School level

Learning Path

An Chluastuiscint agus Scileanna Éisteachta Learning Path

By PDST Gaeilge

Sa tSraith Foghlama seo, tá acmhainní a bheidh mar thacaíocht do mhúinteoirí Gaeilge agus iad ag tabhairt faoi na scileanna teanga éagsúla. Muna bhfuil an Ghaeilge ar an gcluas, ní bheidh sé sa bhéal, muna bhfuil sé sa bhéal, ní bheidh sé riamh sa lámh
5 resources in this Learning Path

1

Cluastuiscint na hArdteistiméireachta agus scileanna éisteachta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32435/32177.pdf Added: 01 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Presentation

Seo PDF den chur i láthair a rinne an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST). Díreofar isteach ar thábhacht scil na héisteachta i bhforbairt scileanna teanga eile agus sa phróiseas sealbhaithe teanga. Breathnófar ar na gnéithe éagsúla a bhfuil tionchar acu ar fhorbairt scil na héisteachta, chomh maith le Cluastuiscint na hArdteistiméireachta

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Úsáideach mar threoir do mhúinteoirí agus iad i mbun pleanála don Ardteist.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

2

Cluastuiscint - nasc leis an siollabas

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32225/31967.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Reference / Other / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile mar chabhair do na múinteoirí agus iad ag iarraidh an nasc a dhéanamh idir na giotaí cluastuisceana agus an siolalbas. Bheadh seo cabhrach mar cháipéis phleanála. Tá an téipscript ar fáil mar chuid den scéim mharcála ar www.examinations.ie Moltar úsáid a bhaint as na téipscripteanna seo mar léamhthusicint ar dtús chun deis a thabhairt don scoláire luí isteach ar an teanga.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

3

Ceisteanna Coitianta don Chluastuiscint

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32509/32251.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Reference / Other / Checklist / Help Sheets

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile le ceisteanna comónta a chabhródh le scoláirí sa chluastuiscint

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: pleanáil agus súil siar

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

4

Eochairfhocail Thábhachtach don Chluastuiscint

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32508/32250.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Other / Worksheet / Checklist / Help Sheets

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile le téarmaí agus foclóir comónta a bheadh ag teastáil ó scoláirí don Chluastuiscint.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoir agus iad ag iarraidh scileanna éisteachta a fhorbairt leis na scoláírí. Úsáideach chomh maith do scoláire

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

5

Féidearthachtaí le Téipscript don Scrúdú Cluastuisceana Ardteistiméireachta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32510/32252.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Lesson Plan / Other / Scheme Of Work / Checklist / Help Sheets

Tugann Foireann na Gaeilge PDS,T samplaí ar conas gur féidir comhtháthú a dhéanamh idir an téipscript don Scrúdú Cluastuisceana agus scileanna teanga eile

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáíl Foghlaim féindírithe and scoláire

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login