School level

Learning Path

Difreáil sa Rang Gaeilge Learning Path

By PDST Gaeilge

Seo Taisce Tacaíochta mar chabhair do mhúinteoirí agus iad ag tabhairt faoin difreáíil
12 resources in this Learning Path

1

Difreáil sa seomra ranga Gaeilge

https://vimeo.com/471588405 Added: 02 Nov 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Presentation

Seimineár gréasáin ar an Difreáil

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Treoir do mhúinteoirí ag tabhairt faoin difreáil

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

2

AG BREATHNÚ AR AN SCOIL AGAINNE 2016

https://assets.gov.ie/25261/4da6d096d93a46a399d4af34cffce42c.pdf Added: 05 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Reference / Tool / Primary Source / Checklist

Cáipéis ón Roinn Oideachas agus Scileanna a mhíníonn an Creat Cáilíochta d’Iar-Bhunscoileanagus a thacaíonn le hiarrachtaí na múinteoirí agus na gceannairí scoile, chomh maith leis an gcóras scoile i gcoitinne, a ndícheall a dhéanamh chun feabhas a bhaint amach inár scoileanna.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Supplementary Resources

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Cáipéis fíorchabhrach a mhíníonn na céimeanna ar chóir a thógáil le feabhas a bhaint amach inár scoileanna

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

3

Treoirlínte d’Iar-bhunscoileanna Ag Tacú le Daltaí i Scoileanna Príomhshrutha a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34595/34346.pdf Added: 14 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Tool / Primary Source / Article

Treoir do mhúinteoirí maidir le conas tacú le scoláirí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu i Scoileanna Príomhshrutha

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Úsáídeach agus múinteoir i mbun pleanála agus scoláire/scoláirí le riachtanais speisialta sa rang. Treoir le conas tacú leo sa rang

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution Creative Commons
Special Needs:

4

Cártaí Rólghlacadh

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34596/34347.pdf Added: 14 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Role Play / Other / Primary Source

Cartaí Gaeilge Rólghlacadh gur féidir a úsáid le ról cinnte a thabhairt do gach dalta sa ghrúpa

Cartaí Gaeilge Rólghlacadh gur féidir a úsáid le ról cinnte a thabhairt do gach dalta sa ghrúpa

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Úsáideach agus tú ag leabú cleachtas obair ghrúpa. Bíonn cárta ag gach duine sa ghrúpa le ról cinnte ag an gach duine. Úsáideach le chuile ábhar i scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna.

Asset type: Image
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

5

Póstaeir Difreála agus Díospóireachtaí Siúil

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34597/34348.pdf Added: 14 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Tool / Primary Source

Póstaeir difreála agus póstaeir do na díospóireachtaí siúil le scoláirí a choimeád gníomhach agus iad ag foghlaim

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Suggestions for use: Tá na cártaí úsáideach agus difreáil á chleachtadh agat sa seomra ranga. Tabhair an tasc is éasca don scoláire atá ag streachailt agus na róil is dúshlánaí do na daltaí cumasach. Leis an díospóireacht siúil ní gá don scoláire mórán a rá ar dtús agus is deis í leis an teanga atá acu a shaibhriú

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Tá na cártaí úsáideach agus difreáil á chleachtadh agat sa seomra ranga. Tabhair an tasc is éasca don scoláire atá ag streachailt agus na róil is dúshlánaí do na daltaí cumasach. Leis an díospóireacht siúil ní gá don scoláire mórán a rá ar dtús agus is deis í leis an teanga atá acu a shaibhriú

Asset type: Image
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

6

Clár Rogha - Téama (Laethanta Saoire)

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34598/34349.pdf Added: 14 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Worksheet / Activity

Chruthaigh foireann na Gaeilge iarbhunscoile an cháipéis seo mar threoir conas clár rogha a dhearadh. Freagraíonn siad go ilchumais na scoláirí agus tugtar deis don scoláire an méid atá foghlamtha a léiriú ar an mbealach is nádúrtha dóibh féin.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: An-úsáid don mheasúnú ag deireadh aonaid. Roghnaíonn an scoláire na tasc a oireann dá gcumas féin.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

7

Ceisteanna a Phleanáil le Tacsanomaíocht Bloom sa Seomra Ranga

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33086/32830.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Lesson Plan / Reference / Scheme Of Work / Checklist

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an Bhileog thagartha seo de Thacsanomaíocht Bloom chun tacú le múinteoirí ceistiú éifeachtach a chur i bhfeidhm sa seomra ranga.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo leis na féidearthachtaí maidir le ceistiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo leis na féidearthachtaí maidir le ceistiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Uirlis Phleanála iontach é seo leis na féidearthachtaí maidir le ceistiú éifeachtach a chur chun cinn sa seomra ranga

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

8

Difreáil Lárnach sa Cheistiú Éifeachtach

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33085/32829.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Lesson Plan / Worksheet / Scheme Of Work / Activity

Chruthaigh foireann na Gaeilge PDST an bhileog oibre seo le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga. Cabhróidh an cháipéis seo go mór le difreáil agus le scoláirí a chumasú agus a réitiú i dtaobh réimse ceisteanna a chruthú agus a fhreagairt go héifeachtach.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga, go háirithe do chumas measctha.

Key Skills: Communicating Managing Information and Thinking Working with Others Literacy

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga, go háirithe do chumas measctha.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga, go háirithe do chumas measctha.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

9

Na bealaí difriúla gur féidir difreáil a dhéanamh

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34420/34171.pdf Added: 01 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Reference / Tool / Primary Source

Chruthaigh foireann Gaeilge an tSFGM an cháipéis seo mar threoir agus múinteoir ag machnamh ar na bealaí is fearr le difreáil a leabú ina seomra ranga

View full description

How it maps to the curriculum

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Úsáideach agus iarracht á ndéanamh ag múinteoirí difreáil a leabú ina gcuid modhanna teagaisc

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

10

Tacsanomaíocht Bloom - Liosta de bhriathra

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34599/34350.pdf Added: 14 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Reference / Activity

Liosta de na briathair gur féidir á úsáid faoin sé chéim i dtacsanomaíocht Bloom.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: An-chabhrach agus múinteoir ag iarraidh na ceisteanna is feiliúnaí a úsáid sa rang chun scoláirí a bhrú ar aghaidh ina gcuid foghlama. Tá an liosta seo mar mheabhrú don mhúinteoir agus don scoláire faoi na céimeanna atá i gceist i modh an cheistiúcháin.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

11

Integrated Approach to Learning, Teaching and Assessment (Leagan Béarla)

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34398/34149.pdf Added: 30 Sep 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Reference / Primary Source

Foilsiúeacháin de chuid and SFGM (PDST). Tá samplaí praiticiúla ar conas is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as modheolaíochtaí don teagasc gníomhach idirdhealaithe, cuir chuige fhoghlaim ar bhonn fiosraithe agus measúnú leanúnach chun cur le príomhscileanna

View full description

How it maps to the curriculum

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Cabhrach chun eolas a fháil ar an dóigh is fearr le idiraonad (transition unit) a dhearadh.
Úsáideach agus an múinteoir i mbun pleanála agus iarracht an difreáil á leabú ina c(h)leachtas.

Asset type: Document
Language: English
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

12

Eagraithe Grafacha

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32236/31978.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration / Guide/notes / Tool / Other / Worksheet

Leagan Gaeilge de na heagraithe grafacha curtha le chéile ag an PDST

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Suggestions for use: Comparáíd idir dánta

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login