School level

Learning Path

An Idirbhliain Learning Path

By PDST Gaeilge

Tá an cosán foghlama seo úsáídeach mar threoir do mhúinteoir agus iad i mbun pleanála
7 resources in this Learning Path

1

An Ghaeilge san Idirbhliain

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32476/32218.pdf Added: 02 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Presentation / Other

Cur i láthair a tugadh ag an Tionól Teagaisc 2019. Dírítear isteach ar phleanáil fhadtéarmach agus ghearrthéarmach do rang Idirbhliana, roinnt féidearthachtaí maidir le modúil Idirbhliana don rang Gaeilge agus ar roinnt féidearthachtaí maidir leis an bhfoghlaim thras-churaclaim.

View full description

How it maps to the curriculum

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Úsáídeach do mhúinteoirí agus isad ag taibhairt faoin bpleanáil conas tabhairt faoin bpleanáil fhadtéarmach agus ghearrthéarmach do lucht na hIdirbhliana

Asset type: Presentation
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

2

Céim chun Tosaigh

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32506/32248.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Pacáiste gairmthreorach do dhaltaí scoile atá sa tsraith shinsearach ag an dara leibhéal. San fhíseán seo pléitear líon agus éagsúlacht na bpost atá ann le Gaeilge i réimsí éagsúla oibre; sna healaíona, sna meáin chumarsáide, sna teangacha, sa dlí agus i gcúrsaí gnó. Labhraíonn ceannródaithe atá i mbarr a ngairmréime linn agus tugtar leideanna maidir leis na bealaí is fearr gairm bheatha fhiúntach thaitneamhach a bhaint amach in Éirinn agus thar sáile.

View full description
TY TY Careers & Guidance
SC Gaeilge
TY TY Core Subjects

How it maps to the curriculum

TY
TY Careers & Guidance

Strand: Work Experience

Suggestions for use: An-úsáideach mar acmhainn don rang Gaeilge. Pléitear na Gairmeacha beatha sa sraith seo. Tá téipscript den fhísean sa cháipéis seo. Iontach mar léamhthuiscint chomh maith.

SC
Gaeilge

Suggestions for use: An-úsáideach mar acmhainn don rang Gaeilge. Pléitear na Gairmeacha beatha sa sraith seo. Tá téipscript den fhísean sa cháipéis seo. Iontach mar léamhthuiscint chomh maith.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: An-úsáideach mar acmhainn don rang Gaeilge. Pléitear na Gairmeacha beatha sa sraith seo. Tá téipscript den fhísean sa cháipéis seo. Iontach mar léamhthuiscint chomh maith.

Asset type:
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

3

Céim chun Tosaigh Bileog Oibre

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32507/32249.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Tool / Worksheet / Activity

Bileog oibre bunaithe ar an sraith “Céim chun Tosaigh”

View full description

How it maps to the curriculum

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Foclóir a aithint. Tuiscint.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

4

Songs in Irish (físghabháil)

https://vimeo.com/416330721 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar eolas do mhúinteoirí Gaeilge ar an acmhainn iontach seo, Songs in Irish

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoirí atá ag iarraidh teacht ar amhráin Ghaeilge in áit amháin le focail, aistriúcháín agus fíeseán san áireamh

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

5

TG4 Foghlaim - Ceachtanna (físghabháil)

https://vimeo.com/416334534 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar chur síos ar na féidearthachtaí a bhaineann le suíomh TG4

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach le scoláirí a ullmhú don Bhéaltriail agus don cheapadóireacht, na scoláirí a chumasú i dtaobh foghlaim

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

6

Logainm.ie (físghabháil)

https://vimeo.com/416326789 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo chun múinteoirí agus daltaí a chur ar an eolas maidir leis na féidearthachtaí a bhaineann leis an suíomh seo agus daltaí i mbun taighde.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach agus scoláire ag tabhairt faoi thaighde ar logainmneacha na hÉireann.

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

7

Beatha le Bua (Físghabháil)

https://vimeo.com/416312174 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar eolas do mhúinteoirí Gaeilge ar an acmhainn léitheoireachta seo, Beatha le Bua. Tá leabhair shaothair chomh maith le leabhair léitheoireacht ar fáil sa tsraith. Beathaisnéisí daoine cáiliúla i ndomhain teilifíse, spóirt, polaitiúla srl

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-Úsáideach mar acmhainn léítheoireachta do mhúinteoirí agus do scoláirí. Is féidir na leabhair léitheoireachta agus na leabhair shaothair a íoslódáíl Beathaisnéisí daoine cáiliúla i ndomhain teilifíse, spóirt, polaitiúla srl

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login