School level

Learning Path

An Bhéaltriail ar ceal i mbliana - ní cur amú ama a bhí ann! Learning Path

By PDST Gaeilge

Bain úsáid as na hacmhainní seo chun athúsáid a bhaint as na scileanna atá aimsithe ag scoláirí tríd an mbéaltriail. Uirlisí pleanála do mhúinteoirí ag cruthú nasc idir na sraith pictiúr, topaicí ar an siollabas, litríocht agus an chuid eile den chúrsa
13 resources in this Learning Path

1

An Bheáltriail - Scileanna Inaistrithe

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32143/31885.pdf Added: 25 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Lesson Plan / Other / Scheme Of Work / Checklist

Cuireadh an Bhéaltriail ar ceal sa bhliain 2020. Mar fhreagra ar seo, chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na scileanna teanga a bhaineann leis an mBéaltriail. Léirítear na bealaí éagsúla gur féidir na scileanna teanga a athúsáid transa an churaclaim. Níl anseo ach treoir bunaithe ar roinnt ceisteanna coitianta.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: An Bheáltriail - Scileanna Inaistrithe

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

2

Sraith Pictiúr 2020 & 2021 - Nasc leis na topaicí ar an siollabas

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32139/31881.pdf Added: 25 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Lesson Plan / Other / Worksheet / Scheme Of Work / Checklist / Help Sheets

Chuir Foireann na Gaeilge PDST an cháipéis seo le chéile mar chabhair do mhúinteoirí i mbun pleanála thar dhá bhliainghrúpa. Tá na sraith pictiúr 2020 agus 2021 in ord aibítre. Chomh maith leis sin, tá cáipéis ann do 2020 amháin agus do 2021 amháin. Don mhúinteoir le dhá rang éagsúil ag an tsraith shinsearach, tugtar deis na sraith pictiúr céanna a dhéanamh le grúpaí difriúla ach ag an am céanna. Uirlis phleanála den scoth iad seo leis na naisc don siollabas léirithe go soiléir.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáíl


Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

3

Sraith Pictiúr 2020 Nasc leis na topaicí ar an siollabas

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32217/31959.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Other / Scheme Of Work / Checklist / Help Sheets

Chuir Foireann na Gaeilge PDST an cháipéis seo le chéile mar chabhair do mhúinteoirí i mbun pleanála. Tá na sraith pictiúr 2020 in ord aibítre. Uirlis phleanála den scoth é seo leis na naisc don siollabas léirithe go soiléir.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

4

Sraith Pictiúr 2021 Nasc leis na topaicí ar an siollabas

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32218/31960.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Reference / Other / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge PDST an cháipéis seo le chéile mar chabhair do mhúinteoirí i mbun pleanála. Tá na sraith pictiúr 2021 in ord aibítre. Uirlis phleanála den scoth é seo leis na naisc don siollabas léirithe go soiléir.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

5

Na Sraith Pictiúr lárnach sa phleanáil 2020

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32219/31961.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir na sraith pictiúr agus an chuid eile den chúrsa. Uirlis iontach phleanála í an cháipéis seo le naisc cruthaithe idir na sraith pictiúr, na topaicí ar an siollabas, giotaí cluastuisceana, féidearthachtaí ceapadóireachta agus litríochta, chomh maith le naisc bheo ó TG4 Foghlaim, Vifax agus Tuairisc.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type:
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

6

Na Sraith Pictiúr lárnach sa phleanáil 2021

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32220/31962.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Other / Scheme Of Work / Checklist / Help Sheets

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir na sraith pictiúr agus an chuid eile den chúrsa. Uirlis iontach phleanála í an cháipéis seo le naisc cruthaithe idir na sraith pictiúr, na topaicí ar an siollabas, giotaí cluastuisceana, féidearthachtaí ceapadóireachta agus litríochta, chomh maith le naisc bheo ó TG4 Foghlaim, Vifax agus Tuairisc.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

7

An Siollabas, na Sraith pictiúr agus Litríocht

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32222/31964.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Lesson Plan / Other / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir na sraith pictiúr, An Siollabas agus an litríocht chomónta. Uirlis phleanála í seo mar chabhair do mhúinteoirí. Níl anseo ach treoir.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

8

Eochairfhocail Sraith pictiúr 2020

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32223/31965.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Lesson Plan / Tool / Other / Checklist / Help Sheets

Seo liosta de na heochairfhocail atá bainteach leis na sraith pictiúr ó 2020. Uirlis réamhfhoghlama atá ann.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Cur Síos ar Shraith Pictiúr

