School level

Filíocht á Léamh

Acmhainní Breise

Léamh na Filíochta: TG4 Foghlaim

http://www.tg4.ie/en/foghlaim/poetry/ Added: 10 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Audio / Video

Tiocfaidh tú ar thaifid de na dánta Ardteiste agus iad a léamh amach anseo.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Léamh na filíochta

Suggestions for use: Éisteann na daltaí le cainteoir dúchais ag léamh amach dán faoi leith. Breacann siad síos nótaí foghraíochta ar a gcóip den dán agus tar éis roinnt ama a chaitheamh ag cleachtadh, cuireann na daltaí a chéile faoi scrúdú - ag bronnadh marc as 35 ar chéile.

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Collection: Secondary Source
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Scrúdú Cainte: Léamh na Filíochta: Cóip De Na Dánta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/25580/25316.pdf Added: 10 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/notes

Tá na dánta ainmnithe Ardteiste leagtha amach go soiléir slachtmhar sa doiciméad seo. Féadfaidh iarrthóirí an chóip seo a thabhairt isteach chuig an scrúdú cainte leo agus a nótaí foghraíochta féin breactha orthu. Tugtar eolas i dtaobh cé mhéad véarsa atá le léamh ag na hiarrthóirí chomh maith.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Léamh na filíochta

Suggestions for use: Féadfaidh iarrthóirí an chóip seo a thabhairt isteach chuig an scrúdú cainte leo agus a nótaí foghraíochta féin breactha orthu.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login