School level

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

Cur i Láthair
Prezi
Físeáin
Bileoige Nótaí
Nótaí Breise
Quizlet

Colscaradh: Cur I Láthair Powerpoint

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/20289/20012.pptx Added: 05 Dec 2016 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Treoir/nótaí / Cur I Láthair

Cabhróidh an cur i láthair seo le múineadh agus foghlaim an dán Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. Tá an dán seo ar shiollabas litríochta na hArdteiste ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Suggestions for use: Tá an cur i láthair seo oiriúnach don dá leibhéal; ATAL agus ATGL.
Cuirtear béim ar phríomhthéamaí an dáin agus ar eochairabairtí atá riachtanach agus daltaí ag freagairt ceiste ar an dán. Pléitear mothúcháin an dáin agus leagtar béim ar an gcaoi ar úsáid an file an briathar saor sa véarsa deireanach den dán. Díríonn sleamhnán amháin ar an gclaoninsint - pléigh na samplaí bunúsacha, ginearálta ar dtús agus ansin úsáid an chlaoninsint chun cur síos a dhéanamh ar an mbean chéile agus ar an bhfear céile. Mar shampla: Is léir gur (is) duine neamhspleách í an bhean. Dealraíonn sé go bhfuil (tá) dearcadh nua-aimseartha aici.
Is fiú 30 marc an cheist ar an bhfilíocht ainmnithe ag an Ardleibhéal agus is fiú 50 marc an cheist ar an bhfilíocht ainmnithe ag an nGnáthleibhéal.

Asset type: Cur i láthair
Language: Gaeilge
Rights: Creative Commons – Ceadúnas Aitreabúideachta
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne - Cur i Láthair

http://gaelcharraig.weebly.com/uploads/9/4/3/8/9438695/colscaradh.ppt Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí / Cur I Láthair

Seo cur i lathair faoin dán Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. San cur i láthair seo déantar plé ar an file, teideal, suíomh, téama agus mothúcháin an dán, chomh maith le mar a chuaigh an dán i gcion ort.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Cur i láthair
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne - Cur i Láthair

https://misscrosby.files.wordpress.com/2011/10/colscaradh.pptx Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí / Cur I Láthair

Seo cur i láthair faoin dán Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. Tá eolais ann faoin file, téama an dáin, íomhánna, an bhean, an pósadh, meafair, mothúcháin, codarsnacht agus friotal an dáin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Cur i láthair
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh: Míniú, Téama Agus Íomhánna

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/16401/16077.docx Added: 07 Nov 2015 Contributor: Ríona De Búrca Resource type: Measúnú / Treoir/nótaí / Plean Ceachta / Foinse Phríomha

Freagraí samplacha / nótaí atá anseo ar an dán Colscaradh. Tugtar téacs an dáin i d'fhocail féin agus déantar cur síos ar íomhánna agus ar théamaí an dáin. Ceist 3, ATAL (30 Marc). Ceist 3, ATGL (50 Marc).

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Suggestions for use: Filíocht Ainmnithe Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh: Léirmheas Ar An Dán

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/16400/16076.docx Added: 07 Nov 2015 Contributor: Ríona De Búrca Resource type: Measúnú / Treoir/nótaí / Plean Ceachta / Foinse Phríomha

Téama, íomhánna agus mothúcháin an dáin. ATAL, Ceist 3 (30 marc), ATGL, Ceist 3 (30 marc).

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Suggestions for use: Filíocht Ainmnithe Gnáthleibhéal nó Ardleibhéal

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

http://media.wix.com/ugd/122b9c_dbd3e54c86d54f1583a880d1f85df915.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog le eolais faoi dán Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. Tá nótaí ann faoin téama, mothúcháin agus barúl.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Foclóir - Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

http://media.wix.com/ugd/122b9c_9fed1094719f4f69ab5d776600ef9bab.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog eolais don dán Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. Tá focloír ann de foclóir úsáideach le freagraí a scríobh faoin dán.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Na Dánta

http://irishstudysite.com/wp-content/uploads/2011/04/Filí_2010-.doc Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog ina bhfuil nótaí ann faoi na dánta atá ar an Ardteist. Tá eolas ann ar na mothúcháin, an file, téama, meafair agsu íomhánna.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Cuireadh Chun Cainte

http://www.gaelport.com/uploads/doc...%C3%A9amh%20na%20Fil%C3%ADochta.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Se leabhrán leis na dánta ón Ardteist scríofa ann. Tá cóip de Géibheann le Caitlín Maude, Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní) le Nuala Ní Dhomhnaill, Colscaradh le Pádraig Mac Suibhna, An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin agus an Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

http://www.tg4.ie/ga/foghlaim/danta...caradh/padraig-mac-suibhne-proifil/ Added: 19 Dec 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí / Fuaim/físeán

Seo físeán le heolas ar shaol agus ar shaothar an fhile Pádraig Mac Suibhne. Tá léiriú físe ar bhrí liteartha agus mheafarach an dáin ann chomh maith. Tá aithris an dáin sna trí chanúint ann chomh maith.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Scrúdú Gaeilge na hArdteiste

http://www.rte.ie/radio1/podcast/podcast_gaeilgenahadteiste.xml Added: 04 Jan 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Anseo cuireann RTÉ Radió na Gaeltachta podchraoltaí ar fáil le cabhair a tabhairt do scrúdú Gaeilge na hArdteiste. Tá ábhar ann don scrúdú béil, filíocht, prós, aistí agus cluastuiscint. Tá nasc anseo do podchraoltaí le comhairle ginearálta faoin béaltriail, cluaistuiscint, léamhthuiscint, ceapadóireacht, prós, agus filíocht. Comh maith leis sin déantar plé ar na dánta seo; An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin, Géibheann le Caitlín Maude, Mo Ghrá-sa (idir lúibiní) le Nuala Ní Dhomhnaill, An Spailpín Fánach agus Colscaradh. Pléitear na prós seo chomh maith; Dís, An Lasair Choille, Hurlamaboc, Oisín i dTír na nÓg, agus An Gnáthrud.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail


