School level

Cabhair

Cad is Creative Commons ann?

Is é an smaoineamh atá taobh thiar de Creative Commons go mb’fhéidir nach mian le roinnt daoine gach ceann de na cearta maoine intleachtúla a thugann an dlí dóibh maidir leis na hacmhainní a chruthaíonn siad, a fheidhmiú. Tá siad níos suaimhní faoin tslí a mbaineann daoine eile úsáid as a n-acmhainní.

Tugann Creative Commons bealach éasca iontaofa do dhaoine a insint don domhan go bhfuil “Roinnt ceart ar cosaint” nó fiú “Níl aon chearta ar cosaint.” Creideann an t-uafás daoine nach gcuidíonn cóipcheart iomlán leo an nochtadh a d’fhéadfadh a bheith de dhíth orthu a fháil agus b’fhearr le daoine eile cur le pobal oscailte comhroinnte agus a bheith rannpháirteach ann.

Cibé rud is cúis leis, is léir gurbh fhearr le daoine áirithe a gcuid saothar a roinnt – agus a bheith in ann a saothair a athúsáid, a mhionathrú agus a dháileadh – le daoine eile de réir téarmaí flaithiúla. Tá sé ar intinn ag Creative Commons cuidiú le daoine rogha na roinne a fheidhmiú trí shraith ceadúnas a thabhairt don domhan saor in aisce.

Foghlaim níos mó faoi Creative Commons anseo

Conas is féidir liom ceadúnas Creative Commons a chur le m’acmhainn?

Más áil leat ceadúnas Creative Commons a chur le comhad atá á uaslódáil agat, is féidir leat amhlaidh a dhéanamh sa chéim deiridh den phróiseas ‘Cuir Acmhainn leis’. Tá roinnt roghanna agat anseo, lena n-áirítear an rogha chun ‘Gach Ceart ar Cosaint’ a choimeád, ach b’fhearr linn dá sannfá ceadúnas Creative Commons ionas gur féidir le daoine eile d’acmhainn a úsáid, a oiriúnú, a dháileadh agus a roinnt gan bhac. Roghnaigh an ceadúnas is fearr leat agus cliceáil an cnaipe ‘Sábháil’.

Más ag uaslódáil URL suíomh Idirlín ar Scoilnet.ie atá tú agus go bhfuil an suíomh Idirlín cruthaithe ag duine eile seachas tú féin nó go bhfuil ábhar air atá táirgthe ag duine eile seachas tú féin, b’fhearr a bheith cúramach sula gcuireann tú ceadúnas Creative Commons i bhfeidhm. Mholfaimis nasc a áireamh chuig an leathanach ‘Cóipcheart’ le haghaidh an tsuímh Idirlín sin. Tá áit cruthaithe againn inar féidir leat é sin a dhéanamh le linn an phróisis, ‘Cuir Acmhainn leis’.

An gcaithfidh mé ceadúnais Creative Commons a chur ar m’acmhainní?

Ní chaithfidh tú ceadúnas Creative Commons a chur le d’acmhainní, agus is dóigh iontach é le roinnt agus le comhoibriú le daoine eile. Is mian le roinnt úsáideoirí Scoilnet a gcuid saothar a roinnt le daoine eile de réir téarmaí flaithiúla. Cabhraíonn Creative Commons le daoine rogha na roinne a fheidhmiú trí shraith ceadúnas a thabhairt don domhan. Tá na ceadúnais sin curtha san áireamh ag Scoilnet sa phróiseas ‘Cuir Acmhainn leis’.

Cad is ciall le ceadúnais éagsúla Creative Commons?

Tá trí cheadúnas Creative Commons ar fáil d’úsáideoirí a roinneann acmhainní ar shuíomh Idirlín Scoilnet.

  • Aitreabúideacht: ligeann tú do dhaoine eile do shaothar faoi chóipcheart – agus saothair dhíorthacha atá bunaithe air – a chóipeáil, a dháileadh, a thaispeáint agus a léiriú má thugann siad creidiúint ar an mbealach a n-iarrann tú.
  • Comhroinn: ligean tú do dhaoine eile saothair dhíorthacha a dháileadh faoi cheadúnas atá comhionann leis an gceadúnas a rialaíonn an saothar seo agatsa amháin.
  • Neamhthráchtáil: ligeann tú do dhaoine eile do shaothar – agus saothair dhíorthacha atá bunaithe air – a chóipeáil, a dháileadh, a thaispeáint agus a léiriú ach le haghaidh cuspóirí neamhthráchtála amháin.

Níor roghnaíomar ach trí cheadúnas Creative Commons ar Scoilnet.ie toisc gur mhaith linn coitiantacht faoi rath a spreagadh tríd an gcomhroinnt eolais. Is iad an chéad dá cheadúnas na cinn is lú srian, i.e., tá ‘Aitreabúideacht’ agus ‘Comhroinn’ níos oscailte ná ‘Neamhthráchtáil’. Is é an difríocht idir ‘Comhroinn’ agus ‘Neamhthráchtáil’ nach gcuireann ‘Comhroinn’ srian ar an gcineál úsáide – ní éilíonn sé ach go scaoiltear go réidh saothair a gcuirtear leis, faon gceadúnas céanna de ghnáth. I ndáiríre, féadfaidh ceadúnas ‘Comhroinne’ srian a chur le haon bhrabús ó d’acmhainn toisc nach mór aon rud a dhíorthaítear ó d’acmhainn a roinnt ar an mbealach céanna.

Féach ar leathanach na gCeadúnas Creative Commons chun faisnéis níos mine a fháil, lena n-áirítear gníomhais cheadúnais agus cóid dlí.

An féidir liom a bheith muiníneach as an gceadúnas Creative Commons a chuirtear i bhfeidhm ar gach acmhainn?

Tugaimid an rogha d’úsáideoirí ceadúnais Creative Commons a chur i bhfeidhm ar a gcuid acmhainní féin. Cé go gcuireann ár dTéarmaí agus Coinníollacha toirmeasc ar úsáideoirí ó ábhar sáraitheach a uaslódáil, ní féidir linn a chinntiú go bhfuil na cearta riachtanacha uile ag gach úsáideoir a uaslódálann acmhainn agus a chuireann Creative Commons léi chun é sin a dhéanamh.                       

Mura mbíonn na cearta riachtanacha uile ag an úsáideoir in acmhainn ar leith (nó aon ábhar laistigh den acmhainn), ní bheidh éifeacht ag an gceadúnas Creative Commons i dtaca leis an ábhar sin. Dá bhrí sin, molaimid duit a bheith cúramach le hábhair faoi cheadúnas Creative Commons. B’fhéidir gur mhaith leat teachtaireacht a sheoladh chuig duine a d’uaslódáil acmhainní faoi cheadúnas Creative Commons chun níos mó a fhoghlaim faoin ábhar. Déan teagmháil le foireann Scoilnet i dtús báire agus tig linn dul i dteagmháil le húinéir na hacmhainne ansin.

Má shíleann tú gur uaslódáil úsáideoir ábhar sáraitheach (e.g. téacsleabhar), molaimid duit an acmhainn a thuairisciú ionas gur féidir le foireann Scoilnet athbhreithniú a dhéanamh air.

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login