School level

Maidir le Seirbhísí Scoilnet

Is é suíomh Idirlín Scoilnet.ie an príomhthionscadal de chuid thionscnamh Scoilnet. Mar sin féin, ba mhaith linn a chur i gcuimhne do scoileanna agus do mhúinteoirí go bhfuil seirbhísí oideachais eile a chuirtear ar fáil faoi bhrat Scoilnet. Áirítear leis na seirbhísí sin:

  • Ábhar do scoileanna, i.e., ábhar a ceadúnaíodh nó a cuireadh ar fáil do scoileanna faoi Líonra Leathanbhanda na Scoileanna, mar shampla, Encyclopaedia Britannica, Cartlann Dhigiteach The Irish Times agus an JSTOR Ireland Collection
  • Scoilnet websites, raon de shuíomhanna Idirlín neamhspleácha a tháirgeann agus a bhainistíonn Scoilnet a dhíríonn ar ábhair churaclaim ar leith;
  • Scoilnet accounts,cuntas singil amháin do mhúinteoirí is féidir a úsáid chun rochtain a fháil ar na seirbhísí go léir de chuid Scoilnet agus ar roinnt seirbhísí seachtracha; agus
  • Óstáil Suíomh Idirlín/Blaganna Scoilnet, i.e.,seirbhís faoi bhainistíocht do scoileanna ar mian leo suíomh Idirlín scoile a chruthú nó a óstáil.

     
Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login