School level

Bia Sláintiúil


Plean Ceachta: Bia Sláintiúil - Lesson Plan: Healthy Eating (As Gaeilge)

http://www.moocrew.ie/gaeilge/ Added: 01 Dec 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí / Plean Ceachta

Ar an suíomh gréasáin seo, gheofar pleananna ceachta idirghníomhacha le foghlaim faoi stíl mhaireachtála shláintiúil agus cothú. Is í an Chomhairle Náisiúnta Déiríochta a chuir na pleananna ceachta seo le chéile. Tá na pleananna ceachta seo curtha le chéile le go mbeidh gníomhaíochtaí spraíúla, deiseanna comhtháthaithe agus gníomhaíochtaí breise sna ceachtanna, agus d'fhonn scileanna litearthachta a fhorbairt.

Here you will find all the teaching resources, educational videos and interactive lesson plans you will need to teach about a healthy lifestyle and the importance of dairy. These lessons are made available by the National Dairy Council. There are games, activities, posters and worksheets to support the lesson plans.

View full description
in 1-2 3-4 5-6 OSPS
in 1-2 3-4 5-6 Gaeilge

How it maps to the curriculum

in
1-2
3-4
5-6
OSPS

Strand: Mise

Strand unit: Ag tabhairt aire do mo chorp

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an gá le haire a thabhairt don chorp a léirthuiscint agus conas aire a thabhairt dó a chiallú d'fhonn é a choimeád sláintiúil folláin
 • éirí feasach ar a thábhachtaí atá bia ar mhaithe le fás agus le forbairt
 • roinnt cáilíochtaí agus aicmí bia a phlé agus a iniúchadh
 • an bia is rogha leis/léi a iniúchadh mar aon lena ról i réim chothrom bia
 • a aithint go bhfuil freagracht áirithe ar gach duine as aire a thabhairt dó/di féin

Suggestions for use: Is féidir na ceachtanna seo a úsáid chun OSPS a mhúineadh i do rang, pirimid an bhia agus bia sláintiúil ina measc.

These lessons can be used to teach SPHE, the food pyramid and healthy eating.

Strand: Mise

Strand unit: Ag tabhairt aire do mo chorp

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • a thuiscint go bhfuil cothromaíocht, rialtacht agus measarthacht riachtanach sa réim bia
 • an gá le haire a thabhairt dá chorp/corp féin a léirthuiscint agus conas aire a thabhairt dó a chiallú d'fhonn é a choimeád láidir sláintiúil
 • tábhacht bia i gcothú fáis, i mbuanú sláinte agus i soláthar fuinnimh a iniúchadh
 • roinnt de na bianna a fhaightear as foinsí plandúla is ainmhíocha a aithint

Suggestions for use: Is féidir na ceachtanna seo a úsáid chun OSPS a mhúineadh i do rang, pirimid an bhia agus bia sláintiúil ina measc.

These lessons can be used to teach SPHE, the food pyramid and healthy eating.

Strand: Mise

Strand unit: Ag tabhairt aire do mo chorp

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • idirdhealú a dhéanamh idir réim shláintiúil agus réim mhíshláintiúil bia agus ról na cothromaíochta agus na measarthachta a léirthuiscint
 • riachtanais bhia a (h)aoisghrúpa féin mar aon le grúpaí eile sa tsochaí a scrúdú
 • roinnt de na tosca a mbíonn tionchar acu ar thomhailt táirgí difriúla bia a iniúchadh
 • an rogha leathan bia atá ar fáil a aithint agus bianna a rangú de réir na gceithre phríomhghrúpa bia agus a n‑ionad ar phirimid an bhia
 • a bhfuil i gceist le bheith sláintiúil agus le stíl mhaireachtála chothromaithe a thuiscint agus a mheas

Suggestions for use: Is féidir na ceachtanna seo a úsáid chun OSPS a mhúineadh i do rang, pirimid an bhia agus bia sláintiúil ina measc.

These lessons can be used to teach SPHE, the food pyramid and healthy eating.

Strand: Mise

Strand unit: Ag tabhairt aire do mo chorp

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • tábhacht dea-chothaithe i dtaca le fás agus forbairt agus le fanacht sláintiúil a léirthuiscint
 • na tosca a théann i gcion ar roghanna bia a iniúchadh

Suggestions for use: Is féidir na ceachtanna seo a úsáid chun OSPS a mhúineadh i do rang, pirimid an bhia agus bia sláintiúil ina measc.
These lessons can be used to teach SPHE, the food pyramid and healthy eating.

in
1-2
3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Is féidir na ceachtanna seo a úsáid mar chuid den cheacht Gaeilge agus tú ag múineadh an téama 'Bia'.

These lessons can be used as part of the 'Food' theme in the Irish lesson.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Is féidir na ceachtanna seo a úsáid mar chuid den cheacht Gaeilge agus tú ag múineadh an téama 'Bia'.

These lessons can be used as part of the Food theme in the Irish lesson.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Is féidir na ceachtanna seo a úsáid mar chuid den cheacht Gaeilge agus tú ag múineadh an téama 'Bia'.

These lessons can be used as part of the Food theme in the Irish lesson.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Is féidir na ceachtanna seo a úsáid mar chuid den cheacht Gaeilge agus tú ag múineadh an téama 'Bia'.

These lessons can be used as part of the Food theme in the Irish lesson.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Treoir Itheacháin Sláintiúil na n-Imreoirí

https://www.spar.ie/wp-content/uplo...Guide-to-Healthy-Eating-Gaeilge.pdf Added: 27 Feb 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog le eolais agus oidis do bia sláintiúil. Tá leideanna ann ó imreoirí sacair na hÉirinn. Is féidir é seo a húsáid don cheacht Gaeilge nó Mata go héasca.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Bia


Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Bia

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Bia - Eureka - Áis Eolaíochta

http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/eureka_irish_11.15-final.pdf Added: 04 Jan 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Anseo déantar plé ar na cineálacha éagsúla bia agus ar bhealaí ina féidir linn a chinntiú go bhfuil réim fholláin bia againn. Tá ábhar anseo chomh maith ar bhealaí nua chun bia a tháirgeadh.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Eolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Ag tabhairt aire don imshaol

5-6
OSPS

Strand: Mise

Strand unit: Ag tabhairt aire do mo chorp

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Sláinte Fiacla - Póstaer Gaeilge

https://www.dentalhealth.ie/download/pdf/a4_posters_irish_version.pdf Added: 06 Jun 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type:

Anseo tá PDF le 7 póstaer trí Ghaeilge faoi sláinte fiacla agus céard a cheart a ól.

View full description
in 1-2 3-4 5-6 Gaeilge
in 1-2 3-4 5-6 OSPS

How it maps to the curriculum

in
1-2
3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Teanga ó Bhéal

Strand unit: Bia


Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Mé féin

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Bia


Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Mé féin

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Bia


Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Mé féin

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Bia


Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Mé féin

in
1-2
3-4
5-6
OSPS

Strand: Mise

Strand unit: Ag tabhairt aire do mo chorp

Strand: Mise

Strand unit: Ag tabhairt aire do mo chorp

Strand: Mise

Strand unit: Ag tabhairt aire do mo chorp

Strand: Mise

Strand unit: Ag tabhairt aire do mo chorp

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login