Suggestions for use: Réamhobair do na sraith Pictiúr

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

9

Eochairfhocail Sraith pictiúr 2021

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32224/31966.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Other / Help Sheets

Seo liosta de na heochairfhocail atá bainteach leis na sraith pictiúr ó 2021. Uirlis réamhfhoghlama atá ann

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Cur Síos ar Shraith Pictiúr

Suggestions for use: Réamhobair do na sraith pictiúr

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

10

Cluastuiscint - nasc leis an siollabas

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32225/31967.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Reference / Other / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile mar chabhair do na múinteoirí agus iad ag iarraidh an nasc a dhéanamh idir na giotaí cluastuisceana agus an siolalbas. Bheadh seo cabhrach mar cháipéis phleanála. Tá an téipscript ar fáil mar chuid den scéim mharcála ar www.examinations.ie Moltar úsáid a bhaint as na téipscripteanna seo mar léamhthusicint ar dtús chun deis a thabhairt don scoláire luí isteach ar an teanga.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

11

Gaeilge Grammar Cards

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/29704/29440.pdf Added: 23 May 2019 Contributor: PDST Resource type: Guide/notes / Reference / Activity

Created by the PDST Gaeilge team, this PDF file contains 116 verbs in the aimsir chaire, aimsir láithreach and aimsir fháistineach. Each page contains the root verb and conjugated verb backed by the Irish flag colours.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríobhneoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga

Suggestions for use: Numeracy - Patterns concerning the different tenses. Can the student see the pattern? Can the student, then come up with the rule? When the students notice patterns for themselves, they are more likely to remember
them and then transfer that pattern to another verb (transferable skill) . They will notice that there are different types of verbs and as a result, different patterns.
The verb cards have a blue face (to match the colour on the grammar mat) with the appropriate flag on either side. If the teacher chooses to blu-tac the verbs to the wall as keywords, the students will know that they are verbs by their colour. In schools, where the students have base classrooms and the teacher visits, each language may be distinguished by the flag.
Teachers may like to make "Grammar stations" in the classroom. The verb cards are a great reference for students. Teachers may choose to print out other keywords and use coloured paper to match the colours on the Grammar mat.

Strand: Téama

Suggestions for use: Numeracy - Patterns concerning the different tenses. Can the student see the pattern? Can the student, then come up with the rule? When the students notice patterns for themselves, they are more likely to remember
them and then transfer that pattern to another verb (transferable skill) . They will notice that there are different types of verbs and as a result, different patterns.
The verb cards have a blue face (to match the colour on the grammar mat) with the appropriate flag on either side. If the teacher chooses to blu-tac the verbs to the wall as keywords, the students will know that they are verbs by their colour. In schools, where the students have base classrooms and the teacher visits, each language may be distinguished by the flag.
Teachers may like to make "Grammar stations" in the classroom. The verb cards are a great reference for students. Teachers may choose to print out other keywords and use coloured paper to match the colours on the Grammar mat.

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Numeracy - Patterns concerning the different tenses. Can the student see the pattern? Can the student, then come up with the rule? When the students notice patterns for themselves, they are more likely to remember
them and then transfer that pattern to another verb (transferable skill) . They will notice that there are different types of verbs and as a result, different patterns.
The verb cards have a blue face (to match the colour on the grammar mat) with the appropriate flag on either side. If the teacher chooses to blu-tac the verbs to the wall as keywords, the students will know that they are verbs by their colour. In schools, where the students have base classrooms and the teacher visits, each language may be distinguished by the flag.
Teachers may like to make "Grammar stations" in the classroom. The verb cards are a great reference for students. Teachers may choose to print out other keywords and use coloured paper to match the colours on the Grammar mat.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

12

Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile!

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/29708/29444.pdf Added: 23 May 2019 Contributor: PDST Resource type: Reference / Tool / Worksheet / Activity

Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile was developed by the PDST Gaeilge team and can be used by pupils in group setting to form sentences and use verbs in different tenses. The PDF file also contains Téarmaí Litríochta & Scannánaíochta to be used in conjunction with the Gaeilge Grammar mat as well as Litríocht - Forbairt agus Feasacht Teanga

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríobhneoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga

Strand: Scríobh Chruthaitheach

Strand: Gramadach

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

13

Gaeilge Grammar Mat

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/29705/29441.pdf Added: 23 May 2019 Contributor: PDST Resource type: Reference / Tool / Help Sheets / Activity

This is a Gaeilge Grammar mat created by the PDST Gaeilge team. The PDF document contains two pages, each divided into 8 coloured sections. Designed for use with four students, two opposite two (encouraging group work). That's why the words face in opposite directions. Possible to write on with markers.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga

