School level

Suíomhanna Idirlín Scoilnet

Cuireann Scoilnet comhcheangal ICT leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim chun cinn go gníomhach agus, dá bhrí sin, tá baint stairiúil againn le forbairt ar shlám suíomhanna Idirlín lena mbaineann ábharthacht ar leith do churaclam na hÉireann. Rinneadh é sin i gcomhar le forbairt ghairmiúil agus le seirbhísí tacaíochta curaclaim, chomh maith le heagraíochtaí ábhartha seachtracha.


Seo a leanas liosta de na suíomhanna Idirlín a bhfuil baint againn leo agus/nó atá faoinár mbainistíocht:


 • French.ie 
  Suíomh ina dtugtar tacaíocht don Fhraincis sa tSraith Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach. Seoladh é in 2007 agus leasaíodh é in 2012.
 • German.ie 
  Suíomh ina dtugtar tacaíocht don Ghearmáinis sa tSraith Shóisearach agus sa tSraith Shinsearach. Seoladh é in 2009.
 • Scoilnet Maps 
  Uirlis idirghníomhach mapála ina bhfaightear léarscáileanna mionsonraithe Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, léarscáileanna an domhain agus sraitheanna sonraí GIS. Seoladh é in 2008 agus leasaíodh é in 2013.
 • CensusAtSchool 
  Tionscadal idirnáisiúnta é seo a chuireann litearthacht staitistiúil chun cinn. Féadtar fíorshonraí a bhailiú agus a scaipeadh ar an suíomh Idirlín seo lena n-úsáid ag múinteoirí agus daltaí sa rang. Seoladh é in 2009.
 • Webwise 
  Acmhainní feasachta ar shábháilteacht Idirlín do mhúinteoirí, do dhaltaí agus do thuismitheoirí.
 • Science Hooks 
  Tionscnamh de chuid OÉ Gaillimh é Science Hooks a thugann bailiúchán físeán d’oideoirí eolaíochta ina dtaispeántar gnéithe nua suimiúla den Cheimic, den Fhisic agus den Bhitheolaíocht. Chuir Scoilnet suíomh Idirlín Science Hooks i bhfeidhm agus tugann sé tacaíocht dó. Seoladh é in 2012.
 • Imagebank 
  Áit a gcuirtear leabharlann grianghraf ar fáil inar féidir le daoine grianghraif a rochtain agus a chuardach i gcomhair úsáid oideachasúil. Seoladh é in 2007. (Nóta: suíomh Idirlín é seo atá i gcartlann anois)
 • I Am An Artist 
  Áit a dtugtar tacaíocht do na hAmharcealaíona sa churaclam bunscoile. Seoladh é in 2005. (Nóta: suíomh Idirlín é seo atá i gcartlann anois)
 • Sci- Spy 
  Tionscnamh Eolaíochta a dhírítear ar dhaltaí bunscoile i rang a 5 agus i rang a 6. Seoladh é in 2004. (Nóta: suíomh Idirlín é seo atá i gcartlann anois)
 • Science Unleashed 
  Físeáin, cluichí, naisc Idirlín agus quizeanna atá mapáilte le curaclam Eolaíochta na Sraithe Sóisearaí. Seoladh é in 2004. (Nóta: suíomh Idirlín é seo atá i gcartlann anois)
 • Fón Foghlaim ón Nuatheicneoleolaíocht 
  Tacaíocht d’fhoghlaim, do theagasc agus do mheasúnú na Gaeilge sa tSraith Shóisearach. Seoladh é in 2007. (Nóta: suíomh Idirlín é seo atá i gcartlann anois)
Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login