School level

An Chéad Nollaig Mhór - The First Noel As Gaeilge

Don Oíche Úd I mBeithil As Gaeilge - Night In Bethlehem In Irish

O Holy Night

Dhá Lá Dhéag Na Nollag - The Twelve Days Of Christmas As Gaeilge

http://songsinirish.com/christmas/dha-la-deag-na-nollag.html Added: 25 Nov 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Tá fáil anseo ar na focail don amhrán 'Dhá Lá Dhéag na Nollag' as Gaeilge.

The lyrics from the Christmas song, The Twelve Days of Christmas are available on this website in Irish.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Ceol

Strand: Léiriú

Strand unit: Amhránaíocht

Suggestions for use: Is féidir na focail seo a úsáid chun an t-amhrán a mhúineadh don rang. These lyrics can be used to teach this song in Irish to your class.

Strand: Léiriú

Strand unit: Amhránaíocht

Suggestions for use: Is féidir na focail seo a úsáid chun an t-amhrán a mhúineadh don rang. These lyrics can be used to teach this song in Irish to your class.

Strand: Léiriú

Strand unit: Amhránaíocht

Suggestions for use: Is féidir na focail seo a úsáid chun an t-amhrán a mhúineadh don rang. These lyrics can be used to teach this song in Irish to your class.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla , Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Ócáidí Speisialta - Dánta agus Rainn - Ranganna na Naíonán

http://resources.teachnet.ie/clane/2008/naionain-4.html Added: 02 Dec 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Here, you will find rhymes and songs for infant classes studying the theme 'Special Occasions' in Irish.

Anseo, gheofar rainn agus amhráin do ranganna na naíonán don téama 'Ócáidí Speisialta' sa Ghaeilge.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Labhairt

Strand unit: Ócáidí speisialta

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Dán/ Paidir Nollag – Christmas Poem/Prayer

http://aransongs.blogspot.ie/2012/12/dan-nollag-christmas-poem.html Added: 25 Nov 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo dán nó paidir faoin Nollaig, tá Gaeilge álainn ann agus tá aistriúchán Béarla ann chomh maith.

This is a Christmas poem or prayer with the Irish translation also on the page.

View full description
1-2 3-4 5-6 Oideachas Reiligiúnach
1-2 3-4 5-6 Gaeilge
1-2 3-4 5-6 Béarla

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Oideachas Reiligiúnach

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Is féidir an paidir seo a úsáid mar chuid de do cheachtanna ar an Nollaig. This Christmas prayer can be used as part of your lessons on Christmas.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Is féidir an paidir seo a úsáid mar chuid de do cheachtanna ar an Nollaig. This Christmas prayer can be used as part of your lessons on Christmas.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Is féidir an paidir seo a úsáid mar chuid de do cheachtanna ar an Nollaig. This Christmas prayer can be used as part of your lessons on Christmas.

1-2
3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Is féidir na focail seo a úsáid chun an dán a mhúineadh don rang mar chuid den téama 'An Nollaig'. This site can be used to teach this Christmas poem in Irish to your class as part of your teaching of the theme 'Christmas'.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Is féidir na focail seo a úsáid chun an dán a mhúineadh don rang mar chuid den téama 'An Nollaig'. This site can be used to teach this Christmas poem in Irish to your class as part of your teaching of the theme 'Christmas'.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Is féidir na focail seo a úsáid chun an dán a mhúineadh don rang mar chuid den téama 'An Nollaig'. This site can be used to teach this Christmas poem in Irish to your class as part of your teaching of the theme 'Christmas'.

1-2
3-4
5-6
Béarla

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: This site can be used to teach this Christmas poem to your class as part of your teaching of the theme Christmas.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: This site can be used to teach this Christmas poem to your class as part of your teaching of the theme Christmas.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: This site can be used to teach this Christmas poem to your class as part of your teaching of the theme Christmas.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla , Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login