School level

Cad é an Bia is Fearr Leat?

Is maith liom, Ní maith liom

http://www.ncte.ie/upload/scoilnet/is_maith_liom Added: 17 Apr 2012 Contributor: Scoilnet Resource type: Game

Leabhar labhartha do Ranganna Naíonáin - Rang 2. Cur síos ar bhia a thaitníonn nó nach dtaitníonn le páiste.
Talking Book in Irish for Infants - 2nd Class. Desxcription of food that a child likes or dislikes.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Bia

Suggestions for use: An rang go léir ag léamh an scéal le chéile agus páiste aonarach ag léamh an leabhar ón gclár indirghníomhach. Páiste ag brú ar fhocal ma tá sé/sí i bponc. Whole class choral reading of the words followed by individual children reading the book from the interactive whiteboard while clicking on a word if assistance needed

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Is brea liom rís

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/15903/15565.pptx Added: 20 Aug 2015 Contributor: Mark Boggins Resource type: Presentation

Dán atá bunaithe ar an abairt 'is brea liom', Roinnt foclóir bunaithe ar bia ann comh maith. Úsáideach chun cleachtadh a dhéanamh ar na téarmaí - is maith liom agus ní maith liom. Is féidir bia eile a rá agus is fuath liom a cleachtadh comh maith.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag tuiscint teanga

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • a bhfuil á léamh aige/aici a thuiscint
 • a thuiscint gur gníomhaíocht í an léitheoireacht ar féidir í a roinnt le daoine eile
 • an ceangal atá idir fuaimeanna na Gaeilge agus na litreacha scríofa a aithint
 • an ceangal atá idir litreacha agus fuaimeanna na Gaeilge a aithint
 • an téarmaíocht ar leith a bhaineann leis an léitheoireacht a chloisteáil as Gaeilge agus a thuiscint
 • an téarmaíocht ar leith a bhaineann leis an léitheoireacht agus le leabhair a chloisteáil agus a thuiscint
 • clár cuimsitheach réamhléitheoireachta a leanúint
 • focail a aithint nó a léamh i dtéacs trí leideanna ó phictiúir, ón gcomhthéacs agus ón gcomhréir
 • focail a aithint trína mbriseadh ina siollaí
 • focal a aithint trí leideanna a úsáid
 • foghlaim faoin séimhiú agus faoin urú trí shamplaí i gcomhthéacs
 • stór de ghnáthfhocail inléite a chur le chéile óna t(h)aithí ar théacs sa timpeallacht agus ar leabhair

Suggestions for use: Léigh an dán, bain trial as an dán a chur de glan mheabhair. Athrá agus scríobh (rang a dó). Is féidir cluichí cuardúa dhéanamh le foclóir agus pictiúrí atá ar an gclár bán idirgníomhach.

Asset type: Presentation
Language: Gaeilge
Rights: Attribution Creative Commons
Special Needs:

Bia: Dánta Agus Rainn Do Naíonáin

http://resources.teachnet.ie/clane/2008/naionain-1.html Added: 02 Dec 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Here are rhymes and songs for Infant classes studying the theme 'Food' in Irish.
Gheofar anseo, rainn agus amhráin do na naíonáin ar an téama 'Bia' sa Ghaeilge.

View full description

How it maps to the curriculum

in
Gaeilge

Strand: Labhairt

Strand unit: Bia

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Bia: Dánta Agus Rainn Do Ranganna 4, 5 Agus 6

http://resources.teachnet.ie/clane/2008/rang_4-6-1.html Added: 02 Dec 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Here are rhymes and songs for fourth, fifth and sixth classes studying the theme 'Food' in Irish.
Gheofar anseo, rainn agus amhráin do ranganna 1, 2 agus 3 don téama 'Bia' sa Ghaeilge.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Labhairt

Strand unit: Bia

Strand: Labhairt

Strand unit: Bia

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Bia: Dánta Agus Rainn Do Ranganna 1, 2 Agus 3

http://resources.teachnet.ie/clane/2008/rang_1-3-1.html Added: 02 Dec 2016 Contributor: Emer Ní Chéidigh Resource type: Guide/notes

Here are rhymes and songs for first, second and third classes studying the theme 'Food' in Irish.

Gheofar anseo, rainn agus amhráin do ranganna 1, 2 agus 3 don téama 'Bia' sa Ghaeilge.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
Gaeilge

Strand: Labhairt

Strand unit: Bia

Strand: Labhairt

Strand unit: Bia

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login