School level

An Spailpín Fánach

Cur i Láthair
Prezi
Físeáin
Podchraoltaí
Nótaí

An Spailpín Fánach: Cur I Láthair Powerpoint

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/20301/20024.ppt Added: 05 Dec 2016 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Audio / Video / Presentation / Project

Cabhróidh an cur i láthair seo le múineadh agus foghlaim an dán An Spailpín Fánach. Tá an dán seo ar shiollabas litríochta na hArdteiste ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Suggestions for use: Tá an cur i láthair seo oiriúnach don dá leibhéal; ATAL agus ATGL. Toisc go bhfuil béim mhór ar chúlra an dáin agus ar an stair, tá cuid mhaith den chur i láthair níos oiriúnaí don Ardleibhéal.
Cuirtear an-chuid béime ar theideal agus ar chúlra an dáin – ní thuigfidh na daltaí teachtaireacht an dáin gan tuiscint a bheith acu ar an gcúlra ar dtús. Is fiú 30 marc an cheist ar an bhfilíocht ainmnithe ag an Ardleibhéal agus is fiú 50 marc an cheist ar an bhfilíocht ainmnithe ag an nGnáthleibhéal.

Asset type: Presentation
Language: Gaeilge
Collection: Secondary Source
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

Prezi


Podchraoladh - An Spailpín Fánach (File Anaithnid)

http://www.podcastchart.com/podcast...na-hardteiste/episodes/filiocht/pop Added: 17 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Audio / Video

Seo podchraoladh faoin dán An Spailpín Fánach (File Anaithnid) ó RTÉ. Léitear an dán agus ansin déantar plé ar an dáin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Audio
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach

http://www.tg4.ie/ga/foghlaim/danta...anach/an-spailpin-fanach-anaithnid/ Added: 18 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo ábhar ó TG4 faoin dán An Spailpín Fánach. Anseo tá an dán leite i blasanna Muimhneach, Connachtach agus Ultach, tá físeáin faoin dáin, ceisteanna le fregairt agus próilfíl an file.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach

https://studyclix.ie/Content/Upload...6c8-994b-471c-955f-6791971349bc.pdf Added: 18 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

San bileog seo tá nótaí faoi cúlra, téama, mothúcháin agus teicnící filíochta an dáin, An Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Sample Answer

https://studyclix.ie/content/file/u...738-3bfc-4af5-b246-3c8c961181b6.pdf Added: 17 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

San freagra samplach seo déantar plé ar suíomh an dáin, íomhánna sa dán, an file agus mar a chuaigh an dán i gcion ort.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Nótaí faoin Dán

https://studyclix.ie/content/file/u...e10-7dec-4b91-8c7d-03735f6793c0.pdf Added: 17 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo bileog nótaí faoin dain An Spailpín Fánach. Tá eolais ann faoi cúlra, téama, mothúcháin agus teicnící filíochta an dán.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Nótaí faoin Dán

http://media.wix.com/ugd/122b9c_5fe4aecf21704b81888167a11117e4ca.pdf Added: 18 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Anseo tá bileog amháin le nótaí faoi téama, mothúcháin agus barúl faoin dán.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Bileog Nótaí

http://media.wix.com/ugd/122b9c_26f71aa82d2a492e89b8647e2c45f58b.pdf Added: 18 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo bileog amháin nótaí le eolais faoi téama, mothúchain agus barúl faoin dáin An Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Quizlet

https://quizlet.com/173314456/an-sp...nach-theme-of-the-poem-flash-cards/ Added: 18 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo quizlet le frásaí agus focail don dán An Spailpín Fánach. Tar éis dul trí na frásaí agus focail tá scrúdú beag ann le dul siar a dhéanamh orthu.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Key Phrases

https://studyclix.ie/Content/Upload...6ef-cf27-4333-9c44-f217510d8d47.pdf Added: 18 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo bileog le frásaí a féidir a húsáid agus cur síos á dhéanamh nó freagra á thabhairt ar an dáin An Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Cúlra

http://sorchamckeown.com/gaeilge/lcirish/an-spailpin-fanach-culra/ Added: 18 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Tá nótaí le fáil anseo trí Ghaeilge agus Béarla le nótaí faoi chúlra an dán An Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Online Resource
Language: English , Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Foclóir

http://media.wix.com/ugd/122b9c_2dc60dd57eed4334a63126c848416ac3.pdf Added: 18 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo bileog amháin le haistriú ar focail ón dán An Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Document
Language: English , Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Key Phrases

https://studyclix.ie/content/file/u...674-dd23-48ca-af1a-2f3d5ce2ce21.pdf Added: 17 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo bileog le frásaí a féidir a húsáid agus cur síos á dhéanamh nó freagra á thabhairt ar an dáin An Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Cuireadh Chun Cainte

http://www.gaelport.com/uploads/doc...%C3%A9amh%20na%20Fil%C3%ADochta.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Se leabhrán leis na dánta ón Ardteist scríofa ann. Tá cóip de Géibheann le Caitlín Maude, Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní) le Nuala Ní Dhomhnaill, Colscaradh le Pádraig Mac Suibhna, An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin agus an Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Na Dánta

http://irishstudysite.com/wp-content/uploads/2011/04/Filí_2010-.doc Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo bileog ina bhfuil nótaí ann faoi na dánta atá ar an Ardteist. Tá eolas ann ar na mothúcháin, an file, téama, meafair agsu íomhánna.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Dánta na hArdteist

http://media.wix.com/ugd/122b9c_36756df6bc654136a03cd0cc64a7f31f.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo nótaí ar théama, mothúcháin, barúl, teicniochtaí fileata, agus foclóir do dánta na hArdteist. Tá Geibheann, an tEarrach Thiar, Mo Ghrá-sa (idir lúibíní), Colscaradh agus an Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Foclóir - with English Translations

http://media.wix.com/ugd/122b9c_f5b79af4cc6d4c70b00c85f3424e3f60.pdf Added: 18 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo bileog amháin le líosta de focail don dáin An Spailpín Fánach. Tá aistriú Béarla ann chomh maith do gach focal/frása.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login