School level

Learning Path

Cúrsaí Pleanála Learning Path

By PDST Gaeilge

Seo taisce tacaíochta mar chabhair do mhúinteoirí tabhairt faoin bpleanáil don Ghaeilge ag an tsraith shinsearach
31 resources in this Learning Path

1

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Treoir do mhúinteoirí agus iad i mbun pleanála sa ranga Gaeilge.

Asset type: Video
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

2

Aimsigh na Téarmaí

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33080/32824.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog oibre Ghramadaí seo le deis a thabhairt do mhúinteoirí díriú isteach ar an ngramadach ar bhonn rialta. Is straitéis gur féidir a úsáid le píosa léitheoireachta/Cluastuisceana ar bith. Is faoin múinteoir féin cén téarma gramadaí gur mhaith leo a chur isteach

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Gramadach

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoirí atá ag iarraidh díriú isteach ar an ngramadach ar bhonn rialta

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

3

Ainmfhocail Fhiriscneacha agus ainmfhocail bhaininscneacha

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33089/32833.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog oibre Ghramadaí seo mar bhealach scioptha ar conas inscne ainmfhocail a aithint. Tá cleachtadh ar an mbileog chomh maith.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Gramadach

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoirí atá ag iarraidh tábhacht inscne ainmfhocail a aithint

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

4

Difreáil Lárnach sa Cheistiú Éifeachtach

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33085/32829.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Lesson Plan / Worksheet / Scheme Of Work / Activity

Chruthaigh foireann na Gaeilge PDST an bhileog oibre seo le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga. Cabhróidh an cháipéis seo go mór le difreáil agus le scoláirí a chumasú agus a réitiú i dtaobh réimse ceisteanna a chruthú agus a fhreagairt go héifeachtach.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga, go háirithe do chumas measctha.

Key Skills: Communicating Managing Information and Thinking Working with Others Literacy

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga, go háirithe do chumas measctha.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Samplaí praiticiúla de straitéisí agus féidearthachtaí le ceistiú éifeachtach a spreagadh sa seomra ranga, go háirithe do chumas measctha.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

5

Inscne Ainmfhocail le linn léitheoireachta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33082/32826.pdf Added: 19 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type:

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog seo chun inscne ainmfhocal a lorg agus a aithint i bhfoclóir agus an scoláire i mbun léitheoireachta.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Gramadach

Suggestions for use: An-úsáideach chun inscne ainmfhocal a lorg agus a aithint i bhfoclóir agus an scoláire i mbun léitheoireachta

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

6

Ceithre Chéim sa Phróiseas Scríbhneoireachta - Cuir chuige agus uirlisí úsáideacha

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/33027/32771.pdf Added: 15 May 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Reference / Tool / Primary Source

Chruthaigh Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo chun cuidiú le soiléiriú a thabhairt ar na céimeanna atá i gceist sa phróiseas scríbhneoireachta. Tugtar moltaí maidir leis na cuir chuige gur féidir a úsáid agus múinteoirí i mbun oibre.

View full description

How it maps to the curriculum

JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríobh Chruthaitheach

Key Skills: Being Creative Communicating Managing Information and Thinking Working with Others Literacy Numeracy Managing Myself

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: An-úsáideach do mhúinteoir atá ag lorg smaointe agus áiseanna atá ag tabhairt faoi scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt sna scoláirí

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

7

Rúibric do chineálacha scríbhneoireachta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32831/32573.pdf Added: 30 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Checklist / Help Sheets / Activity

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an Rúibric seo le deis a thabhairt do scoláirí féinmhacnamh agus féinmheasúnú a dhéanamh ar a gcuid foghlam féin. Tá na seánraí scríbhneoireachta luaite ar chlé agus na critéir lena mbaineann siad leagtha amach ar dheis

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: An-úsáideach do scoláire mar sheicliosta agus iad i mbun scríbhneoireachta. Bealach iontach le dul i dtiathí ar na seánraí agus na critéir lena mbaineann siad

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

8

Rúibric do Chruinneas na Gaeilge

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32828/32570.pdf Added: 30 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Reference / Tool / Checklist / Help Sheets

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog oibre Ghramadaí seo le deis a thabhairt do scoláirí féinmhacnamh agus féinmheasúnú a dhéanamh ar a gcuid foghlama féin. Tá cód ceartúcháin san áireamh ar an gcáipéis.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Gramadach

Suggestions for use: An-úsáideach do scoláirí atá ag iarraidh measúnú a dhéanamh ar a gcuid foghlama féin.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

