School level

HTML Heroes

Added: 05 Feb 2019 Contributor: Webwise Resource type: Treoir/nótaí / Fuaim/físeán / Plean Ceachta

HTML Heroes is a brand new internet safety programme for Primary schools from Webwise. It contains eight interactive lessons and three fun animations which is freely available to download. Introduce pupils to the internet and how it works while also considering online wellbeing and screen time.

How it maps to the curriculum

3-4
OSPS

Strand: Mise

Strand unit: Sábháilteacht agus cosaint

Content objective:
Ba chóir go ligfeadh acmhainn seo do pháiste:

  • iompraíocht a roghnú atá freagrach le linn súgartha agus eolas a bheith aige/aici ar na bearta sábháilteachta cuí ba cheart a dhéanamh agus é/í ag súgradh
  • tús a chur leis na hiarmhairtí a bhaineann le hiompar baolach a mheas
  • dul i gceann tuisceana go bhfásann freagracht as sábháilteacht phearsanta de réir mar a fhásann neamhspleáchas, agus go gcaithfidh gach duine straitéis a choinneoidh slán é/í i bhfochair daoine eile a fhorbairt agus cloí leis
  • iniúchadh a dhéanamh ar rialacha sa bhaile, ar scoil agus sa tsochaí agus ar a thábhachtaí atá sé go gcloífí leo d’fhonn é/í féin agus daoine eile a choinneáil sábháilte
  • daoine, staideanna agus áiteanna a d'fhéadfadh sábháilteacht phearsanta a chur i mbaol a aithint
  • nithe san imshaol a chuirfeadh sláinte agus sábháilteacht i bhfiontar a aithint

Meta information

  • Asset type: Acmhainn ar Líne
  • Language: Béarla
  • Rights: Gach ceart ar cosaint
  • Cost: No
Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login