

Strand unit: Miotais agus finscéalta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

  • éisteacht le raon miotas agus finscéalta ó chúlraí éagsúla cultúrtha, eitneacha agus creidimh in Éirinn agus i dtíortha eile, iad a phlé, a athinsint, agus a thaifeadadh
Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

History of Schools and Folklore

http://www.castlebar.ie/education/boholans/schoolhistory.htm Added: 31 May 2006 Contributor: Scoilnet Resource type: Eile

Traces the history of a number of schools in the Castlebar area, and describes the type of education provided by the hedgeschool masters. Explores the setting up of 'real schools' from 1831 onwards, and describes visits of the 'cigire', games, folklore, seanfhocail, cures and customs and traditions of the time.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Stair

Strand: Staidéir áitiúla

Suggestions for use: Traces the history of a number of schools in the Castlebar area, and describes the type of education provided by the hedgeschool masters.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Ireland's History in Maps

http://www.rootsweb.ancestry.com/~irlkik/ihm/iremaps.htm Added: 07 May 2014 Contributor: Scoilnet Resource type:

Maps and History of Early Irish territories, clans, tribes and placenames. The geography of early Ireland.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
OSIE: Stair

Strand: Saol, sochaí, obair agus cultúr fadó

Strand unit: An saol sna bailte móra agus faoin tuath in Éirinn agus san Eoraip i rith na Meánaoise

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

  • eolas a chur ar fhianaise faoi na tréimhsí a bhfuil staidéar á dhéanamh orthu, go háirithe fianaise atá ar fáil go háitiúil, agus an fhianaise sin a scrúdú
  • ionad ciníocha a thaifeadadh ar amlínte

Strand: Staidéir áitiúla

Strand unit: Mo cheantar trí na haoiseanna

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

  • éirí eolach ar imeachtaí tábhachtacha i stair na dúiche, figiúirí nó imeachtaí áitiúla a shocrú sa chomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta nuair a bhaineann sé le hábhar. De bhreis ar na forbairtí a mholtar le haghaidh an aonaid seo i rang a trí agus i r
  • fianaise a úsáid atá níos éagsúla agus níos casta ná an fhianaise a úsáideadh roimhe seo
Asset type:
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Living in a Castle

http://www.schoolhistory.co.uk/year7links/castles/castlessen.pdf Added: 28 Jul 2005 Contributor: Scoilnet Resource type: Measúnú

This one page PDF documents details life in a Norman Castle. Complete this worksheet by copying a diagram of a castle.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Stair

Strand: Saol, sochaí, obair agus cultúr fadó

Strand unit: An saol in Éirinn i rith thréimhse na Normannach

Suggestions for use: This one page PDF documents details life in a Norman Castle. Complete this worksheet by copying a diagram of a castle.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Walk Through Time

http://www.bbc.co.uk/history/walk/index.shtml Added: 12 Aug 2010 Contributor: Scoilnet Resource type: Cluiche

The Walk Through Time website can be used to explore streets, people and houses of the Roman, Viking, Tudor, Victorian times and the 1950s.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
OSIE: Stair

Strand: Leanúnachas agus athrú le himeacht ama

Suggestions for use: Develop an understanding of chronology, in order to place people, events and topics studied in a broad historical sequence.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Investigation of a Local Historical Site

http://resources.teachnet.ie/mmorrin/resource/implh.htm Added: 06 Jun 2006 Contributor: Scoilnet Resource type: Treoir/nótaí

Provides useful guidelines for studying a local historical site. Some very interesting suggestions.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
OSIE: Stair

Strand: Staidéir áitiúla

Strand unit: Foirgnimh, láithreáin nó fothracha

Suggestions for use: Provides useful guidelines for studying a local historical site. Some very interesting suggestions.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

World Book Web

The Celts

About 400 bc, Celts made their way into northern Italy, Spain, Asia Minor (an Asian peninsula that forms the main part of Turkey) and the British Isles . . .


400BC to 1200AD

This is a timeline of Ireland beginning with the Celts invading ending with King Henry II taking control of Ireland.


Celtic Art

Examples of Celtic Art and details on how it was made.


Fionn MacCumhaill

Here is an article about Fionn MacCumhaill and the Fianna.

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login