School level

Learning Path

Cúrsaí Pleanála Learning Path

By PDST Gaeilge

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an cosán foghlama seo mar thacaíocht do mhúinteoirí ag pleanáil don Sraith Shinsearach. Tríd na cáipéisí seo, coimeádtar an Siollabas lárnach sa phleanáil le naisc idir na sraith pictiúr, an Litríocht, an Chluastuiscint agus an Cheapadóireacht.
10 resources in this Learning Path

1

Nasc idir na Sraitheanna Pictiúr 2021 agus an chuid eile den chúrsa

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32220/31962.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Other / Scheme Of Work / Checklist / Help Sheets

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir na sraith pictiúr agus an chuid eile den chúrsa. Uirlis iontach phleanála í an cháipéis seo le naisc cruthaithe idir na sraith pictiúr, na topaicí ar an siollabas, giotaí cluastuisceana, féidearthachtaí ceapadóireachta agus litríochta, chomh maith le naisc bheo ó TG4 Foghlaim, Vifax agus Tuairisc.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

2

Nasc idir na Sraitheanna Pictiúr 2020 agus an chuid eile den chúrsa

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32219/31961.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir na sraith pictiúr agus an chuid eile den chúrsa. Uirlis iontach phleanála í an cháipéis seo le naisc cruthaithe idir na sraith pictiúr, na topaicí ar an siollabas, giotaí cluastuisceana, féidearthachtaí ceapadóireachta agus litríochta, chomh maith le naisc bheo ó TG4 Foghlaim, Vifax agus Tuairisc.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type:
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

3

An Siollabas, na Sraith pictiúr agus Litríocht 2020

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32222/31964.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Lesson Plan / Other / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir na sraith pictiúr, An Siollabas agus an litríocht chomónta. Uirlis phleanála í seo mar chabhair do mhúinteoirí. Níl anseo ach treoir.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

4

Cluastuiscint - nasc leis an siollabas

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32225/31967.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Reference / Other / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile mar chabhair do na múinteoirí agus iad ag iarraidh an nasc a dhéanamh idir na giotaí cluastuisceana agus an siolalbas. Bheadh seo cabhrach mar cháipéis phleanála. Tá an téipscript ar fáil mar chuid den scéim mharcála ar www.examinations.ie Moltar úsáid a bhaint as na téipscripteanna seo mar léamhthusicint ar dtús chun deis a thabhairt don scoláire luí isteach ar an teanga.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

5

Nasc idir an Siollabas agus an Cheapadóireacht

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32459/32201.pdf Added: 02 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Reference / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir topaicí na hArdteisiméireachta agus an cheapadóireacht. Is uirlis iontach phleanála í an cháipéis seo le naisc cruthaithe idir na topaicí ar an siollabas agus an cheapadóireacht, chomh maith le naisc bheo ó TG4 Foghlaim, Vifax agus Tuairisc.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

6

Eagraithe Grafacha

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32236/31978.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration / Guide/notes / Tool / Other / Worksheet

Leagan Gaeilge de na heagraithe grafacha curtha le chéile ag an PDST

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Suggestions for use: Comparáíd idir dánta

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

7

Siollabas na hArdteistiméireachta Ard agus Gnáthleibhéal

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32474/32216.pdf Added: 02 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Scheme Of Work

Siollabas na hArdteistiméireachta Ard agus Gnáthleibhéal

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Ba chóir an Siollabas a úsáíd mar uirlis lárnach sa phleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

8

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Siollabas na hArdteistiméireachta - bonnleibhéal. Buncháipéis do mhúinteoiri i mbun pleanála do rang ag tabhairt faoin ngaeilge ag an mbonnleibhéal

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

9

Ceisteanna a Phleanáil le Tacsanomaíocht Bloom sa Seomra Ranga

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33086/32830.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Lesson Plan / Reference / Scheme Of Work / Checklist

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an Bhileog thagartha seo de Thacsanomaíocht Bloom chun tacú le múinteoirí ceistiú éifeachtach a chur i bhfeidhm sa seomra ranga.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo leis na féidearthachtaí maidir le ceistiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo leis na féidearthachtaí maidir le ceistiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo leis na féidearthachtaí maidir le ceistiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

10

Sraith Pictiúr 2021 Nasc leis na topaicí ar an siollabas

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32218/31960.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Reference / Other / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge PDST an cháipéis seo le chéile mar chabhair do mhúinteoirí i mbun pleanála. Tá na sraith pictiúr 2021. Uirlis phleanála den scoth é seo leis na naisc don siollabas léirithe go soiléir.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login