9

Bileog oibre gramadaí bunaithe ar na Mataí Gramadaí

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32827/32569.pdf Added: 30 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Game / Tool / Worksheet / Help Sheets / Activity

Chruthaigh Foireann na Gaeilge an bhileog oibre seo le deis a thabhairt do scoláirí na focail a chloiseann nó a léann siad a scagadh ó thaobh gramadaí de agus a scríobh sa bhosca cuí. Féach “Abair Pléigh agus Scríobh le chéile” mar thagairt

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Is bileog oibre í seo a thugann deis do scoláirí na focail a chloiseann nó a léann siad a scagadh ó thaobh gramadaí de agus a scríobh sa bhosca cuí. Féach “Abair Pléigh agus Scríobh le chéile” mar thagairt

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

10

Acmhainní ar líne do Theagasc na Gaeilge dírithe ar an Iarbhunleibhéal

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32713/32455.pdf Added: 24 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes

Chruthaigh Foireann na Gaeilge PDST an bhileog eolais seo mar acmhainn do mhúinteoirí a léiríonn roinnt de na suíomhanna Gaeilge atá ar fáil ar líne

View full description
5-6 JC SC Gaeilge
TY TY Core Subjects
LCA Gaeilge Chumarsáideacht

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

Key Skills: Being Creative Working with Others Literacy

Strand: Useful Websites

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

LCA
Gaeilge Chumarsáideacht

Suggestions for use: Acmhainní, Féidearthachtaí, Áiseanna, Litríocht, Éisteacht, Measúnú chun foghlama, Acmhainní idirghníomhaíocht, Gramadach, Foclóir, Canúintí, Scoilnet, Cianfhoghlaim, Eagraíochtaí Gaeilge, Acmhainní teagaisc, ábhair tionscadal/oidhreachta, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

11

Féidearthachtaí le Téipscript don Scrúdú Cluastuisceana Ardteistiméireachta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32510/32252.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Guide/notes / Lesson Plan / Other / Scheme Of Work / Checklist / Help Sheets

Tugann Foireann na Gaeilge PDS,T samplaí ar conas gur féidir comhtháthú a dhéanamh idir an téipscript don Scrúdú Cluastuisceana agus scileanna teanga eile

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáíl Foghlaim féindírithe and scoláire

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

12

Ceisteanna Coitianta don Chluastuiscint

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32509/32251.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Reference / Other / Checklist / Help Sheets

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile le ceisteanna comónta a chabhródh le scoláirí sa chluastuiscint

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: pleanáil agus súil siar

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

13

An Próiséas Scríbhneoireachta/ Eagarthóireachta - Póstaer

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32489/32231.pdf Added: 03 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Reference / Checklist / Help Sheets

Chruthaigh Foireann na Gaeilge, PDST, an póstaer seo mar léiriú ar an bpróiseas eagarthóireachta mar chuid den phróiseas scríbhneoireachta

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil, Ceapadóireacht, Eagarthóireacht

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

14

Siollabas na hArdteistiméireachta Ard agus Gnáthleibhéal

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32474/32216.pdf Added: 02 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Scheme Of Work

Siollabas na hArdteistiméireachta Ard agus Gnáthleibhéal

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Ba chóir an Siollabas a úsáíd mar uirlis lárnach sa phleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

15

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Siollabas na hArdteistiméireachta - bonnleibhéal. Buncháipéis do mhúinteoiri i mbun pleanála do rang ag tabhairt faoin ngaeilge ag an mbonnleibhéal

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

16

Nasc idir an Siollabas agus an Cheapadóireacht

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32459/32201.pdf Added: 02 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Reference / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir topaicí na hArdteisiméireachta agus an cheapadóireacht. Is uirlis iontach phleanála í an cháipéis seo le naisc cruthaithe idir na topaicí ar an siollabas agus an cheapadóireacht, chomh maith le naisc bheo ó TG4 Foghlaim, Vifax agus Tuairisc.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Ceapadóireacht

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

17

Cluastuiscint na hArdteistiméireachta agus scileanna éisteachta

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32435/32177.pdf Added: 01 Apr 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Presentation

Seo PDF den chur i láthair a rinne an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST). Díreofar isteach ar thábhacht scil na héisteachta i bhforbairt scileanna teanga eile agus sa phróiseas sealbhaithe teanga. Breathnófar ar na gnéithe éagsúla a bhfuil tionchar acu ar fhorbairt scil na héisteachta, chomh maith le Cluastuiscint na hArdteistiméireachta

