School level

An tSraith Pictiúr - Rialacha na Scoile (Planning Sheet)

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/25687/25423.pdf Added: 26 Jan 2018 Contributor: Aoife McDonnell Resource type: Worksheet / Checklist

Formulate the story behind the picture sequence 'Rialacha na Scoile' using the structured sections in this worksheet. Sections include building a supply of relevant vocabulary, creating the story, producing possible questions and conducting a peer evaluation on the picture sequence

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Cur Síos ar Shraith Pictiúr

Asset type: Document
Language: English
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

Cé mé féin?

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/22978/22701.pdf Added: 07 Jun 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type:

Seo bileog oibre don chéad cúpla lá ar scoil leis na páistí a chur ag caint agus aithne a chuir ar a chéile. Tá 7 ceist ann agus tá orthu páiste eile a fháil san rang leis an freagra céanna leis an freagra atá acu féin ar an cheist.

View full description
3-4 5-6 JC Gaeilge
LCA Gaeilge Chumarsáideacht

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
JC
Gaeilge

Strand: Labhairt

Strand unit: Mé Féin

Strand: Labhairt

Strand unit: Mé Féin

Strand: Labhairt

LCA
Gaeilge Chumarsáideacht
Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Sleamhnáin Ghramadaí (Powerpoint)

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/20790/20513.pptx Added: 28 Dec 2016 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Audio / Video

Bainfidh múinteoirí an-leas as an áis seo. Sleamhnáin PPT atá anseo a bheidh úsáideach do mhúineadh agus d’fhoghlaim na míreanna gramadaí seo a leanas –
Sular agus roimh, ró agus an-, an briathar saor aimsir chaite agus aimsir láithreach, seo caite – seo –seo chugainn, an aidiacht shealbhach, cúpla, gach agus an uimhir uatha – go leor, a lán, an iomarca agus an uimhir iolra, na tuisil.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Bheadh an áis seo an-éifeachtach do cheacht ina mbeadh na foghlaimeoirí i ról an mhúinteora. D'fhéadfaí sleamhnán faoi leith a thabhairt do gach dalta / grúpa, am a thabhairt dóibh leis an modh múinte a phleanáil agus iad a chur i ról an mhúinteora. Bheadh na sleamhnáin teilgthe ar an gclár bán.

Strand: Scríobh Chruthaitheach

Suggestions for use: Bainfidh múinteoirí an-leas as an áis seo. Sleamhnáin PPT atá anseo a bheidh úsáideach do mhúineadh agus d’fhoghlaim na míreanna gramadaí seo a leanas –
Sular agus roimh, ró agus an-, an briathar saor aimsir chaite agus aimsir láithreach, seo caite – seo –seo chugainn, an aidiacht shealbhach, cúpla, gach agus an uimhir uatha – go leor, a lán, an iomarca agus an uimhir iolra, na tuisil.

Bheadh an áis seo an-éifeachtach do cheacht ina mbeadh na foghlaimeoirí i ról an mhúinteora. D'fhéadfaí sleamhnán faoi leith a thabhairt do gach dalta / grúpa, am a thabhairt dóibh leis an modh múinte a phleanáil agus iad a chur i ról an mhúinteora. Bheadh na sleamhnáin teilgthe ar an gclár bán.

Key Skills: Communicating Managing Information and Thinking

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Bainfidh múinteoirí an-leas as an áis seo. Sleamhnáin PPT atá anseo a bheidh úsáideach do mhúineadh agus d’fhoghlaim na míreanna gramadaí seo a leanas –
Sular agus roimh, ró agus an-, an briathar saor aimsir chaite agus aimsir láithreach, seo caite – seo –seo chugainn, an aidiacht shealbhach, cúpla, gach agus an uimhir uatha – go leor, a lán, an iomarca agus an uimhir iolra, na tuisil.
Bheadh an áis seo an-éifeachtach do cheacht ina mbeadh na foghlaimeoirí i ról an mhúinteora. D'fhéadfaí sleamhnán faoi leith a thabhairt do gach dalta / grúpa, am a thabhairt dóibh leis an modh múinte a phleanáil agus iad a chur i ról an mhúinteora. Bheadh na sleamhnáin teilgthe ar an gclár bán.

