School level

Learning Path

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide Learning Path

By PDST Gaeilge

Bain úsáid as an gcosán foghlama seo mar thacaíocht agus acmhainní ar líne á lorg agat.
17 resources in this Learning Path

1

Foghlaim Chumaisc sa chomhthéacs iarbhunscoile

https://sites.google.com/pdst.ie/ia...unscoil/leathanach-baile?authuser=0 Added: 18 Jan 2021 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration / Reference / Tool

Tá sé d’aidhm ag an acmhainn idirghníomhach seo tacú le múinteoirí agus iad ag tabhairt faoi chur chuige cumaiscthe i leith teagaisc, foghlama agus measúnú. Tugtar achoimre sna rannáin thuas ar cad is féidir a bheith i gceist leis an gcur chuige seo agus cuirtear roinnt moltaí praiticiúla agus cás-staidéar ar fáil chun aird a tharraingt ar na bealaí éagsúla is féidir le múinteoirí cuir chuig foghlama cumaisc a úsáid ina gcleachtas laethúil.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Tá  sé d’aidhm ag an acmhainn idirghníomhach seo tacú le múinteoirí agus iad ag tabhairt faoi chur chuige cumaiscthe i leith teagaisc, foghlama agus measúnú. Tugtar achoimre sna rannáin thuas ar cad is féidir a bheith i gceist leis an gcur chuige seo agus cuirtear roinnt moltaí praiticiúla agus cás-staidéar ar fáil chun aird a tharraingt ar na bealaí éagsúla is féidir le múinteoirí cuir chuig foghlama cumaisc a úsáid ina gcleachtas laethúil.

Asset type: Online Resource
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

2

Acmhainní ar líne do Theagasc na Gaeilge dírithe ar an Iarbhunleibhéal

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32713/32455.pdf Added: 24 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog eolais seo mar acmhainn do mhúinteoirí a léiríonn roinnt de na suíomhanna Gaeilge atá ar fáil ar líne

View full description
5-6 JC SC Gaeilge
TY TY Core Subjects
LCA Gaeilge Chumarsáideacht

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

Key Skills: Being Creative Working with Others Literacy

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

LCA
Gaeilge Chumarsáideacht

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

3

Acmhainní ar líne (físghabháil)

https://vimeo.com/416309095 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo ag cur síos ar an gcáipéis “Acmhainní ar líne”

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Úsáideach do mhúinteoirí Gaeilge mar mhíniú ar an gcáipéis “Acmhainní ar Líne”

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

4

Scoilnet.ie (Físghabháil)

https://vimeo.com/416635591 Added: 09 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar eolas do mhúinteoirí Gaeilge ar an suíomh iontach seo, Scoilnet.ie. Tá Réimse leathan ábhar ann do mhúinteoirí.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-Úsáideach mar acmhainn ar líne do mhúinteoirí, tuismitheoirí agus do scoláirí. Is féidir na hacmhainní a íoslódáíl agus a uaslódáil. An-chabhrach ó thaobh pleanála de.

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

5

Logainm.ie (físghabháil)

https://vimeo.com/416326789 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo chun múinteoirí agus daltaí a chur ar an eolas maidir leis na féidearthachtaí a bhaineann leis an suíomh seo agus daltaí i mbun taighde.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach agus scoláire ag tabhairt faoi thaighde ar logainmneacha na hÉireann.

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

6

Gaelbhratach.ie (físghabháil)

https://vimeo.com/416325021 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo chun múinteoirí a chur ar an eolas maidir leis an togra iontach seo leis an nGaeilge a chur chun cinn i bpobal na scoile

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Má tá suim ag scoil an Ghaeilge a chur chun cinn i pobal na scoile is fiú tabhairt faoi an tionscadal seo.

