School level

Learning Path

Rock Classification Learning Path

By EmerMarie OMalley

SESE
3 resources in this Learning Path

1

Rock Formation and Types

http://www.slideshare.net/allsaints...9-lesson-6-how-are-rocks-classified Added: 30 May 2016 Contributor: EmerMarie OMalley Resource type: Cur I Láthair

Describes rock formation

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Eolaíocht

Strand: Ábhair

Strand unit: Ábhair agus athrú

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

  • na hathruithe a tharlaíonn in ábhair nuair a chuirtear fórsaí fisiceacha i bhfeidhm orthu a scrúdú
  • tionchair théite agus fuaraithe ar raon solad, leachtanna agus gás a iniúchadh
Asset type: Cur i láthair
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

2

Rock Classification

http://www.learnnc.org/lp/pages/3891 Added: 30 May 2016 Contributor: EmerMarie OMalley Resource type: Plean Ceachta

Lesson on testing rocks for hardness and for calcium etc

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Eolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Feasacht imshaoil

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

  • iniúchadh a dhéanamh ar roinnt samplaí den idirghaol idir dúile beo agus dúile neamhbheo san imshaol áitiúil agus in imshaoil eile
  • gnéithe dearfacha imshaol nádúrtha agus imshaol tógtha a aithint trí bhreathnú, phlé agus chlárú
Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

3

Rock Worksheet

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/16877/16554.doc Added: 30 May 2016 Contributor: EmerMarie OMalley Resource type: Measúnú

Worksheet to use in conjunction with rock classification lesson

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Eolaíocht

Strand: Ábhair

Strand unit: Airíonna agus tréithe ábhar

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

  • ábhair a ghrúpáil de réir a n-airíonna nó a gcomhdhéanaimh
  • raon forásach d'ábhair choitianta sa gharthimpeallacht a aithint agus a imscrúdú
Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login