School level

An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

Cur i Láthair
Físeáin
Podchraoltaí
Freagraí Samplach
Bileoige Nótaí
Nótaí Breise

An tEarrach Thiar: Cur I Láthair Powerpoint

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/20292/20015.ppt Added: 05 Dec 2016 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Treoir/nótaí / Plean Ceachta / Cur I Láthair

Cabhróidh an cur i láthair seo le múineadh agus foghlaim an dán An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin. Tá an dán seo ar shiollabas litríochta na hArdteiste ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Suggestions for use: Tá an cur i láthair seo oiriúnach don dá leibhéal; ATAL agus ATGL.
Cuirtear béim ar phríomhthéamaí an dáin agus ar eochairabairtí atá riachtanach agus daltaí ag freagairt ceiste ar an dán. Tugtar suntas don bhéim a leagtar ar na céadfaithe sa dán agus pléitear íomhánna an dáin chomh maith. Is fiú 30 marc an cheist ar an bhfilíocht ainmnithe ag an Ardleibhéal agus is fiú 50 marc an cheist ar an bhfilíocht ainmnithe ag an nGnáthleibhéal.

Asset type: Cur i láthair
Language: Gaeilge
Rights: Creative Commons – Ceadúnas Aitreabúideachta
Riachtanais Speisialta:


Prezi


Podchraoladh - An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

http://www.podcastchart.com/podcast.../episodes/dan-an-tearrach-thiar/pop Added: 08 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí / Fuaim/físeán

Seo podchraoladh faoin dán An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin ó RTÉ. Léitear an dán agus ansin déantar plé ar an dáin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Fuaim
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Freagra Samplach - An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

http://www.studynotes.ie/leaving-ce...dh-bhaile-duchas-abhar-don-dan-seo/ Added: 08 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo freagra samplach don cheist;

'maoithneachas na deoraí agus é ag caitheamh i ndiaidh a bhaile dúchas is ábhar don dán seo'.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Freagra Samplach - An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

https://studyclix.ie/Content/Upload...25b-5eae-4b45-9dd1-8ad1d40bed08.pdf Added: 08 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

San freagra samplach seo déantar plé ar suíomh an dáin, íomhánna sa dán, an file agus mar a chuaigh an dán i gcion ort.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Freagra Samplach - An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

http://meanscoilnaomhiosaef2.blogspot.ie/ Added: 08 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

San freagra samplach seo déantar plé ar suíomh an dáin, íomhánna sa dán, an file agus mar a chuaigh an dán i gcion ort.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

http://colaisteeanna.ie/wp-content/...oads/2013/05/An-tEarrach-Thiar..pdf Added: 08 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog nótaí faoin dán An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin. San bileog nótaí seo tá nótaí ar bheatha an fhile, leagan símplí den dáin, príomhmhothúcháin an dáin agus príomhíomhánna an dáin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

An tEarrach Thiar le Máirtín ó Direáin

https://foghlaimfurasta.wikispaces....view/An+tEarrach+Thiar+nótaí.docx Added: 08 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog eolais faoin dán 'an tEarrach Thiar' le Máirtín Ó Direáin, tá eolais ann faoin file, téama an dáin, mothúcháin an dáin agus teicníochtaí fileata.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Dánta na hArdteist

http://media.wix.com/ugd/122b9c_36756df6bc654136a03cd0cc64a7f31f.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo nótaí ar théama, mothúcháin, barúl, teicniochtaí fileata, agus foclóir do dánta na hArdteist. Tá Geibheann, an tEarrach Thiar, Mo Ghrá-sa (idir lúibíní), Colscaradh agus an Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Foclóir - An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

http://media.wix.com/ugd/122b9c_52607082256c45dba300d56dd5716aca.pdf Added: 09 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog amháin le foclóir úsáideach don dán An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

http://media.wix.com/ugd/122b9c_d71c9b6b2b4c4e68a7ee612f2f83ef16.pdf Added: 09 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog le nótái faoin dán, An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin. Tá nótaí ann faoin téama, íomhánna le cloisteáil, íomhánna le feiceáil, mothúcháin agus barúl.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Foclóir - An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

http://media.wix.com/ugd/122b9c_6f23cfd45ed64fef94267c29e4dbd308.pdf Added: 09 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog amháin le foclóir úsáideach don dán An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

http://media.wix.com/ugd/122b9c_d060e6b4507649afa961559eec2766fa.pdf Added: 09 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog le nótái faoin dán, An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin. Tá nótaí ann faoin téama, íomhánna le cloisteáil, íomhánna le feiceáil, mothúcháin agus barúl.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

http://www.tg4.ie/ga/foghlaim/danta...earrach-thiar-le-mairtin-o-direain/ Added: 08 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí / Plean Ceachta

Seo ábhar ó TG4 faoin dán An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin. Anseo tá an dán leite i blasanna Muimhneach, Connachtach agus Ultach, tá físeáin faoin dáin, ceisteanna le fregairt agus próilfíl an file.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

https://poetrybeo.wordpress.com/201...ain-emotions-teama-theme-poetrybeo/ Added: 08 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo suíomh le nótaí faoi na mothúcháin agus an téama san dán An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Na Dánta

http://irishstudysite.com/wp-content/uploads/2011/04/Filí_2010-.doc Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo bileog ina bhfuil nótaí ann faoi na dánta atá ar an Ardteist. Tá eolas ann ar na mothúcháin, an file, téama, meafair agsu íomhánna.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Cuireadh Chun Cainte

http://www.gaelport.com/uploads/doc...%C3%A9amh%20na%20Fil%C3%ADochta.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Se leabhrán leis na dánta ón Ardteist scríofa ann. Tá cóip de Géibheann le Caitlín Maude, Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní) le Nuala Ní Dhomhnaill, Colscaradh le Pádraig Mac Suibhna, An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin agus an Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Cáipéis
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Quizlet - An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

https://quizlet.com/35923736/an-tearrach-thiar-flash-cards/ Added: 08 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Cluiche / Treoir/nótaí

Seo quizlet le frásaí don dán An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Padlet - An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin

https://padlet.com/thomas_clarke_ucd/antearrachthiar Added: 08 May 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

Seo padlet faoin dán An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin. Anseo tá nótaí faoi téama, íomhánna, mothúcháin, atmaisféar agus foclóir don dán An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht ainmnithe

Strand unit: An tEarrach Thiar

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login