School level

Learning Path

Water Sense - Saving Water Learning Path

By Clare Quigley

This learning path includes a number of lessons on water conservation.
5 resources in this Learning Path

1

WaterSense - Let's Learn About Water

https://www3.epa.gov/watersense/kids/simpleways.html Added: 29 Nov 2016 Contributor: Clare Quigley Resource type: Cluiche / Tagairt

Website exploring the topic of water use and ways to save water. Includes a Pacman style game with multiple choice questions for self-assessment.

View full description
3-4 OSIE: Eolaíocht
3-4 OSIE: Tíreolaíocht
3-4 OSPS

How it maps to the curriculum

3-4
OSIE: Eolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Feasacht imshaoil

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • éirí feasach ar a thábhachtaí atá acmhainní in-athnuaite agus acmhainní neamh-in-athnuaite an Domhain
 • an timpeallacht á húsáid le haghaidh fóillíochta
 • an chaoi a bhféadfadh gníomhartha daoine tionchar a imirt ar thimpeallachtaí a aithint

Suggestions for use: Ideal for use with the Green Schools Programme (Water flag). Could be used as a website for project research or for a whole class lesson. The game is suitable for use on the iPad.

3-4
OSIE: Tíreolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Feasacht imshaoil

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • éirí feasach ar acmhainní in-athnuaite agus acmhainní neamh-in-athnuaite an Domhain
 • léirthuiscint a ghnóthú ar an ngá atá le hacmhainní an Domhain a chaomhnú
 • an chaoi a bhféadfadh gníomhartha daoine dul i gcion ar thimpeallachtaí a aithint
3-4
OSPS

Strand: Mise agus an domhan mór

Strand unit: Ag forbairt saoránachta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an t-imshaol a léirthuiscint agus meas a bheith aige/aici air agus foghlaim go bhfuil freagracht ar bhonn aonair agus pobail ar gach duine as caomhnú an imshaoil agus as é a chosaint ar mhaithe leis na glúine atá le teacht
 • a aithint go bhfuil freagracht aonair agus freagracht phobail ar gach duine i leith an phobail
Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

2

Water Wordsearch

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/20178/19901.pdf Added: 29 Nov 2016 Contributor: Clare Quigley Resource type: Worksheet

Wordsearch and short written assessment activity based on the theme of saving water.

View full description
3-4 OSIE: Eolaíocht
3-4 OSIE: Tíreolaíocht
3-4 OSPS

How it maps to the curriculum

3-4
OSIE: Eolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Feasacht imshaoil

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • éirí feasach ar a thábhachtaí atá acmhainní in-athnuaite agus acmhainní neamh-in-athnuaite an Domhain
 • an timpeallacht á húsáid le haghaidh fóillíochta

Suggestions for use: Suitable for use as a written activity following a lesson on saving water, as an early finisher activity or as a homework activity.

3-4
OSIE: Tíreolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Feasacht imshaoil

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • éirí feasach ar acmhainní in-athnuaite agus acmhainní neamh-in-athnuaite an Domhain
 • léirthuiscint a ghnóthú ar an ngá atá le hacmhainní an Domhain a chaomhnú
 • an chaoi a bhféadfadh gníomhartha daoine dul i gcion ar thimpeallachtaí a aithint
3-4
OSPS

Strand: Mise agus an domhan mór

Strand unit: Ag forbairt saoránachta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an t-imshaol a léirthuiscint agus meas a bheith aige/aici air agus foghlaim go bhfuil freagracht ar bhonn aonair agus pobail ar gach duine as caomhnú an imshaoil agus as é a chosaint ar mhaithe leis na glúine atá le teacht
 • a aithint go bhfuil freagracht aonair agus freagracht phobail ar gach duine i leith an phobail
Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Creative Commons – Ceadúnas Aitreabúideachta-Neamhthráchtála
Riachtanais Speisialta:

3

The Importance of Water

http://www.teachingideas.co.uk/site...default/files/importanceofwater.pdf Added: 28 Nov 2016 Contributor: Clare Quigley Resource type: Tagairt / Article

A set of notes which give information about water, how it is used and how we sometimes waste it. Includes ideas to promote discussion about how we use our water, how much water we use, how it is sometimes wasted and how we can cut down on our water consumption.

View full description
3-4 5-6 OSIE: Eolaíocht
3-4 5-6 OSIE: Tíreolaíocht
3-4 5-6 OSPS

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
OSIE: Eolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Ag tabhairt aire don imshaol

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • scrúdú a dhéanamh ar roinnt bealaí ina bhféadfaí an t-imshaol áitiúil a fheabhsú nó a fhoirfiú
 • saincheist in imshaol áitiúil, in imshaol náisiúnta nó in imshaol domhanda a aithint agus a phlé
 • tuiscint gurb ann do fhreagracht phearsanta agus phobail as aire a thabhairt don timpeallacht

Suggestions for use: This information sheet could be used to prompt discussion around water use and how to reduce water wastage in school and at home. Ideal for use as part of the Water Flag in the Green Schools Programme.

