School level

Leathanbhanda na Scoileanna

Soláthraíonn an Clár Leathanbhanda le haghaidh Scoileanna sraith chomhtháite seirbhísí do scoileanna, lena n-áirítear nascacht leathanbhanda agus seirbhísí óstáilte fearacht scagadh ábhair, óstáil suíomh Idirlín/blaganna agus seirbhísí slándála (rialú frithvíris agus balla dóiteáin láraithe). Tá na seirbhísí sin á mbainistiú ag Foireann Leathanbhanda na Scoileanna, a áiríonn SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas ag obair go dlúth leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus HEAnet.

Is í an Deasc Seirbhísí Leathanbhanda an t-aon phointe teagmhála amháin do scoileanna maidir leis na saincheisteanna uile a bhaineann le leathanbhanda. Tugann siad faisnéis, comhairle agus tacaíocht do scoileanna chuige sin.

Amharc arís ar na Ceisteanna Coitianta i dtaobh Leathanbhanda na Scoileanna chun faisnéis chúlra a fháil maidir le leibhéil scagtha ábhair agus cén fáth nach féidir breathnú ar roinnt suíomhanna Idirlín i do scoil.

Cuir acmhainn leis

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login