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Úsáideach mar threoir do mhúinteoirí agus iad i mbun pleanála don Ardteist.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

18

Eagraithe Grafacha

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32236/31978.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Demonstration / Guide/notes / Tool / Other / Worksheet

Leagan Gaeilge de na heagraithe grafacha curtha le chéile ag an PDST

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Filíocht

Suggestions for use: Comparáíd idir dánta

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

19

Cluastuiscint - nasc leis an siollabas

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32225/31967.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Reference / Other / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile mar chabhair do na múinteoirí agus iad ag iarraidh an nasc a dhéanamh idir na giotaí cluastuisceana agus an siolalbas. Bheadh seo cabhrach mar cháipéis phleanála. Tá an téipscript ar fáil mar chuid den scéim mharcála ar www.examinations.ie Moltar úsáid a bhaint as na téipscripteanna seo mar léamhthusicint ar dtús chun deis a thabhairt don scoláire luí isteach ar an teanga.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: Cluastuiscint

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

20

Nasc idir na Sraitheanna Pictiúr 2021 agus an chuid eile den chúrsa

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32220/31962.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Other / Scheme Of Work / Checklist / Help Sheets

Chuir Foireann na Gaeilge, PDST, an cháipéis seo le chéile ag taispeáint na naisc idir na sraith pictiúr agus an chuid eile den chúrsa. Uirlis iontach phleanála í an cháipéis seo le naisc cruthaithe idir na sraith pictiúr, na topaicí ar an siollabas, giotaí cluastuisceana, féidearthachtaí ceapadóireachta agus litríochta, chomh maith le naisc bheo ó TG4 Foghlaim, Vifax agus Tuairisc.ie

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

21

Sraith Pictiúr 2021 Nasc leis na topaicí ar an siollabas

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/32218/31960.pdf Added: 26 Mar 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Reference / Other / Scheme Of Work / Checklist

Chuir Foireann na Gaeilge PDST an cháipéis seo le chéile mar chabhair do mhúinteoirí i mbun pleanála. Tá na sraith pictiúr 2021. Uirlis phleanála den scoth é seo leis na naisc don siollabas léirithe go soiléir.

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Acmhainní Ginearálta

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

22

Gaeilge Grammar Cards

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/29704/29440.pdf Added: 23 May 2019 Contributor: PDST Resource type: Guide/notes / Reference / Activity

Created by the PDST Gaeilge team, this PDF file contains 116 verbs in the aimsir chaire, aimsir láithreach and aimsir fháistineach. Each page contains the root verb and conjugated verb backed by the Irish flag colours.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríbhneoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga

Suggestions for use: Numeracy - Patterns concerning the different tenses. Can the student see the pattern? Can the student, then come up with the rule? When the students notice patterns for themselves, they are more likely to remember
them and then transfer that pattern to another verb (transferable skill) . They will notice that there are different types of verbs and as a result, different patterns.
The verb cards have a blue face (to match the colour on the grammar mat) with the appropriate flag on either side. If the teacher chooses to blu-tac the verbs to the wall as keywords, the students will know that they are verbs by their colour. In schools, where the students have base classrooms and the teacher visits, each language may be distinguished by the flag.
Teachers may like to make "Grammar stations" in the classroom. The verb cards are a great reference for students. Teachers may choose to print out other keywords and use coloured paper to match the colours on the Grammar mat.

Strand: Téama

Suggestions for use: Numeracy - Patterns concerning the different tenses. Can the student see the pattern? Can the student, then come up with the rule? When the students notice patterns for themselves, they are more likely to remember
them and then transfer that pattern to another verb (transferable skill) . They will notice that there are different types of verbs and as a result, different patterns.
The verb cards have a blue face (to match the colour on the grammar mat) with the appropriate flag on either side. If the teacher chooses to blu-tac the verbs to the wall as keywords, the students will know that they are verbs by their colour. In schools, where the students have base classrooms and the teacher visits, each language may be distinguished by the flag.
Teachers may like to make "Grammar stations" in the classroom. The verb cards are a great reference for students. Teachers may choose to print out other keywords and use coloured paper to match the colours on the Grammar mat.