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Ag tabhairt aire don imshaol

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an fhreagracht phearsanta, an fhreagracht atá ar an bpobal agus an fhreagracht náisiúnta atá ann i leith cúram a dhéanamh den imshaol a léirthuiscint
 • saincheist in imshaol áitiúil, in imshaol náisiúnta nó in imshaol domhanda a aithint agus a phlé
 • páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a chuireann le feabhsú na timpeallachta

Suggestions for use: This information sheet could be used to prompt discussion around water use and how to reduce water wastage in school and at home. Ideal for use as part of the Water Flag in the Green Schools Programme.

3-4
5-6
OSIE: Tíreolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Ag tabhairt aire don imshaol

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • saincheist in imshaol áitiúil, in imshaol náisiúnta nó in imshaol domhanda a aithint agus a phlé
 • tuiscint gurb ann do fhreagracht phearsanta agus phobail as aire a thabhairt do thimpeallachtaí agus as timpeallachtaí a chaomhnú

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Ag tabhairt aire don imshaol

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an fhreagracht phearsanta, an fhreagracht atá ar an bpobal agus an fhreagracht náisiúnta atá ann i leith cúram a dhéanamh den imshaol a léirthuiscint
 • saincheist in imshaol áitiúil, in imshaol náisiúnta nó in imshaol domhanda a aithint agus a phlé
3-4
5-6
OSPS

Strand: Mise agus an domhan mór

Strand unit: Ag forbairt saoránachta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an t-imshaol a léirthuiscint agus meas a bheith aige/aici air agus foghlaim go bhfuil freagracht ar bhonn aonair agus pobail ar gach duine as caomhnú an imshaoil agus as é a chosaint ar mhaithe leis na glúine atá le teacht
 • roinnt de na saincheisteanna agus de na cúraimí a bhaineann leis an bpobal áitiúil nó náisiúnta a iniúchadh

Strand: Mise agus an domhan mór

Strand unit: Ag forbairt saoránachta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an t-imshaol a léirthuiscint agus glacadh le freagracht ar bhonn aonair agus pobail as cúram an imshaoil agus as bheith mar chaomhnóirí ar an Domhan ar mhaithe leis na glúine atá le teacht
 • roinnt saincheisteanna is cúram don cheantar áitiúil a aithint agus gníomh a d'fhéadfaí a dhéanamh chun déileáil leis na saincheisteanna sin a iniúchadh
Asset type: Cáipéis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

4

Discover Water - The Role of Water in Our Lives

http://www.discoverwater.org/ Added: 29 Nov 2016 Contributor: Clare Quigley Resource type: Measúnú / Cluiche / Fuaim/físeán / Tagairt / Eile

An excellent, interactive website which covers various areas on the topic of water. Each section includes information (written and audio), an interactive game and an assessment in the form of multiple choice questions. There are eight sections which include sub topics such as The Water Cycle, Discovering our Oceans and Saving Water.

View full description
3-4 5-6 OSIE: Eolaíocht
3-4 5-6 OSIE: Tíreolaíocht
3-4 5-6 OSPS

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
OSIE: Eolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Feasacht imshaoil

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • éirí feasach ar a thábhachtaí atá acmhainní in-athnuaite agus acmhainní neamh-in-athnuaite an Domhain
 • an timpeallacht á húsáid le haghaidh fóillíochta
 • an t-idirghaol idir dúile beo agus dúile neamhbheo san imshaol áitiúil agus in imshaoil eile a aithint
 • an chaoi a bhféadfadh gníomhartha daoine tionchar a imirt ar thimpeallachtaí a aithint

Suggestions for use: Covers a broad range of topics to do with the theme of Water. Ideal for use in conjunction with the Green Schools Programme (Water Flag). Suitable for independent work on the iPad.

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Feasacht imshaoil

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • éirí feasach ar a thábhachtaí atá acmhainní in-athnuaite agus acmhainní neamh-in-athnuaite an Domhain
 • an timpeallacht á húsáid le haghaidh fóillíochta
 • léirthuiscint a fhorbairt ar an gcaoi a n-úsáidtear acmhainní an Domhain

Suggestions for use: Covers a broad range of topics to do with the theme of Water. Ideal for use in conjunction with the Green Schools Programme (Water Flag). Suitable for independent work on the iPad.

