School level

Acmhainní Foghlama Digiteacha

Gaeilge
Matamaitic
Ceol
Corpoideachas

Kaspar - Prionsa na gCat

http://ccea.org.uk/sites/default/fi...learning/KASPAR_PRIONSA_NA_gCAT.pdf Added: 23 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Téacsleabhar

Is aistriúchán é seo ar an úrscéal chlúiteach le Michael Morpurgo. Is féidir é a úsáid le léitheoireacht neamhspleách a spreagadh ag leibhéal bharr na bunscoile. Tá naoi saol ag an chat, deirtear, agus is cinnte go bhfuil sé sin fíor i gcás Kaspar.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag tuiscint teanga

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • a bhfuil á léamh aige/aici a thuiscint

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag tuiscint teanga

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • a bhfuil á léamh aige/aici a thuiscint de thoradh straitéisí éagsúla
Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:


Féasta Focal

http://ccea.org.uk/curriculum/gaelo...agus_litearthacht/f%C3%A9asta_focal Added: 23 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Cluiche / Aip/bogearraí

Tá ceithre chluiche ann atá bunaithe ar an 200 focal ardmhinicíochta (1) Cliceáil, Éist agus Abair (2) Cuardach Focal (3) Meaitseáil na Focail (4) Focail Mheasctha. Cuirfear le líon na gcluichí amach anseo. Tá compás ar an leathanach tosaigh. Le blas an tuaiscirt a chluinstin, cliceáil ar T. Le blas an deiscirt a chluinstin, cliceáil ar D. Bain sult as!

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:


Foghlaí Focal

http://ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/foghla%C3%AD_focal Added: 23 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Cluiche / Aip/bogearraí

Tá an cluiche seo bunaithe ar fhocail in Féasta Focal. Ta 3 chatagóir sa chluiche, Briathra, Ainmfhocail agus Aidiachtaí.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Ríomhfhoclóir Matamaitice

http://ccea.org.uk/focloirmata/ Added: 18 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Tagairt

Is foclóir ar líne é an Ríomhfhoclóir Matamaitice ina bhfuil sainmhíniú ar théarmaíocht na matamaitice. Tá íomhá nó beochan ann do gach téarma, chomh maith le comhaid fuaime, sampla d’úsáid an téarma, eolas gramadaí, agus liosta de na téarmaí gaolmhara.

View full description
1-2 3-4 5-6 Matamaitic
1-2 3-4 5-6 JC Gaeilge
JC Mathematics

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Matamaitic

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

1-2
3-4
5-6
JC
Gaeilge

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

JC
Mathematics

Strand: Useful Websites

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:


An Clog Cainteach

http://ccea.org.uk/curriculum/gaelo.../matamaitic_agus_uimhearthacht/clog Added: 18 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Uirlis

Is áis idirghníomhach é an Clog Cainteach don pháiste atá foghlaim cúrsaí ama ar an chlog. Níl le déanamh ach cliceáil ar an chlog agus insíonn sé an t-am. Tá cluichí ann fosta a chuideoidh leis an daingniú. Is féidir é a úsáid faoi threoir an mhúinteora amháin nó thig leis an pháiste é a úsáid go neamhspleách. Tabhair faoi deara go bhfuil dhá leagan ar fáil, is é sin leagan 'tuaisceartach' agus leagan 'deisceartach'.

View full description
1-2 3-4 5-6 Gaeilge
1-2 3-4 5-6 Matamaitic

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

1-2
3-4
5-6
Matamaitic

Strand: Tomhais

Strand unit: Am

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an t‑am a léamh agus a thaifeadadh le gléasanna simplí
 • an t‑am a léamh in uaireanta agus i leath-uaireanta ar an gclog analógach 12 uair
 • an t‑am a léamh in uaireanta, i leath-uaireanta agus i gceathrú-uaireanta ar an gclog analógach 12 uair

Strand: Tomhais

Strand unit: Am

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an t‑am a léamh in eatraimh cúig nóiméad ar an gclog analógach agus digiteach (12 uair)
 • an t‑am a léamh in eatraimh aon nóiméid amháin ar an gclog analógach agus digiteach (12 uair)

Strand: Tomhais

Strand unit: Am

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • amanna i bhfoirm 12 uair an chloig agus 24 uair an chloig a léirmhíniú agus athrú eatarthu
 • amchláir agus an clog 24 uair an chloig (digiteach agus analógach) a léamh agus a léirmhíniú
Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Canaimis

http://ccea.org.uk/curriculum/gaelo...foghlama/na_heala%C3%ADona/canaimis Added: 18 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Fuaim/físeán / Plean Ceachta

Tá saibhreas ar leith sna hamhráin thraidisiúnta Ghaeilge agus beidh an áis seo ina cuidiú ag an mhúinteoir cuid de na hamhráin sin a theagasc agus a nascadh le gníomhaíochtaí eile. Tá idir leabhrán agus dlúthdhiosca ann ina bhfuil na hamhráin leagtha amach de réir eochairchéime.

