School level

Acmhainní Foghlama Digiteacha

Gaeilge
Matamaitic
Ceol
Corpoideachas

Kaspar - Prionsa na gCat

http://ccea.org.uk/sites/default/fi...learning/KASPAR_PRIONSA_NA_gCAT.pdf Added: 23 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Textbook

Is aistriúchán é seo ar an úrscéal chlúiteach le Michael Morpurgo. Is féidir é a úsáid le léitheoireacht neamhspleách a spreagadh ag leibhéal bharr na bunscoile. Tá naoi saol ag an chat, deirtear, agus is cinnte go bhfuil sé sin fíor i gcás Kaspar.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag tuiscint teanga

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • a bhfuil á léamh aige/aici a thuiscint

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag tuiscint teanga

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • a bhfuil á léamh aige/aici a thuiscint de thoradh straitéisí éagsúla
Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:


Féasta Focal

http://ccea.org.uk/curriculum/gaelo...agus_litearthacht/f%C3%A9asta_focal Added: 23 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Game / App/software

Tá ceithre chluiche ann atá bunaithe ar an 200 focal ardmhinicíochta (1) Cliceáil, Éist agus Abair (2) Cuardach Focal (3) Meaitseáil na Focail (4) Focail Mheasctha. Cuirfear le líon na gcluichí amach anseo. Tá compás ar an leathanach tosaigh. Le blas an tuaiscirt a chluinstin, cliceáil ar T. Le blas an deiscirt a chluinstin, cliceáil ar D. Bain sult as!

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Strand: Useful Websites

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:


Foghlaí Focal

http://ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/foghla%C3%AD_focal Added: 23 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Game / App/software

Tá an cluiche seo bunaithe ar fhocail in Féasta Focal. Ta 3 chatagóir sa chluiche, Briathra, Ainmfhocail agus Aidiachtaí.

View full description

How it maps to the curriculum

3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Strand: Useful Websites

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Ríomhfhoclóir Matamaitice

http://ccea.org.uk/focloirmata/ Added: 18 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Reference

Is foclóir ar líne é an Ríomhfhoclóir Matamaitice ina bhfuil sainmhíniú ar théarmaíocht na matamaitice. Tá íomhá nó beochan ann do gach téarma, chomh maith le comhaid fuaime, sampla d’úsáid an téarma, eolas gramadaí, agus liosta de na téarmaí gaolmhara.

View full description
1-2 3-4 5-6 Mathematics
1-2 3-4 5-6 JC Gaeilge
JC Mathematics

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Mathematics

Strand: Useful Websites

Strand: Useful Websites

Strand: Useful Websites

1-2
3-4
5-6
JC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Strand: Useful Websites

Strand: Useful Websites

Strand: Useful Websites

JC
Mathematics

Strand: Useful Websites

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:


An Clog Cainteach

http://ccea.org.uk/curriculum/gaelo.../matamaitic_agus_uimhearthacht/clog Added: 18 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Tool

Is áis idirghníomhach é an Clog Cainteach don pháiste atá foghlaim cúrsaí ama ar an chlog. Níl le déanamh ach cliceáil ar an chlog agus insíonn sé an t-am. Tá cluichí ann fosta a chuideoidh leis an daingniú. Is féidir é a úsáid faoi threoir an mhúinteora amháin nó thig leis an pháiste é a úsáid go neamhspleách. Tabhair faoi deara go bhfuil dhá leagan ar fáil, is é sin leagan 'tuaisceartach' agus leagan 'deisceartach'.

View full description
1-2 3-4 5-6 Gaeilge
1-2 3-4 5-6 Mathematics

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Strand: Useful Websites

Strand: Useful Websites

1-2
3-4
5-6
Mathematics

Strand: Measures

Strand unit: Time

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • read and record time using simple devices
 • read time in hours and half-hours on 12-hour analogue clock
 • read time in hours, half-hours and quarter-hours on 12-hour analogue clock

Strand: Measures

Strand unit: Time

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • read time in five-minute intervals on analogue and digital clock (12-hour)
 • read time in one-minute intervals on analogue and digital clock (12-hour)

Strand: Measures

Strand unit: Time

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • interpret and convert between times in 12-hour and 24-hour format
 • read and interpret timetables and the 24-hour clock (digital and analogue)
Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Canaimis

http://ccea.org.uk/curriculum/gaelo...foghlama/na_heala%C3%ADona/canaimis Added: 18 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Audio / Video / Lesson Plan

Tá saibhreas ar leith sna hamhráin thraidisiúnta Ghaeilge agus beidh an áis seo ina cuidiú ag an mhúinteoir cuid de na hamhráin sin a theagasc agus a nascadh le gníomhaíochtaí eile. Tá idir leabhrán agus dlúthdhiosca ann ina bhfuil na hamhráin leagtha amach de réir eochairchéime.

View full description
in 1-2 3-4 5-6 Gaeilge
in 1-2 3-4 5-6 Music

How it maps to the curriculum

in
1-2
3-4
5-6
Gaeilge

Strand: Teanga ó Bhéal

Strand: Teanga ó Bhéal

Strand: Labhairt

Strand unit: Ag úsáid teanga

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • amhráin aeracha le rithim chinnte a chanadh

Strand: Labhairt

Strand unit: Ag úsáid teanga

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • amhráin a chanadh
in
1-2
3-4
5-6
Music

Strand: Performing

Strand unit: Song singing

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • perform songs and rhymes with a sense of dynamic (loud/soft) control where appropriate

Strand: Performing

Strand unit: Song singing

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • recognise and sing with increasing vocal control and confidence a growing range of songs and melodies

Strand: Performing

Strand unit: Song singing

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • perform familiar songs with increasing awareness of dynamics, phrasing (appropriate breaks in the music) and expression
 • perform familiar songs with increasing understanding and control of pitch (accurate intervals) and extended vocal range
 • perform, in groups, simple rounds in two or more parts

Strand: Performing

Strand unit: Song singing

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • perform familiar songs with increased control of dynamics, phrasing and expression
 • perform, as part of a group, arrangements of songs that include simple countermelodies or harmony parts
 • perform, as part of a group, two songs sung individually and as partner songs
 • sing independently, with increasing awareness and control of pulse, tempo, pitch, diction and posture
Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Comhairle Uladh CLG Pleananna Ceachta Bunscoile

http://ccea.org.uk/curriculum/gaelo...a/corpoideachas/comhairle_uladh_clg Added: 18 Jan 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Assessment / Lesson Plan

Seo aistriúchán ar áis de chuid Chomhairle Uladh (CLG) dírithe ar ghluaiseacht srl sa chorpoiliúint ag leibhéal na bunscolaíochta.

View full description

How it maps to the curriculum

1-2
3-4
5-6
Physical Education

Strand: Games

Strand unit: Sending, receiving and travelling

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • develop and practise ball-handling skills
 • develop and practise carrying and striking skills
 • develop and practise kicking skills
 • practise skills previously experienced

Strand: Games

Strand unit: Sending, receiving and travelling

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • develop and practise a range of ball-handling skills
 • develop and practise a range of carrying and striking skills
 • develop and practise a range of kicking skills
 • practise skills previously experienced

Strand: Games

Strand unit: Sending, receiving and travelling

Content objective:
This resource should enable a child to:

 • develop further and extend ball-handling skills
 • develop further and extend carrying and striking skills
 • develop further and extend kicking skills
 • practise skills previously experienced
Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login