School level

Géibheann le Caitlín Maude

Cur i Láthair
Prezi
Físeáin
Podchraoladh
Nótaí

Géibheann: Cur I Láthair Powerpoint

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/20287/20010.pptx Added: 05 Dec 2016 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Audio / Video / Project

Cabhróidh an cur i láthair seo le múineadh agus foghlaim an dán Géibheann le Caitlín Maude. Tá an dán seo ar shiollabas litríochta na hArdteiste ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: Géibheann

Suggestions for use: Tá an cur i láthair seo oiriúnach don dá leibhéal; ATAL agus ATGL.
Cuirtear béim ar phríomhthéamaí an dáin agus ar eochairabairtí atá riachtanach agus daltaí ag freagairt ceiste ar an dán. Rianaítear mothúcháin agus íomhánna an dáin chomh maith. Tugtar moladh maidir le hobair bhaile bunaithe ar íomhánna an dáin agus tugtar samplaí den saghas oibre a dhéanfadh na daltaí. Is fiú 30 marc an cheist ar an bhfilíocht ainmnithe ag an Ardleibhéal agus is fiú 50 marc an cheist ar an bhfilíocht ainmnithe ag an nGnáthleibhéal.

Asset type: Presentation
Language: Gaeilge
Collection: Secondary Source
Rights: Attribution Creative Commons
Special Needs:

Prezi

Dán: Géibheann le Caitlín Maude - Podcast Radió na Gaeltachta

https://www.blubrry.com/rt___gaeilg...721652/dn-gibheann-le-caitln-maude/ Added: 20 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes / Audio / Video

Seo podchraoladh ó Radió na Gaeltachta déantar plé ar an dán Géibheann le Caitlín Maude. Léitear an dán ar dtús roimh é a phlé.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: Géibheann

Asset type: Audio
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Géibheann: Nótaí (Gnáthleibhéal)

http://media.wix.com/ugd/122b9c_e5d3091ddb9a4aa8bcaab844b87bc9bc.pdf Added: 17 Nov 2016 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Audio / Video

Gheofar nótaí anseo ar an dán 'Géibheann' le Caitlín Maude atá ar shiollabas na hArdteiste. Tá na nótaí seo oiriúnach don ghnáthleibhéal.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: Géibheann

Suggestions for use: Bainfidh daltaí atá ag déanamh Gaeilge ag an ngnáthleibhéal don ardteist leas as na nótaí seo.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

Filíocht na hArdteiste: 'Géibheann' - Liosta Foclóra (Gnáthleibhéal)

http://media.wix.com/ugd/122b9c_746033ac00914639ae643f9d6b6cb921.pdf Added: 12 Nov 2016 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/notes

Gheobhaidh foghlaimeoirí míniú ar na focail a úsáidtear sa dán 'Géibheann' le Caitlín Maude. (Oiriúnach don ghnáthleibhéal)

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: Géibheann

Suggestions for use: Gheobhaidh foghlaimeoirí míniú ar na focail a úsáidtear sa dán Géibheann le Caitlín Maude. (Oiriúnach don ghnáthleibhéal)

Asset type: Document
Language: English , Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

Filíocht Agus Prós na hArdteiste: Frásaí Ginearálta

http://media.wix.com/ugd/122b9c_8f047e38b13f47edbd5f157ebc9eae32.pdf Added: 12 Nov 2016 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Audio / Video

Beidh na daltaí ábalta na frásaí seo a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar fhilíocht agus ar phrós na hardteiste.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Úsáid na frásaí seo in bhur bhfreagraí samplacha.


Strand: Prós

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Úsáid na frásaí seo in bhur bhfreagraí samplacha.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

Cuireadh Chun Cainte

http://www.gaelport.com/uploads/doc...%C3%A9amh%20na%20Fil%C3%ADochta.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Se leabhrán leis na dánta ón Ardteist scríofa ann. Tá cóip de Géibheann le Caitlín Maude, Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní) le Nuala Ní Dhomhnaill, Colscaradh le Pádraig Mac Suibhna, An tEarrach Thiar le Máirtín Ó Direáin agus an Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Dánta na hArdteist

http://media.wix.com/ugd/122b9c_36756df6bc654136a03cd0cc64a7f31f.pdf Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo nótaí ar théama, mothúcháin, barúl, teicniochtaí fileata, agus foclóir do dánta na hArdteist. Tá Geibheann, an tEarrach Thiar, Mo Ghrá-sa (idir lúibíní), Colscaradh agus an Spailpín Fánach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach


Strand: Filíocht

Strand unit: An tEarrach Thiar


Strand: Filíocht

Strand unit: Colscaradh


Strand: Filíocht

Strand unit: Géibheann


Strand: Filíocht

Strand unit: Mo Ghrá-sa (idir Lúibíní)

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login