School level

Learning Path

Scileanna Scríbhneoireachta Learning Path

By PDST Gaeilge

Bain úsáid as na hacmhainní seo mar uirlisí pleanála do mhúinteoirí ag cruthú nasc idir na topaicí ar an siollabas agus an cheapadóireacht.
10 resources in this Learning Path

1

Nasc idir an Siollabas agus an Cheapadóireacht

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32459/32201.pdf Added: 02 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Reference / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir topaicí na hArdteisiméireachta agus an cheapadóireacht. Is uirlis iontach phleanála í an cháipéis seo le naisc cruthaithe idir na topaicí ar an siollabas agus an cheapadóireacht, chomh maith le naisc bheo ó TG4 Foghlaim, Vifax agus Tuairisc.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

2

Ceithre Chéim sa Phróiseas Scríbhneoireachta - Cuir chuige agus uirlisí úsáideacha

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33027/32771.pdf Added: 15 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Reference / Tool / Primary Source

Chruthaigh Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo chun cuidiú le soiléiriú a thabhairt ar na céimeanna atá i gceist sa phróiseas scríbhneoireachta. Tugtar moltaí maidir leis na cuir chuige gur féidir a úsáid agus múinteoirí i mbun oibre.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríobh Chruthaitheach

Key Skills: Being Creative Communicating Managing Information and Thinking Working with Others Literacy Numeracy Managing Myself

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoir atá ag lorg smaointe agus áiseanna atá ag tabhairt faoi scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt sna scoláirí

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

3

Frámaí Scríbhneoireachta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32462/32204.pdf Added: 02 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Worksheet / Scheme Of Work / Checklist / Activity

Chruthaigh Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo - léiríonn sé na frámaí scríbhneoireachta éagsúla agus is áis í chomh maith leis na critéir ratha a léiriú.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil don cheapadóireacht. Áis a léiríonn na crítéir ratha.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

4

An Próiséas Scríbhneoireachta/ Eagarthóireachta - Póstaer

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32489/32231.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Reference / Checklist / Help Sheets

Chruthaigh Foireann na Gaeilge, PDST, an póstaer seo mar léiriú ar an bpróiseas eagarthóireachta mar chuid den phróiseas scríbhneoireachta

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil, Ceapadóireacht, Eagarthóireacht

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

5

Tascanna Scríbhneoireachta (Póstaer)

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32468/32210.pdf Added: 02 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Reference / Worksheet / Scheme Of Work / Checklist / Activity

Chruthaigh Foireann na Gaeilge, PDST, na póstaeir seo leis na príomhthréithe a bhaineann le seánraí scríbhneoireachta éagsúla a léiriú. Bheadh siad ar fheabhas agus iad ar crochadh timpeall an tseomra ranga mar thagairt leanúnach do thascanna scíbhneoireachta agus na seánraí lena mbaineann siad.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil, Ceapadóireacht, Seánraí Scríbhneoireacta, Critéir Ratha

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

6

Seánraí. Aidhm, Struchtúr agus Comharthaí Sóirt

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33199/32943.pdf Added: 26 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo chun cuidiú le soiléiriú a thabhairt ar na seánraí difriúla atá ann

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: An-úsáideach le soiléiriú a fháil ar na seánraí difriúla agus daltaí i mbun léitheoireachta.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

7

Seánraí Scríbhneoireachta (Póstaer)

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32488/32230.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Reference / Worksheet / Scheme Of Work / Checklist / Help Sheets / Activity

Chruthaigh Foireann na Gaeilge, PDST, na póstaeir seo leis na príomhthréithe a bhaineann leis na seánraí scríbhneoireachta éagsúla agus na critéir ratha a mbaineann leo. Bheadh siad ar fheabhas agus iad ar crochadh timpeall an tseomra ranga mar thagairt leanúnach do sheánraí agus na scoláirí i mbun scríbhneoireachta/léitheoireachta.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil, Ceapadóireacht, Seánraí, Critéir Ratha

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

8

Rúibric do chineálacha scríbhneoireachta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32831/32573.pdf Added: 30 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Checklist / Help Sheets / Activity

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an Rúibric seo le deis a thabhairt do scoláirí féinmhacnamh agus féinmheasúnú a dhéanamh ar a gcuid foghlam féin. Tá na seánraí scríbhneoireachta luaite ar chlé agus na critéir lena mbaineann siad leagtha amach ar dheis

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: An-úsáideach do scoláire mar sheicliosta agus iad i mbun scríbhneoireachta. Bealach iontach le dul i dtiathí ar na seánraí agus na critéir lena mbaineann siad

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

9

Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile!

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/29708/29444.pdf Added: 23 May 2019 Contributor: PDST Resource type: Reference / Tool / Worksheet / Activity

Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile was developed by the PDST Gaeilge team and can be used by pupils in group setting to form sentences and use verbs in different tenses. The PDF file also contains Téarmaí Litríochta & Scannánaíochta to be used in conjunction with the Gaeilge Grammar mat as well as Litríocht - Forbairt agus Feasacht Teanga

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríobhneoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga

Strand: Scríobh Chruthaitheach

Strand: Gramadach

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

10

Ag Cothú Scil na Scríbhneoireachta. Cur i láthair ón Tionól Teagaisc 2019

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32490/32232.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Cur i láthair a tugadh ag an Tionól Teagaisc 2019. Dírítear isteach ar an gcur chuige 4 chéim is coitianta a mholann teangeolaithe maidir le cothú scil na Scríbhneoireachta, an bpróiseas scríbhneoireachta agus dea-chleachtas inmholta ina na seánraí litríochta/scríbhneoireachta san áireamh.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Forbhreathnú ar scileanna scríbhneoireachta úsáideach do mhúinteoirí i mbun pleanála

Asset type: Presentation
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login