School level

Learning Path

Eureka Nollag Learning Path

By Aoife McDonnell

Click on the TITLES to open the magazines...
4 resources in this Learning Path

1

Eureka - Ábhar Eolaíochta, Gaeilge, Tír Eolas, Stair Agus Ábhar Faoi Sheacláid Don Nollag

http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/eureka-2-10.pdf Added: 25 Nov 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Turgnamh / Treoir/nótaí

Is nasc atá anseo don fhorlíonadh eolaíochta don bhunscoil, Eureka, ó Nollaig 2015. Tá ábhair Eolaíochta, Gaeilge, Tír Eolas agus Stair ann don Nollag, ábhar faoi sheacláid agus crainn Nollag.

Foilsíonn an Irish Independent Eureka, i gcomhar leis an Ionad Oideachas Eolaíochta ag Coláiste Phádraig, Droim Conrach, BÁC 9, le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

View full description
3-4 5-6 OSIE: Eolaíocht
3-4 5-6 OSIE: Stair
3-4 5-6 Gaeilge

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
OSIE: Eolaíocht

Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Suggestions for use: Tá ábhar eolaíochta anseo faoi sheacláid, crann Nollag, conas maisiúcháin a dhéanamh, cén chaoi le haire a tabhairt do chrann Nollag agus conas soilse Nollag a dhéanamh.


Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Tá ábhar eolaíochta anseo faoi sheacláid, crann Nollag, conas maisiúcháin a dhéanamh, cén chaoi le haire a tabhairt do chrann Nollag agus conas soilse Nollag a dhéanamh.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Tá ábhar eolaíochta anseo faoi sheacláid, crann Nollag, conas maisiúcháin a dhéanamh, cén chaoi le haire a tabhairt do chrann Nollag agus conas soilse Nollag a dhéanamh.


Strand: Feasacht agus cúram imshaoil

Suggestions for use: Tá ábhar eolaíochta anseo faoi sheacláid, crann Nollag, conas maisiúcháin a dhéanamh, cén chaoi le haire a tabhairt do chrann Nollag agus conas soilse Nollag a dhéanamh.

3-4
5-6
OSIE: Stair

Strand: Pobail agus sochaithe ársa

Suggestions for use: Tá ábhar eolaíochta anseo faoi sheacláid agus crann Nollag.

Strand: Pobail agus sochaithe ársa

Suggestions for use: Tá ábhair staire anseo faoi seacláid agus an crann Nollag.

3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Tá ábhair léitheoireachta agus scríbhneoireachta anseo faoi sheacláid agus faoin gcrann Nollag. Tá crosfhocal na Nollag ann chomh maith.

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Suggestions for use: Tá ábhair léitheoireacht agus scríbhneoireacht anseo faoi seacláid agus an crann Nollag. Tá crosfhocal na Nollag ann chomh maith.

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

2

Ábhar Staire, Ábhar Eolaíochta agus Ealaín Trí Ghaeilge - Eureka - An Nollaig

http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/eureka_irish_11.12.pdf Added: 22 Dec 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí / Plean Ceachta

Anseo tá eolas, turgnamh agus crosfhocal ar féidir a úsáid le do rang faoi Nollaig. Tá dhá thurgnamh ann ar phúdar a mheascadh le huisce agus fínéagar agus seacláid a leá. Tá dhá cheacht ann chomh maith ar féidir a úsáid mar chuid den cheacht eolaíochta nó ealaíne; maisiúcháin Nollag a dhéanamh as seacláid nó taos. Tá dhá alt anseo atá comhtháite leis an stair - ceacht ar an Nollaig agus ceacht ar sheacláid.

View full description
5-6 Gaeilge
5-6 OSIE: Stair
5-6 OSIE: Eolaíocht
5-6 Na hAmharcealaíona

How it maps to the curriculum

5-6
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag tuiscint teanga

Suggestions for use: Is féidir é seo a úsáid mar ábhar léitheoireachta.

5-6
OSIE: Stair

Strand: Scéalaíocht

Suggestions for use: Is féidir an dá scéal anseo a úsáid mar bhunús do cheacht staire.

5-6
OSIE: Eolaíocht

Strand: Ábhair

Strand unit: Ábhair agus athrú

5-6
Na hAmharcealaíona

Strand: Tógáil

Strand unit: Tógálacha a dhéanamh

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

3

Líon an Dúlra - Geimhreadh 2016

http://www.forasnagaeilge.ie/wp-con...3%ADon-an-D%C3%BAlra-Geimhreadh.pdf Added: 14 Dec 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí / Plean Ceachta

Leabhrán dúlra is ea é seo ina bhfuil ábhar a bhaineann leis an tíreolaíocht. San eagrán seo, tá ábhar faoi shneachta, éan, an réinfhia, saol na mara, agus An Laplainn. Chomh maith leis sin, tá gníomhaíochtaí agus ceisteanna faoin ábhar ar fad sa leabhrán.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
OSIE: Tíreolaíocht

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Strand: Ginearálta/Neamhshonraithe

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

4

Líon an Dúlra - An Geimhreadh

http://www.cogg.ie/wp-content/uploa...s/lion-an-dulra-geimhreadh-2015.pdf Added: 19 Dec 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Treoir/nótaí

San eagrán seo de Líon an Dúlra tá ábhar faoi: an ghlasóg shráide (éan), an mús, beatha muirí, an mhuir (farraige) i rith an gheimhridh, an bhóín Dé, caonach (plandaí), cuardach focal agus foclóir beag. Chomh maith leis sin, tá ceacht ealaíne ar cén chaoi le long bréige a dhéanamh as cartán bainne, mar aon le ceisteanna faoin méid a d'fhoghlaim tú san eagrán seo.

View full description
5-6 OSIE: Tíreolaíocht
5-6 Na hAmharcealaíona
5-6 Gaeilge

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Tíreolaíocht

Strand: Imshaolta nádúrtha

5-6
Na hAmharcealaíona

Strand: Tógáil

Strand unit: Tógálacha a dhéanamh

5-6
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag tuiscint teanga

Asset type: Acmhainn ar Líne
Language: Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
Riachtanais Speisialta:

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login