School level

Tom Crean Resources

Added: 14 Dec 2017 Contributor: Scoilnet Resource type: Tagairt

Resources including a 20 question quiz, word search, cloze procedure and research and project topic in relation to the life and adventures of Tom Crean

How it maps to the curriculum

5-6
OSIE: Stair

Strand: Scéalaíocht

Strand unit: Scéalta as saol daoine a mhair san am atá thart

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

  • éirí feasach ar shaol ban, fear agus leanaí ó chúlraí éagsúla sóisialta, cultúrtha, eitneacha agus reiligiúnacha, saol ‘gnáthdhaoine’ san áireamh, chomh maith le saol daoine ‘níos cáiliúla’
  • dearcadh agus inspreagadh na bpearsan a phlé ina gcomhthéacs stairiúil
  • cróineolaíocht imeachtaí i scéal a phlé
  • píosaí simplí fianaise a bhfuil baint acu le hábhar a scrúdú agus tosú ar thátail a bhaint astu
  • scéalta a léiriú nó a thaifeadadh trí iad a insint nó a scríobh nó trí obair ealaíne, cheol, dhrámaíocht, mhím nó ghluaiseacht agus úsáid a bhaint as teicneolaíocht an eolais agus na cumarsáide
  • amlínte iomchuí a úsáid

Meta information

  • Asset type: Cáipéis
  • Language: Béarla
  • Rights: Creative Commons – Ceadúnas Aitreabúideachta-Neamhthráchtála
  • Cost: No
Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login