View full description
in 1-2 3-4 5-6 Gaeilge
in 1-2 3-4 5-6 Ceol

How it maps to the curriculum

in
1-2
3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Teanga ó Bhéal

Strand: Teanga ó Bhéal

Strand: Labhairt

Strand unit: Ag úsáid teanga

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • amhráin aeracha le rithim chinnte a chanadh

Strand: Labhairt

Strand unit: Ag úsáid teanga

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • amhráin a chanadh
in
1-2
3-4
5-6
Ceol

Strand: Léiriú

Strand unit: Amhránaíocht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • amhráin agus rainn a rá le ciall den rialú dinimice (ard/íseal) nuair is cuí

Strand: Léiriú

Strand unit: Amhránaíocht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • raon níos mó amhrán agus fonn a aithint agus a chanadh agus rialú níos fearr a dhéanamh ar an nguth agus muinín níos mó

Strand: Léiriú

Strand unit: Amhránaíocht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • amhráin choitianta a sheinm nó a chanadh agus feasacht mhéadaithe ar dhinimic, ar mhíriú (sosanna cuí sa cheol) agus ar léiriú mothúcháin
 • amhráin choitianta a sheinm nó a chanadh le tuiscint mhéadaitheach agus rialú méadaitheach ar an tuinairde (idirchéimeanna cruinne) agus raon gutha sínte
 • rothlaim shimplí, ina bhfuil dhá pháirt nó níos mó, a dhéanamh i ngrúpaí

Strand: Léiriú

Strand unit: Amhránaíocht

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • amhráin choitianta a sheinm nó a chanadh agus rialú méadaithe ar dhinimic, ar mhíriú agus ar léiriú mothúcháin
 • cóirithe amhrán a chanadh, mar chuid de ghrúpa, lena n‑áirítear frithshéiseanna nó páirteanna comhcheoil
 • dhá amhráin a gcantar ar bhonn aonair agus i mbeirteanna iad a chanadh mar chuid de ghrúpa
 • canadh go neamhspleách, le feasacht mhéadaitheach agus rialú méadaitheach ar phulsa, luas, tuinairde, friotal agus staidiúir
Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Comhairle Uladh CLG Pleananna Ceachta Bunscoile

http://ccea.org.uk/curriculum/gaelo...a/corpoideachas/comhairle_uladh_clg Added: 18 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Measúnú / Plean Ceachta

Seo aistriúchán ar áis de chuid Chomhairle Uladh (CLG) dírithe ar ghluaiseacht srl sa chorpoiliúint ag leibhéal na bunscolaíochta.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Corpoideachas

Strand: Cluichí

Strand unit: Seoladh, glacadh agus taisteal

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • scileanna láimhsithe liathróide a fhorbairt agus a chleachtadh
 • scileanna iompair agus buailte a fhorbairt agus a chleachtadh
 • scileanna ciceála a fhorbairt agus a chleachtadh
 • scileanna a braitheadh roimhe sin a chleachtadh

Strand: Cluichí

Strand unit: Seoladh, glacadh agus taisteal

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • raon de scileanna láimhsithe liathróide a fhorbairt agus a chleachtadh
 • raon de scileanna iompair agus buailte a fhorbairt agus a chleachtadh
 • raon de scileanna ciceála a fhorbairt agus a chleachtadh
 • scileanna a braitheadh roimhe sin a chleachtadh

Strand: Cluichí

Strand unit: Seoladh, glacadh agus taisteal

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • scileanna láimhsithe liathróide a fhorbairt a thuilleadh agus a leathnú
 • scileanna iompair agus buailte a fhorbairt a thuilleadh agus a leathnú
 • scileanna ciceála a fhorbairt a thuilleadh agus a leathnú
 • scileanna a braitheadh roimhe sin a chleachtadh
Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login