School level

The Beatles

The Beatles were a musical and cultural phenomenon, defining an era of societal change during the 1960's. This collection of resources tracks the formation, success and eventual break up of one of the world's most successful bands. You will also find activities, quizzes and resources relating to the Beatles below.


The Beatles

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/26130/25866.pptx Added: 28 Mar 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Treoir/nótaí / Fuaim/físeán

A PowerPoint Presentation on the formation and success of the Beatles. The Beatles are perhaps the most successful band of all time and made a huge impression on music, culture and society during the 1960's.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Stair

Strand: Polaitíocht, coimhlint agus an tsochaí

Strand unit: Éire, an Eoraip agus an Domhan ó 1960 i leith

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • léargais a fháil ar dhearcthaí agus ar ghníomhaíochtaí na ndaoine in Éirinn an lae inniu
 • roinnt eolais a fháil ar na pearsantachtaí, na himeachtaí nó na forbairtí móra sna tréimhsí sin
 • tosú a theacht ar thuiscint ar ‘dhearcadh na nglún’ a chuaigh romhainn
 • dearcadh, creideamh, inspreagadh agus gníomhartha daoine agus grúpaí éagsúla san am atá thart a iniúchadh, a phlé agus a chur i gcomparáid le chéile agus tuiscint shimplí orthu a fhorbairt
Asset type: Cur i láthair
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:


The Beatles - Project Work

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/26131/25867.pdf Added: 28 Mar 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Plean Ceachta / Tionscadal / Activity

This is a project worksheet to accompany The Beatles presentation. It contains activities on searching the National Newspaper archives for information, creating timelines using World Book Online and ideas on creating a multimedia project.

View full description
5-6 OSIE: Stair
5-6 Drámaíocht
5-6 Béarla

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Stair

Strand: Polaitíocht, coimhlint agus an tsochaí

Strand unit: Éire, an Eoraip agus an Domhan ó 1960 i leith

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • léargais a fháil ar dhearcthaí agus ar ghníomhaíochtaí na ndaoine in Éirinn an lae inniu
 • roinnt eolais a fháil ar na pearsantachtaí, na himeachtaí nó na forbairtí móra sna tréimhsí sin
 • tosú a theacht ar thuiscint ar ‘dhearcadh na nglún’ a chuaigh romhainn
5-6
Drámaíocht

Strand: Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d'fhonn tuiscint a chothú

Strand unit: Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • bheith ar a shocracht/socracht le scripteanna agus na próisis bhunaidh trína n-iompaítear script ina ghníomhaíocht a thuiscint
 • conas a chuidíonn úsáid spáis agus rudaí chun comhthéacs a thógáil agus chun téama an dráma a chur in iúl a aimsiú
 • idirdhealú a dhéanamh ar na cineálacha difriúla seánraí, leithéidí coiméide, traigéide, fantaise
 • páirt a ghlacadh go cuí agus gan stró i gcomhthéacs ficseanach drámata, bíodh lucht féachana aige/aici nó ná bíodh
 • cuidiú i bpleanáil gníomhaíochta drámata a chuimseodh teannas a d'oirfeadh don téama a bheadh á iniúchadh
5-6
Béarla

Strand: Scríbhneoireacht

Strand unit: Emotional & Imaginative Dev through Language

Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:


The Beatles - Word search

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/26132/25868.pdf Added: 28 Mar 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Activity

This is a word search worksheet to accompany The Beatles PowerPoint presentation.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Stair

Strand: Polaitíocht, coimhlint agus an tsochaí

Strand unit: Éire, an Eoraip agus an Domhan ó 1960 i leith

Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:


Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login