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

7

Beatha le Bua (Físghabháil)

https://vimeo.com/416312174 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar eolas do mhúinteoirí Gaeilge ar an acmhainn léitheoireachta seo, Beatha le Bua. Tá leabhair shaothair chomh maith le leabhair léitheoireacht ar fáil sa tsraith. Beathaisnéisí daoine cáiliúla i ndomhain teilifíse, spóirt, polaitiúla srl

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-Úsáideach mar acmhainn léítheoireachta do mhúinteoirí agus do scoláirí. Is féidir na leabhair léitheoireachta agus na leabhair shaothair a íoslódáíl Beathaisnéisí daoine cáiliúla i ndomhain teilifíse, spóirt, polaitiúla srl

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

8

Ceacht.ie (Físghabháil)

https://vimeo.com/416314778 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar eolas do mhúinteoirí Gaeilge ar an acmhainn iontach seo, ceacht.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach mar acmhainn leis na scileanna teanga a fhorbairt sna scoláirí agus na scoláirí a chumasú i dtaobh foghlaim neamhspleách

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

9

Cuireadh chun cainte (Físghabháil)

https://vimeo.com/416346409 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo chun an áis seo don bhéaltriail a chur i láthair

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Úsáideach mar áis thagartha do mhúinteoirí agus do scoláire atá ag réiteach don bhéaltriail. Cabhair le sraith picitiúir agus leagan amach an scrúdú. Físeán le feiceáil do dhalta i mbun réiteach don bhéaltrialach.

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

10

ainm.ie (Físghabháil)

https://vimeo.com/416310541 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo chun an suíomh idirlíne ainm.ie a mhíniú agus taispeáint conas é a úsáid

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Úsáideach mar áis thagartha do mhúinteoirí agus do scoláirí atá ag déanamh taighde ar bheathaisnéisí daoine tábhachtacha i saol na Gaeilge

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

11

Nasc idir Teanglann.ie agus Tuarisc.ie (físghabháil)

https://vimeo.com/416328460 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar eolas do mhúinteoirí Gaeilge ar an acmhainn foclóra agus Gramadaí iontach seo atá leabaithe ar an suíomh Tuairisc.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoirí agus iad ag iarraidh na scoláirí a chumasú i dtaobh foghlaim neamhspleách agus foghlaim féindírithe agus iad ag léamh ar líne

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

12

Fís agus Foghlaim (físghabháil)

https://vimeo.com/416323391 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar eolas do mhúinteoirí Gaeilge ar an acmhainn Ghramadaí iontach seo, Fís agus Foghlaim.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoirí agus iad ag iarraidh teacht ar bhealaí le gramadach a chur os comhair ranga nó na scoláirí a chumasú i dtaobh foghlaim neamhspleách na scoláirí

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

13

Songs in Irish (físghabháil)

https://vimeo.com/416330721 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar eolas do mhúinteoirí Gaeilge ar an acmhainn iontach seo, Songs in Irish

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoirí atá ag iarraidh teacht ar amhráin Ghaeilge in áit amháin le focail, aistriúcháín agus fíeseán san áireamh

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

14

Nós.ie (físghabháil)

https://vimeo.com/416329633 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo do mhúinteoirí le cur síos a dhéanamh ar na hacmhainní atá ar fáil ar shuíomh Nós.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoirí atá ag iarraidh teacht ar ábhar léitheoireachta nó éisteachta dílse agus comhaimseartha.

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

15

Vifax (físghabháil)

https://vimeo.com/416336595 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo do mhúinteoirí le cur síos a dhéanamh ar na hacmhainní atá ar fáil ar shuíomh Vifax.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach leis na scileanna teanga a fhorbairt sna scoláirí agus na scoláirí a chumasú i dtaobh foghlaim neamhspleách

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

16

TG4 Foghlaim - Dánta (físghabháil)

https://vimeo.com/416333575 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar chur síos ar na féidearthachtaí a bhaineann le suíomh TG4 Foghlaim sa seomra ranga.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach le scoláirí a ullmhú don Fhilíocht sa Bhéaltriail agus sa pháipéar scríofa, na scoláirí a chumasú i dtaobh foghlaim neamhspleách

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

17

TG4 Foghlaim - Ceachtanna (físghabháil)

https://vimeo.com/416334534 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo mar chur síos ar na féidearthachtaí a bhaineann le suíomh TG4

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-úsáideach le scoláirí a ullmhú don Bhéaltriail agus don cheapadóireacht, na scoláirí a chumasú i dtaobh foghlaim

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login