Asset type: Presentation
Language: Gaeilge
Collection: Secondary Source
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

An Spailpín Fánach - Foclóir - with English Translations

http://media.wix.com/ugd/122b9c_f5b79af4cc6d4c70b00c85f3424e3f60.pdf Added: 18 Jul 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Seo bileog amháin le líosta de focail don dáin An Spailpín Fánach. Tá aistriú Béarla ann chomh maith do gach focal/frása.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: An Spailpín Fánach

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Na Briathra Is Neamhrialta: Cur I Láthair PPT

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/26282/26018.pptx Added: 11 Apr 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/notes / Lesson Plan

Gheobhaidh tú cur i láthair PPT anseo i ndáil leis na briathra is neamhrialta. Leagtar béim ar na míreanna gramadaí seo a leanas: an mhír cheisteach, an mhír dhiúltach, claoninsint dhearfach, claoninsint dhiúltach, sula / sular agus mura/ murar. Moltar an cur i láthair seo a úsáid le "Cleachtaí Gramadaí - Na Briathra Is Neamhrialta" atá ar fáil ar Scoilnet chomh maith. An-oiriúnach don fhoghlaim chomhoibritheach agus don phírmheasúnú.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríobh Feidhmeach

Suggestions for use: Moltar an cur i láthair seo a úsáid le "Cleachtaí Gramadaí - Na Briathra Is Neamhrialta" atá ar fáil ar Scoilnet chomh maith. An-oiriúnach don fhoghlaim chomhoibritheach agus don phírmheasúnú.

Key Skills: Communicating Managing Information and Thinking Working with Others

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Moltar an cur i láthair seo a úsáid le "Cleachtaí Gramadaí - Na Briathra Is Neamhrialta" atá ar fáil ar Scoilnet chomh maith. An-oiriúnach don fhoghlaim chomhoibritheach agus don phírmheasúnú.

Asset type: Presentation
Language: Gaeilge
Collection: Primary Source
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

Briathra agus Réamhfhocail: Ceacht agus Cleachtadh

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/25613/25349.pdf Added: 13 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Guide/notes / Activity

Liosta atá anseo de na briathra agus réamhfhocail is mó úsáid sa Ghaeilge - Abair le, Tabhair do is araile.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríobh Chruthaitheach

Suggestions for use: Ceacht agus cleachtadh atá anseo - tugtar sampla den bhriathar agus réamhfhocal in abairt d'fhonn an dalta a chumasú le habairt dá c(h)uid féin a chumadh.

Key Skills: Managing Information and Thinking Literacy

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Ceacht agus cleachtadh atá anseo - tugtar sampla den bhriathar agus réamhfhocal in abairt d'fhonn an dalta a chumasú le habairt dá c(h)uid féin a chumadh.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Collection: Secondary Source
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

Déan Anailís ar Charachtar

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/23201/22924.pdf Added: 27 Jun 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Worksheet

Is féidir an bileog oibre seo a húsáid le hanailís a dhéanamh ar charachtar in scéal, drama, dán nó físeán. Is féidir an bileog seo a húsáid mar chuid de obair ranga, obair ina ngrúpaí nó obair aonaireach. Tá 5 cheist ann faoin carachtar atá i gceist.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríobhneoireacht

Strand unit: Ag cothú spéise


Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag tuiscint teanga

Strand: Scríobhneoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga


Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag tuiscint teanga

Strand: Filíocht


Strand: Léamh


Strand: Litríocht Réamhullmhaithe

Strand: Filíocht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta


Strand: Litríocht Bhreise

Strand unit: Acmhainní Ginearálta


Strand: Prós

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Sraith Pictiúr - Timpiste sa Choláiste Samhraidh - Acmhainní agus Físeáin

https://www.scoilnet.ie/index.php?id=786 Added: 17 Jan 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes / Audio / Video

San nasc seo tá acmhainní agus físeáin don tsraith pictiúr Timpiste sa Choláiste Samhraidh le cabhrú le daltaí agus iad i mbun staidéar do scrúdú béil na hArdteistiméireachta. Bhí an tsraith pictiúr seo mar chuid den béaltriail in 2017 agus 2013.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Asset type: Online Resource
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Labhairt na Teanga: Obair Bheirte: Ceisteanna agus Freagraí

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/25565/25301.pdf Added: 07 Jan 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Assessment / Guide/notes / Secondary Source / Worksheet / Exam Papers / Help Sheets / Activity

Labhairt na teanga agus ullmhúchán don scrúdú cainte: 50 ceist shimplí atá anseo mar aon le freagraí bunúsacha.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: Labhairt

Suggestions for use: Áis atá oiriúnach don obair bheirte labhartha sa chéad, dara agus tríú bliain ag an ardleibhéal agus ag an ngnáthleibhéal.

Key Skills: Communicating Working with Others Literacy

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Comhrá

Suggestions for use: Áis atá oiriúnach don obair bheirte labhartha sa cheathrú, cúigiú agus séú bliain ag an ardleibhéal agus ag an ngnáthleibhéal.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne - Leathanach Téama

https://www.scoilnet.ie/index.php?id=1000 Added: 05 Apr 2017 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type:

Seo leathanach téama le cur i láthair PowerPoint agus Prezi chomh maith le físeáin, bileoige nótaí, agus nasc chuig suíomh eile agus quizlet maidir leis an dáin Colscaradh le Pádraig Mac Suibhne.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: Colscaradh

Asset type: Online Resource
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login