Suggestions for use: Possible uses: When students are familiar with vocab associated with a particular
topic, the teacher could print and cut out a selection of key words.
1.Ask the students to place the keywords on the correct colour on the mat.
2. Ask the students to compose sentence(s) with those words.
3. Do the students notice that they keep starting the sentence with the word
from the same colour? (again this would be the blue (verb) in Gaeilge).
4. Now that you have your sentence, can you change the tense of the verb? -
Enter the verb cards to help!
5. With the grammar mats in use in all of our language classes, the students may
notice that the order of the colours are different in each language and needs to
be taken into account for translation. (Google translate doesn't always work!)
Differentiation and development to more senior classes:
1.Using a piece of text, can the students pick out the grammatical elements, write
the verbs etc on a post-it (different colours if you like!) and stick them to correct
colour on the mat?
Pulling the text apart like this will draw the students' attention to syntax. If they
are looking for a verb, for example, they will soon figure out where it should be in
the sentence, advancing their understanding and increasing their comprehension.
2. Like point 2 above, using a marker, the students may like to write the words
under the title directly on to the mat.
3. Using a piece of written text (comprehension etc) can the students underline
the appropriate word with the appropriate colour (Blue pen, red pen, green
pen)?
This could be done in a carousel fashion, each group of students given a
particular grammatical element, find it, underline it and pass it on. Repeating the
process will help to embed the process. The teacher can assign the easier/most
obvious terms to the weaker students while providing a challenge to the more
able.
All of the above can be used for picture sequences also.

Strand: Téama

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Possible uses: When students are familiar with vocab associated with a particular
topic, the teacher could print and cut out a selection of key words.
1.Ask the students to place the keywords on the correct colour on the mat.
2. Ask the students to compose sentence(s) with those words.
3. Do the students notice that they keep starting the sentence with the word
from the same colour? (again this would be the blue (verb) in Gaeilge).
4. Now that you have your sentence, can you change the tense of the verb? -
Enter the verb cards to help!
5. With the grammar mats in use in all of our language classes, the students may
notice that the order of the colours are different in each language and needs to
be taken into account for translation. (Google translate doesn't always work!)
Differentiation and development to more senior classes:
1.Using a piece of text, can the students pick out the grammatical elements, write
the verbs etc on a post-it (different colours if you like!) and stick them to correct
colour on the mat?
Pulling the text apart like this will draw the students' attention to syntax. If they
are looking for a verb, for example, they will soon figure out where it should be in
the sentence, advancing their understanding and increasing their comprehension.
2. Like point 2 above, using a marker, the students may like to write the words
under the title directly on to the mat.
3. Using a piece of written text (comprehension etc) can the students underline
the appropriate word with the appropriate colour (Blue pen, red pen, green
pen)?
This could be done in a carousel fashion, each group of students given a
particular grammatical element, find it, underline it and pass it on. Repeating the
process will help to embed the process. The teacher can assign the easier/most
obvious terms to the weaker students while providing a challenge to the more
able.
All of the above can be used for picture sequences also.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Possible uses: When students are familiar with vocab associated with a particular
topic, the teacher could print and cut out a selection of key words.
1.Ask the students to place the keywords on the correct colour on the mat.
2. Ask the students to compose sentence(s) with those words.
3. Do the students notice that they keep starting the sentence with the word
from the same colour? (again this would be the blue (verb) in Gaeilge).
4. Now that you have your sentence, can you change the tense of the verb? -
Enter the verb cards to help!
5. With the grammar mats in use in all of our language classes, the students may
notice that the order of the colours are different in each language and needs to
be taken into account for translation. (Google translate doesn't always work!)
Differentiation and development to more senior classes:
1.Using a piece of text, can the students pick out the grammatical elements, write
the verbs etc on a post-it (different colours if you like!) and stick them to correct
colour on the mat?
Pulling the text apart like this will draw the students' attention to syntax. If they
are looking for a verb, for example, they will soon figure out where it should be in
the sentence, advancing their understanding and increasing their comprehension.
2. Like point 2 above, using a marker, the students may like to write the words
under the title directly on to the mat.
3. Using a piece of written text (comprehension etc) can the students underline
the appropriate word with the appropriate colour (Blue pen, red pen, green
pen)?
This could be done in a carousel fashion, each group of students given a
particular grammatical element, find it, underline it and pass it on. Repeating the
process will help to embed the process. The teacher can assign the easier/most
obvious terms to the weaker students while providing a challenge to the more
able.
All of the above can be used for picture sequences also.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login