3-4
5-6
OSIE: Tíreolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Feasacht imshaoil

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • éirí feasach ar acmhainní in-athnuaite agus acmhainní neamh-in-athnuaite an Domhain
 • léirthuiscint a ghnóthú ar an ngá atá le hacmhainní an Domhain a chaomhnú
 • roinnt feasachta a shaothrú ar na cineálacha imshaol atá ar fáil in Éirinn agus in áiteanna eile ar domhan
 • gníomhaíochtaí an duine a théann i gcion ar bhealach dearfach nó diúltach ar thimpeallachtaí áitiúla agus ar thimpeallachtaí níos forleithne a aithint agus a iniúchadh
 • an chaoi a bhféadfadh gníomhartha daoine dul i gcion ar thimpeallachtaí a aithint

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Feasacht imshaoil

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • éirí feasach ar a thábhachtaí atá acmhainní in-athnuaite agus acmhainní neamh-in-athnuaite an Domhain
 • léirthuiscint a ghnóthú ar an ngá atá le hacmhainní an Domhain a chaomhnú
 • léirthuiscint a fhorbairt ar an gcaoi a n-úsáidtear acmhainní an Domhain
 • gnéithe de ghníomhaíochtaí an duine a bhféadfadh dul i gcion ar bhealach dearfach nó diúltach ar thimpeallachtaí a aithint agus a iniúchadh
3-4
5-6
OSPS

Strand: Mise agus an domhan mór

Strand unit: Ag forbairt saoránachta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an t-imshaol a léirthuiscint agus meas a bheith aige/aici air agus foghlaim go bhfuil freagracht ar bhonn aonair agus pobail ar gach duine as caomhnú an imshaoil agus as é a chosaint ar mhaithe leis na glúine atá le teacht

Strand: Mise agus an domhan mór

Strand unit: Ag forbairt saoránachta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an t-imshaol a léirthuiscint agus glacadh le freagracht ar bhonn aonair agus pobail as cúram an imshaoil agus as bheith mar chaomhnóirí ar an Domhan ar mhaithe leis na glúine atá le teacht
Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

5

Save Water to Help the Earth

https://www.youtube.com/watch?v=rl0YiZjTqpw Added: 28 Nov 2016 Contributor: Clare Quigley Resource type: Fuaim/físeán

A short animation (under 3 mins) highlighting ways to save water around the home which would be suitable for use in junior primary classes. Suggestions include turning off taps when brushing teeth, taking shorter showers and washing cars with a bucket instead of a hose.

View full description
in 1-2 OSIE: Eolaíocht
in 1-2 OSIE: Tíreolaíocht
in 1-2 OSPS

How it maps to the curriculum

in
1-2
OSIE: Eolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Ag tabhairt aire don dúiche timpeall orm

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • tuiscint a shealbhú go bhfuil freagracht air/uirthi aire a thabhairt don imshaol agus feabhas a chur air
 • straitéisí simplí chun an t-imshaol a fheabhsú agus chun cúram a dhéanamh de a aithint, a phlé agus a chur i ngníomh

Suggestions for use: This resource would be ideal for use as part of teaching/work towards the Water Flag in the Green Schools Programme.

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Ag tabhairt aire don dúiche timpeall orm

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • feasacht a fhorbairt go bhfuil aer, uisce, ithir, dúile beo agus dúile neamhbheo riachtanach don imshaol
 • straitéisí simplí chun an timpeallacht a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú a aithint agus cuidiú lena gcur i bhfeidhm

Suggestions for use: This resource would be ideal for use as part of teaching/work towards the Water Flag in the Green Schools Programme.

in
1-2
OSIE: Tíreolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Ag tabhairt aire don dúiche timpeall orm

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • tuiscint a shealbhú go bhfuil freagracht air/uirthi aire a thabhairt don imshaol agus é a fheabhsú
 • straitéisí simplí chun an t-imshaol a fheabhsú agus chun cúram a dhéanamh de a aithint, a phlé agus a chur i ngníomh

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Strand unit: Ag tabhairt aire don dúiche timpeall orm

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • straitéisí simplí chun an timpeallacht a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú a aithint agus cuidiú lena gcur i bhfeidhm
 • straitéisí simplí chun an t-imshaol a fheabhsú agus chun cúram a dhéanamh de a aithint, a phlé agus a chur i ngníomh
in
1-2
OSPS

Strand: Mise agus an domhan mór

Strand unit: Ag forbairt saoránachta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an t-imshaol a léirthuiscint agus a aithint go bhfuil freagracht ar bhonn pobail agus aonair ar gach duine as cosaint agus cúram an imshaoil

Strand: Mise agus an domhan mór

Strand unit: Ag forbairt saoránachta

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

 • an t-imshaol a léirthuiscint agus a aithint go bhfuil freagracht ar bhonn pobail agus aonair as cúram agus cosaint an imshaoil
 • an bealach ina bhféadfadh cúnamh deimhneach ón uile dhuine an rang nó an scoil a fheabhsú ar mhaithe le cách a phlé agus a léirthuiscint
Asset type: Físeán
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login