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Numeracy - Patterns concerning the different tenses. Can the student see the pattern? Can the student, then come up with the rule? When the students notice patterns for themselves, they are more likely to remember
them and then transfer that pattern to another verb (transferable skill) . They will notice that there are different types of verbs and as a result, different patterns.
The verb cards have a blue face (to match the colour on the grammar mat) with the appropriate flag on either side. If the teacher chooses to blu-tac the verbs to the wall as keywords, the students will know that they are verbs by their colour. In schools, where the students have base classrooms and the teacher visits, each language may be distinguished by the flag.
Teachers may like to make "Grammar stations" in the classroom. The verb cards are a great reference for students. Teachers may choose to print out other keywords and use coloured paper to match the colours on the Grammar mat.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

23

Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile!

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/29708/29444.pdf Added: 23 May 2019 Contributor: PDST Resource type: Reference / Tool / Worksheet / Activity

Abair, Pléigh agus Scríobh le chéile was developed by the PDST Gaeilge team and can be used by pupils in group setting to form sentences and use verbs in different tenses. The PDF file also contains Téarmaí Litríochta & Scannánaíochta to be used in conjunction with the Gaeilge Grammar mat as well as Litríocht - Forbairt agus Feasacht Teanga

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Scríbhneoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga

Strand: Scríobh Chruthaitheach

Strand: Gramadach

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

24

Gaeilge Grammar Mat

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/29705/29441.pdf Added: 23 May 2019 Contributor: PDST Resource type: Reference / Tool / Help Sheets / Activity

This is a Gaeilge Grammar mat created by the PDST Gaeilge team. The PDF document contains two pages, each divided into 8 coloured sections. Designed for use with four students, two opposite two (encouraging group work). That's why the words face in opposite directions. Possible to write on with markers.

View full description

How it maps to the curriculum

5-6
JC
SC
Gaeilge

Strand: Léitheoireacht

Strand unit: Ag úsáid teanga

Suggestions for use: Possible uses: When students are familiar with vocab associated with a particular
topic, the teacher could print and cut out a selection of key words.
1.Ask the students to place the keywords on the correct colour on the mat.
2. Ask the students to compose sentence(s) with those words.
3. Do the students notice that they keep starting the sentence with the word
from the same colour? (again this would be the blue (verb) in Gaeilge).
4. Now that you have your sentence, can you change the tense of the verb? -
Enter the verb cards to help!
5. With the grammar mats in use in all of our language classes, the students may
notice that the order of the colours are different in each language and needs to
be taken into account for translation. (Google translate doesn't always work!)
Differentiation and development to more senior classes:
1.Using a piece of text, can the students pick out the grammatical elements, write
the verbs etc on a post-it (different colours if you like!) and stick them to correct
colour on the mat?
Pulling the text apart like this will draw the students' attention to syntax. If they
are looking for a verb, for example, they will soon figure out where it should be in
the sentence, advancing their understanding and increasing their comprehension.
2. Like point 2 above, using a marker, the students may like to write the words
under the title directly on to the mat.
3. Using a piece of written text (comprehension etc) can the students underline
the appropriate word with the appropriate colour (Blue pen, red pen, green
pen)?
This could be done in a carousel fashion, each group of students given a
particular grammatical element, find it, underline it and pass it on. Repeating the
process will help to embed the process. The teacher can assign the easier/most
obvious terms to the weaker students while providing a challenge to the more
able.
All of the above can be used for picture sequences also.

Strand: Téama

Strand: Gramadach

Suggestions for use: Possible uses: When students are familiar with vocab associated with a particular
topic, the teacher could print and cut out a selection of key words.
1.Ask the students to place the keywords on the correct colour on the mat.
2. Ask the students to compose sentence(s) with those words.
3. Do the students notice that they keep starting the sentence with the word
from the same colour? (again this would be the blue (verb) in Gaeilge).
4. Now that you have your sentence, can you change the tense of the verb? -
Enter the verb cards to help!
5. With the grammar mats in use in all of our language classes, the students may
notice that the order of the colours are different in each language and needs to
be taken into account for translation. (Google translate doesn't always work!)
Differentiation and development to more senior classes:
1.Using a piece of text, can the students pick out the grammatical elements, write
the verbs etc on a post-it (different colours if you like!) and stick them to correct
colour on the mat?
Pulling the text apart like this will draw the students' attention to syntax. If they
are looking for a verb, for example, they will soon figure out where it should be in
the sentence, advancing their understanding and increasing their comprehension.
2. Like point 2 above, using a marker, the students may like to write the words
under the title directly on to the mat.
3. Using a piece of written text (comprehension etc) can the students underline
the appropriate word with the appropriate colour (Blue pen, red pen, green
pen)?
This could be done in a carousel fashion, each group of students given a
particular grammatical element, find it, underline it and pass it on. Repeating the
process will help to embed the process. The teacher can assign the easier/most
obvious terms to the weaker students while providing a challenge to the more
able.
All of the above can be used for picture sequences also.