Strand: Cluastuiscint


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Acmhainní Ginearálta


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)


Strand: Prós Ainmnithe

Strand unit: Dís


Strand: Prós Ainmnithe

Strand unit: An Lasair Choille


Strand: Prós Ainmnithe

Strand unit: Hurlamaboc


Strand: Prós Ainmnithe

Strand unit: Oisín i dTír na n-Óg


Strand: Prós Ainmnithe

Strand unit: An Gnáthrud


Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Aiste

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Ceacht

http://www.ceacht.ie Added: 29 Jul 2014 Contributor: Martina Hearne Resource type: Treoir/nótaí / Plean Ceachta / Tionscadal / Téacsleabhar

Ábhar foghlama agus teagaisc do mhúinteoirí Gaeilge i scoileanna Gaeltachta agus i nGaelscoileanna.
Learning and teaching materials for Irish teachers in Gaeltacht schools and in Gaelscoileanna.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Ábhar foghlama agus teagaisc breise bunaithe ar churaclam na Gaeilge. Is féidir an t-ábhar seo a úsáid le gach leibhéal.


Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Ábhar foghlama agus teagaisc breise bunaithe ar churaclam na Gaeilge. Is féidir an t-ábhar seo a úsáid le gach leibhéal.


Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Ábhar foghlama agus teagaisc breise bunaithe ar churaclam na Gaeilge. Is féidir an t-ábhar seo a úsáid le gach leibhéal.


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Ábhar foghlama agus teagaisc breise bunaithe ar churaclam na Gaeilge. Is féidir an t-ábhar seo a úsáid le gach leibhéal.


Strand: Gramadach

Suggestions for use: Ábhar foghlama agus teagaisc breise bunaithe ar churaclam na Gaeilge. Is féidir an t-ábhar seo a úsáid le gach leibhéal.


Strand: Léamhthuiscint/Léitheoireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Ábhar foghlama agus teagaisc breise bunaithe ar churaclam na Gaeilge. Is féidir an t-ábhar seo a úsáid le gach leibhéal.


Strand: Litríocht Bhreise

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Ábhar foghlama agus teagaisc breise bunaithe ar churaclam na Gaeilge. Is féidir an t-ábhar seo a úsáid le gach leibhéal.


Strand: Prós Ainmnithe

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Ábhar foghlama agus teagaisc breise bunaithe ar churaclam na Gaeilge. Is féidir an t-ábhar seo a úsáid le gach leibhéal.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Rights Url: http://www.ceacht.ie
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

http://www.tg4.ie/ga/foghlaim/danta...h/colscaradh-le-padraig-mac-suibhne Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Fuaim/físeán

Seo físeán le heolas ar shaol agus ar shaothar an fhile Pádraig Mac Suibhne. Tá léiriú físe ar bhrí liteartha agus mheafarach an dáin ann chomh maith. Tá aithris an dáin sna trí chanúint ann chomh maith.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Fuaim
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

https://codarsnacht.wikispaces.com/ Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Anseo tá an dán Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne agus é scríófa níos simplí faoi.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

https://www.memrise.com/course/6652...-padraig-mac-suibhne/1/?action=prev Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Cluiche / Treoir/nótaí

Ar an tsuíomh seo múintear foclóir faoin dán Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne, an file, an fear agus an bean san dán agus smaointe faoin dán.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Dánta na hArdteist

http://media.wix.com/ugd/122b9c_36756df6bc654136a03cd0cc64a7f31f.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo nótaí ar théama, mothúcháin, barúl, teicniochtaí fileata, agus foclóir do dánta na hArdteist. Tá Geibheann, an tEarrach Thiar, Mo Ghrá-sa (idir lúibíní), Colscaradh agus an Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

http://media.wix.com/ugd/122b9c_a223fcd81abe4a85ae3b9d3b7cd4316f.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Cluiche / Treoir/nótaí

Seo bileog eolais faoin dán Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. Tá nótaí ann faoi téama an dáin, mothúcháin, barúil agus foclóir.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Quizlet - Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

https://quizlet.com/65132773/colsca...dh-padraig-mac-suibhne-flash-cards/ Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo quizlet le habairtí, frásaí agus focail atá bainteach leis an dáin Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. Tá aistriú Béarla ann do gach ceann acu chomh maith.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla , Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Quizlet - Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne

https://quizlet.com/13883528/colscaradh-flash-cards/ Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Cluiche / Treoir/nótaí

Seo quizlet le habairtí, frásaí agus focail atá bainteach leis an dáin Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. Tá aistriú Béarla ann do gach ceann acu chomh maith.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne - Quizlet

https://quizlet.com/95770042/colsca...-teama-agus-mothuchain-flash-cards/ Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Cluiche / Treoir/nótaí

Seo quizlet le habairtí, frásaí agus focail atá bainteach leis an dáin Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne. Tá aistriú Béarla ann do gach ceann acu chomh maith.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login