School level

Uimhearthacht

Clúdaíonn uimhearthacht an cumas chun tuiscint agus scileanna matamaitice a úsáid chun na fadhbanna a réiteach agus na héilimh laethúla ag maireachtáil i suíomhanna sóisialta casta a chomhlíonadh. Leis an gcumas seo a bhaint amach, ní mór don duine óg a bheith in ann smaoineamh agus cumarsáid a dhéanamh go cainníochtúil, ciall a bhaint as na sonraí, feasacht ar spásúlacht a bheith aige/aici, na patrúin agus na seichimh a thuiscint, agus na hócáidí a aithint nuair is féidir leis an réasúnaíocht mhatamaitice a chur i bhfeidhm chun fadhbanna a réiteach.
DES, 2011, lch. 8

An SFGM

Soláthraíonn an SFGM dhá sheimineár ina ndírítear ar mhúinteoirí Nasc Uimhearthachta agus chuir siad na hacmhainní seo a leanas ar fáil maidir le:

Lena chois sin rinneadh roinnt lámhleabhar do mhúinteoirí a fhoilsiú ina gcumhdaítear snáitheanna/snáithaonaid ar nós:

Tá Matamaitic Ready Set Go-Maths agus Breith ar an Matamaiticar fáil faoin gclár DEIS chomh maith.

Scoilnet

Cuireann Scoilnet na céadta acmhainn Matamaitice agus Uimhearthachta tarraingteach ar fáil ar gach leibhéal ar a ndearna múinteoirí Éireannacha athbhreithniú. Bain úsáid as ár bhfeidhm nua cuardaigh chun ceann a oireann do do chuid riachtanas a fháil.

Numeracy image
Department of Education

Acmhainní a Cruthaíodh i Lár an Aonaigh

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login