School level

Learning Path

Measúnú chun Foghlama Learning Path

By PDST Gaeilge

Bain úsáid as na hacmhainní seo le Measúnú chun Foghlama a chur chun cinn sa seomra ranga.
11 resources in this Learning Path

1

Measúnú chun foghlama sa Rang Gaeilge - Forbhreathnú

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33091/32835.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Presentation

Ceardlann a thug Foireann na Gaeilge PDST ag díriú isteach ar an bpróiseas foghlama, Intinní foghlama agus critéir ratha a aithint, a dhearadh agus a úsáid go héifeachtach sa seomra ranga. Feictear ar bhealaí chun na scoláirí a spreagadh agus a threorú ina gcuid foghlama féin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Is féidir an cheardlann seo a úsáid mar bhealach isteach chuig Measúnú chun Foghlama. Dírítear isteach ar
an bpróiseas foghlama, Intinní foghlama agus critéir ratha a aithint, a dhearadh agus a úsáid go héifeachtach sa seomra ranga. Feictear ar bhealaí chun na scoláirí a spreagadh agus a threorú ina gcuid foghlama féin.

Asset type: Presentation
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

2

Measúnú chun foghlama sa Rang Gaeilge - Ceistiú Éifeachtach

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33093/32837.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Presentation

Seo an dara Ceardlann a thug Foireann na Gaeilge PDST ag díriú isteach ar phríomhghnéithe Mheasúnú chun Foghlama, ar dhea chleachtas maidir le ceistiú éifeachtach agus ar an ról atá ag ceisteanna sa phróiseas foghlama. Díreofar isteach ar Thacsanomaíocht Bloom, conas scoláirí a spreagadh le bheith ina smaointeoirí criticiúla.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Is féidir an cheardlann seo a úsáid mar bhealach isteach chuig Ceistiú Éifeachtach sa seomra ranga. Dírítear isteach ar Thacsanomaíocht Bloom, conas scoláirí a spreagadh le bheith ina smaointeoirí
criticiúla. Feictear ar bhealaí chun na scoláirí a spreagadh agus a threorú ina gcuid foghlama féin.

Asset type: Presentation
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

3

Tacsanomaíocht Bloom - Ceistiú Éifeachtach

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33088/32832.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Lesson Plan / Scheme Of Work / Checklist

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an Bhileog thagartha seo de Thacsanomaíocht Bloom chun tacú le múinteoirí ceistiú éifeachtach a chur i bhfeidhm sa seomra ranga. Feicfear tagairt don choincheap agus an teanga cuí a bheidh in úsáid.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo le ceisiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga.

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo le ceisiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo le ceisiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

4

Ceisteanna a Phleanáil le Tacsanomaíocht Bloom sa Seomra Ranga

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33086/32830.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Lesson Plan / Reference / Scheme Of Work / Checklist

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an Bhileog thagartha seo de Thacsanomaíocht Bloom chun tacú le múinteoirí ceistiú éifeachtach a chur i bhfeidhm sa seomra ranga.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo leis na féidearthachtaí maidir le ceistiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo leis na féidearthachtaí maidir le ceistiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo leis na féidearthachtaí maidir le ceistiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

5

Difreáil Lárnach sa Cheistiú Éifeachtach

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33085/32829.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Lesson Plan / Worksheet / Scheme Of Work / Activity

Chruthaigh foireann na Gaeilge PDST an bhileog oibre seo le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga. Cabhróidh an cháipéis seo go mór le difreáil agus le scoláirí a chumasú agus a réitiú i dtaobh réimse ceisteanna a chruthú agus a fhreagairt go héifeachtach.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga, go háirithe do chumas measctha.

Key Skills: Communicating Managing Information and Thinking Working with Others Literacy

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga, go háirithe do chumas measctha.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga, go háirithe do chumas measctha.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

6

Ceistiú Éifeachtach agus Filíocht na hArdteistiméireachta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33090/32834.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Lesson Plan / Worksheet / Scheme Of Work / Help Sheets / Activity

Chruthaigh foireann na Gaeilge PDST an bhileog oibre seo le féidearthachtaí maidir le ceistiú éifeachtach sa rang filíochta a léiriú agus a threisiú. Cabhróidh an cháipéis seo le scoláirí a chumasú agus a réitiú i dtaobh réimse ceisteanna a chruthú agus a fhreagairt go héifeachtach.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa cheacht filíochta.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

7

Acmhainní ar líne do Theagasc na Gaeilge dírithe ar an Iarbhunleibhéal

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32713/32455.pdf Added: 24 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog eolais seo mar acmhainn do mhúinteoirí a léiríonn roinnt de na suíomhanna Gaeilge atá ar fáil ar líne

View full description
5-6 JC SC Gaeilge
TY TY Core Subjects
LCA Gaeilge Chumarsáideacht

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

Key Skills: Being Creative Working with Others Literacy

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

LCA
Gaeilge Chumarsáideacht

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

8

Classroomscreen.com (Físghabháil)

https://vimeo.com/416318646 Added: 08 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an fhísghabháil seo chun na buaicphointí atá ar an suíomh gréasáin seo a léiriú

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Úsáideach mar áis chun cuidiú le measúnú chun foghlama agus bainistiú ranga.

Asset type:
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

9

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Comhrá

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

10

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Comhrá

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

11

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login