School level

An Clog Cainteach

Is tasc casta é uaireanta do thosaitheoirí an clog a léamh.
Spreag na páistí chun na marcóirí uair a chloig, leathuair an chloig agus ceathrú uaire an chloig a léamh ar chlog analógach, agus tarraing na hamanna comhfhreagracha chomh maith. Déan seiceáil rialta ar chumas na ndaltaí a chlog a léamh agus déan an uair an chloig, leath uair a chloig agus ceathrú uair a chloig a shnaidhm isteach i lá an pháiste.

Beidh sos againn ag…..
Socraigh do chlog aláraim le bualadh ag ….
Ag… rachaimid ag siúl

Rang ghrúpa: Rang a hAon & Rang a Dó

* Tarraing an spota dearg thíos faoin gclog chun an t-am a athrú.
* Tá mód an lánscáileáin ar fáil freisin

Acmhainní
Áis Idirghníomhach

An tAm

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/35174/34933.pdf Added: 15 Jan 2021 Contributor: Aoife McDonnell Resource type: Guide/notes

Póstaeir Mhatamaitice

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Mathematics

Strand: Measures

Strand unit: Time

1-2
Gaeilge

Strand: Téama

Strand unit: Uimhreacha

Asset type: Document
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:


Cén t-am é? - Uaireanta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/35176/34935.pdf Added: 15 Jan 2021 Contributor: Aoife McDonnell Resource type: Game / Guide/notes

Ceangail le chéile an focal leis an bpictiúr ceart. This matching activity can be used to assess the pupils' grasp of the new time vocabulary.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Mathematics

Strand: Measures

Strand unit: Time

1-2
Gaeilge

Strand: Téama

Strand unit: Uimhreacha

Asset type: Document
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:


Cén t-am é? - Leathuair tar éis

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/35178/34937.pdf Added: 15 Jan 2021 Contributor: Aoife McDonnell Resource type: Game / Guide/notes

Ceangail le chéile an focal leis an bpictiúr ceart. This matching activity can be used to assess the pupils' grasp of the new time vocabulary.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Gaeilge

Strand: Téama

Strand unit: Uimhreacha

1-2
Mathematics

Strand: Measures

Strand unit: Time

Asset type: Document
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:


Cén t-am é? - Ceathrú tar éis

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/35181/34940.pdf Added: 15 Jan 2021 Contributor: Aoife McDonnell Resource type: Guide/notes / Activity

Ceangail le chéile an focal leis an bpictiúr ceart. This matching activity can be used to assess the pupils' grasp of the new time vocabulary.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Gaeilge

Strand: Téama

Strand unit: Uimhreacha

1-2
Mathematics

Strand: Measures

Strand unit: Time

Asset type: Document
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:


Cén t-am é? - Ceathrú chun a

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/35182/34941.pdf Added: 15 Jan 2021 Contributor: Aoife McDonnell Resource type: Game / Guide/notes / Activity

Ceangail le chéile an focal leis an bpictiúr ceart. This matching activity can be used to assess the pupils' grasp of the new time vocabulary.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Mathematics

Strand: Measures

Strand unit: Time

1-2
Gaeilge

Strand: Téama

Strand unit: Uimhreacha

Asset type: Document
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

An Clog Cainteach - Uaireanna

https://www.rewardinglearning.org.u...h/clock%201%20south/web/clock1.html Added: 15 Jan 2021 Contributor: Aoife McDonnell Resource type: Game

Is áis idirghníomhach é an Clog Cainteach le cuidiú le páistí foghlaim faoin dóigh leis an chlog a léamh i nGaeilge. Is féidir cliceáil ar an chlog leis an am a chluinstin agus tá cluichí ann fosta a chuideoidh leis an daingniú.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Mathematics

Strand: Measures

Strand unit: Time

1-2
Gaeilge

Strand: Teanga ó Bhéal

Strand unit: 1. Rannpháirtíocht, Éisteacht & Aird

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:


An Clog Cainteach - Nóiméid

https://www.rewardinglearning.org.u.../clock%202%20south/web/clock2s.html Added: 15 Jan 2021 Contributor: Aoife McDonnell Resource type: Game / Simulation

Is áis idirghníomhach é an Clog Cainteach le cuidiú le páistí foghlaim faoin dóigh leis an chlog a léamh i nGaeilge. Is féidir cliceáil ar an chlog leis an am a chluinstin agus tá cluichí ann fosta a chuideoidh leis an daingniú.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Mathematics

Strand: Measures

Strand unit: Time

1-2
Gaeilge

Strand: Téama

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:


An Clog Cainteach - Cluiche

https://www.rewardinglearning.org.u.../clock%203%20south/web/clock3s.html Added: 15 Jan 2021 Contributor: Aoife McDonnell Resource type: Assessment / Game

Is áis idirghníomhach é an Clog Cainteach le cuidiú le páistí foghlaim faoin dóigh leis an chlog a léamh i nGaeilge. Is féidir cliceáil ar an chlog leis an am a chluinstin agus tá cluichí ann fosta a chuideoidh leis an daingniú.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Gaeilge

Strand: Téama

Strand unit: Uimhreacha

1-2
Mathematics

Strand: Measures

Strand unit: Time

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:


Time - Analog Clock

https://www.geogebra.org/m/dfwwz8cu Added: 11 Jan 2021 Contributor: Aoife McDonnell Resource type:

Interact with an analogue clock online using GeoGebra. GeoGebra has a number of sample templates to choose from. To move the hands on the clock, drag the dot on the red line underneath the clock templates.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
Mathematics

Strand: Measures

Strand unit: Time

Suggestions for use: to read time in hours, half-hours and quarter-hours on 12-hour analogue clock

Asset type: Online Resource
Language: English
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login