School level

Tom Crean

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/25420/25156.pptx Added: 14 Dec 2017 Contributor: Scoilnet Resource type: Tagairt

A PowerPoint presentation on life of Tom Crean including details about the various expeditions he was a part of as well as maps and pictures from that time.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Stair

Strand: Scéalaíocht

Strand unit: Scéalta as saol daoine a mhair san am atá thart

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

  • éirí feasach ar shaol ban, fear agus leanaí ó chúlraí éagsúla sóisialta, cultúrtha, eitneacha agus reiligiúnacha, saol ‘gnáthdhaoine’ san áireamh, chomh maith le saol daoine ‘níos cáiliúla’
  • cróineolaíocht imeachtaí i scéal a phlé
  • píosaí simplí fianaise a bhfuil baint acu le hábhar a scrúdú agus tosú ar thátail a bhaint astu
  • scéalta a léiriú nó a thaifeadadh trí iad a insint nó a scríobh nó trí obair ealaíne, cheol, dhrámaíocht, mhím nó ghluaiseacht agus úsáid a bhaint as teicneolaíocht an eolais agus na cumarsáide
Asset type: Cur i láthair
Language: Béarla
Rights: Creative Commons – Ceadúnas Aitreabúideachta
Riachtanais Speisialta:


Click below to download a PDF version of Tom Crean optimised for iPad/Chromebooks

iPad/Chromebook Version


Download Complete Resource Pack

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login