TY
TY Core Subjects

Strand: Gaeilge

Suggestions for use: Possible uses: When students are familiar with vocab associated with a particular
topic, the teacher could print and cut out a selection of key words.
1.Ask the students to place the keywords on the correct colour on the mat.
2. Ask the students to compose sentence(s) with those words.
3. Do the students notice that they keep starting the sentence with the word
from the same colour? (again this would be the blue (verb) in Gaeilge).
4. Now that you have your sentence, can you change the tense of the verb? -
Enter the verb cards to help!
5. With the grammar mats in use in all of our language classes, the students may
notice that the order of the colours are different in each language and needs to
be taken into account for translation. (Google translate doesn't always work!)
Differentiation and development to more senior classes:
1.Using a piece of text, can the students pick out the grammatical elements, write
the verbs etc on a post-it (different colours if you like!) and stick them to correct
colour on the mat?
Pulling the text apart like this will draw the students' attention to syntax. If they
are looking for a verb, for example, they will soon figure out where it should be in
the sentence, advancing their understanding and increasing their comprehension.
2. Like point 2 above, using a marker, the students may like to write the words
under the title directly on to the mat.
3. Using a piece of written text (comprehension etc) can the students underline
the appropriate word with the appropriate colour (Blue pen, red pen, green
pen)?
This could be done in a carousel fashion, each group of students given a
particular grammatical element, find it, underline it and pass it on. Repeating the
process will help to embed the process. The teacher can assign the easier/most
obvious terms to the weaker students while providing a challenge to the more
able.
All of the above can be used for picture sequences also.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-ShareAlike Creative Commons
Special Needs:

25

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type:
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

26

Teimpléad pleanála samplach don Ardteist

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34592/34343.docx Added: 14 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Tool

Chruthaigh Foireann na Gaeilge an cháipéís seo mar chabhair do mhúinteoirí agus iad i mbun pleanála don chúrsa Gaeilge Ardleibhéil

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Pleanáíl

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

27

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge
Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

28

Teimpléad Samplach (bán)

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34593/34344.docx Added: 14 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan / Tool

Cáipéis phleanála mar threoir do mhúinteoirí i mbun na hArdteiste

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Bain úsáid as an gcáipéis phleanála seo mar threoir don bporóiseas pleanála

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: All rights reserved
Special Needs:

29

Sraith Pictiúr 2021 & 2022 - Nasc leis na topaicí ar an siollabas

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34591/34342.pdf Added: 14 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Reference / Tool

Chuir Foireann na Gaeilge PDST an cháipéis seo le chéile mar chabhair do mhúinteoirí i mbun pleanála thar dhá bhliainghrúpa. Tá na sraitheanna pictiúr 2021 agus 2022 in ord aibítre agus nasctha le topaicí ar an siollabas

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Strand: An Bhéaltriail

Strand unit: Cur Síos ar Shraith Pictiúr

Suggestions for use: Úsáideach mar uirlis phleanála don Bhéaltriail don mhúinteoir le dhá bhliainghrúpa idir lámha acu.

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Creative Commons
Special Needs:

30

Cumas Measctha - cáipéis pleanála

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34590/34341.docx Added: 14 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Lesson Plan

Cáípéis mar chabhair do mhúinteoirí atá i mbun pleanála , an cumas measctha

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: Pleanáil

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

31

25 Tascanna Labhartha

https://www.scoilnet.ieuploads/resources/34586/34337.pdf Added: 13 Oct 2020 Contributor: PDST Gaeilge Resource type: Assessment / Guide/notes / Help Sheets / Activity

View full description

How it maps to the curriculum

SC
Gaeilge

Suggestions for use: An Bhéaltriail

Asset type: Document
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
Special Needs:

Add a resource

Did you know that your Internet Explorer is out of date

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser.

Upgrade your browser now

Registering for a Scoilnet Account – your first step to contributing and sharing

What you need...

To register for a Scoilnet Account you will need to have a Teaching Council number and a roll number for your school in Ireland.

If you already have a Scoilnet Account then you can sign in here.

The benefits...

A Scoilnet account will allow you to upload your resources or weblinks to Scoilnet as well as enabling you to share and add resources to a favourites listing. Users who have a Scoilnet Account will also be able to fully access Scoilnet Maps and Census@School from home.


Register

Add this resource to your Learning Path

You need to login before you can add this resource to a Learning Path

Login